Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Vzkriesenie

MYŠLIENKY

1. Pred zmŕtvychvstaním vstanú všetci. (sv.TA II/I q.81 a.3)


2. Po vkriesení bude človek podobný anjelovi, učinený duchovným i podľa duše i podľa tela. (sv.TA II/I q.98 a.2)


3. Dokonalosť slávy, ku ktorej má byť nakoniec privedená ľudská prirodzenosť vteleným Slovom, bude až na konci sveta. (sv.TA III q.1 a.6)


4. Dvojakým spôsobom je niekto vzatý zo smrti. jedným spôsobom iba zo skutočnosti smrti, keď niekto začne akokoľvek žiť, keď bol mŕtvy. Iným spôsobom, keď je vyslobodený nielen zo smrti, ale tiež z nutnosti, a čo je viac, z možnosti smrti. A to je pravé a dokonalé zmŕtvychvstanie. (sv.TA III q.53 a.3)


5. Telesnej hmote, v ktorej bolo božstvo, neprekážali zatvorené dvere, lebo mohol nimi neotvorenými vojsť ten, ktorého narodenie nechalo neporušeným panenstvo matky. (sv.TA III q.54 a.1)


6. Ak je totiž nevhodné, aby Kristus prijal pri svojom počatí telo inej prirodzenosti, hoci nebeskej. Oveľa nevhodnejšie je, aby pri vzkriesení vzal telo inej prirodzenosti, pretože pri vzkriesení vzal k nesmrteľnému životu telo, ktoré prijal pri počatí k životu smrteľnému. (sv.TA III q.54 a.2)


7. Božia moc môže odňať tejto viditeľnej a tvárnej prirodzenosti tela vlastnosti ktoré chce, niektoré ponechávajúc, aby nebola zkaza, totiž porušenie - zostala podoba, zostalo pohybovanie, nebolo únavy, zostala možnosť jesť, nebola nutnosť jesť kvôli hladu. (sv.TA III q.54 a.2)


8. Žena, ktorá bola kedysi služobnicou smrti, prvá postrehla a zvestuje veľké tajomstvo zmŕtvychvstania. tak dosiahlo ženské pokolenie ako zbavenie hanby, tak zrušenie prekliatia. (sv.TA III q.55 a.1)


9. Zlí budú trápení činnosťou ohňa, dobrí, v ktorých sa nenájde nič k očisteniu, nebudú cítiť vôbec žiadnu bolesť od ohňa ako traja mládenci v ohnivej peci. (sv.TA D q.74 a.8)


10. Hodí sa, aby ľudia vstali ako mladí. (sv.TA D q.81 a.1)


11. U starých aj mladých bude ľudská prirodzenosť uvedená do stavu mladého veku v poslednej dokonalosti, kedy sa končí pohyb rastu a začína zmenšovanie. (sv.TA D q.81 a.1)


12. Oslávených tiel je možné sa dotýkať. (sv.TA D q.83 a.6)


13. Je isté z Písma, že telá po zmŕtvychvstaní budú žiarivé. (sv.TA D q.85 a.1)


14. Po vzkriesení, v blaženosti samej duše nastane akési pretekanie do tela a do telesných zmyslov, aby boli zdokonalené vo svojej činnosti. (sv.Augustín)


15. Toto telo nebude už živočíšne, ale duchovné, teda bude sa rovnať anjelom a bude mu ku sláve, čo mu bolo na obtiaž. (sv.Augustín)


16. Jediné ospravedlnenie pre tento život je zmŕtvychvstanie. (L.Bloy)


17. Nemáme svedkov vzkriesenia, ale svedkov Vzkrieseného. (A.Dermek)


18. Sú dva príchody Kristove. Prvý, aby odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby toto neučinil, všetci by zahynuli. (sv.Ján Zlatoústy)


19. Ľadovca si uzrel zásobárne tiež, ktoré uschoval som na deň pohromy. (Job 38,22-23)


20. Smrť bude zničená a nastane nepominuteľné blaho, prestane všetka úzkosť a začne sa slastná blaženosť v milovanom, ušľachtilom spoločenstve. (Kempenský)


21. Ak totiž toto všetko - napriek celému bohatstvu pozemského života - vedie s osudovou nevyhnutnosťou na hranicu smrti a k rozkladu ľudského tela, Kristus sa nám zjavuje za touto hranicou: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa... nezomrie naveky. (RH 18, J.P.II)


22. Boh bude i na poslednom súde jednať tvorivým spôsobom a nebude len buď trestom, alebo odmenou reagovať na domnele neodvolateľnú minulosť. Zjavením svojho „najhlbšieho vnútra“ bude ľudí „tríbiť“ k nestenčenej účasti na božskej láske. Pritom musí zostať otvorené, či zloba niektorého človeka mohla tak ďaleko skamenieť, že ju nai Božia tvorivá láska už „nemôže“ vskriesiť k novému životu v láske. (Werbick)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.