Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Modlitba

MYŠLIENKY

1. Ten, kto je mudrcom pre seba, je naozaj múdrym a bude chrliť vodu zo svojej vlastnej studne. Nech tvoje rozjímanie začne tebou a lepšie bude, keď skončí tiež pri tebe. (sv.Bernard)


2. Súčasná civilizácia sa snaží chemickými liekmi liečiť svoju chorú dušu. Toto však nie je cesta a východisko zo situácie. naši predkovia žili oveľa intenzívnejším duchovným životom, ktorého naplnenie nebolo sprevádzané až takými psychickými traumami ako dnes. Človek sa v súčasnosti utieka k liekom a zabúda na modlitbu, na nájdenie vnútornej koncentrácie vlastného ja, na meditáciu a rozhovor s Bohom. (T.Bindzárová)


3. Keď sa modlíme, z dvoch zŕn vyrastú štyri klasy. (don Bosco)


4. Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. (don Bosco)


5. Slovo je kľúč, ale mlčanie je pakľúč. (G.Bufalino)


6. Týždeň je lesklý šesťranový revolver, ktorý sa nabíja v nedeľu. (J.Buzássy)


7. Človek sa naučí byť kresťanom na kolenách, nie v akadémii. (prvá Cirkev)


8. Modlitba je žiadanie vhodných od Boha. (sv.Ján Damascénsky)


9. Kto sa nemodlí, je mŕtvy. (sv.Ján Zlatoústy)


10. Modlitba, ktorá nepremieňa človeka, nie je dostatočne dobrá. (A.Dermek)


11. Synovi sa nepredpisuje kedy a koľko sa má rozprávať s otcom. (A.Dermek)


12. Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť. (A.Dermek)


13. Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby. (A.Dermek)


14. Blažený, kto si dá narásť v sebe v mlčaní krídla Ducha Svätého a kto vidiac na zemi iba boje, uletel k nebesiam! Blažený, kto zakotvil v prístave mlčania, pretože zacítil svoju slabosť pochopiť rod Boží! (sv.Efrém)


15. Keby Zeus chcel vyhovieť želaniam ľudí, všetci by zahynuli, pretože žiadajú veľa takých vecí, ktoré sú škodlivé pre blížnych. (Epikuros)


16. Lebo iba ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný. (Exupéry)


17. Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil. (Exupéry)


18. Ľudia, ktorí mlčia sú nebezpeční. (La Fontaine)


19. Keďže dobrá je modlitba s pôstom, nech bratia, najmä keď prinášajú obetu chvály, neopomenú dbať, nakoľko im len sily stačia, na nábožnosť, pripájajúc ku slovám zmysel, k zmyslu lásku, k láske radosť, k radosti zrelosť, k zrelosti pokoru, k pokore slobodu. (sv.František z Paulánsky)


20. V skutočnosti je sústredená meditácia najvyššia aktivita, ktorá existuje, aktivita duše, ktorá je možná len pri vnútornej slobode a nezávislosti. (E.Fromm)


21. Najvyšší cieľ je vraj túžba po úspechu. Viera v Boha a modlitba sa odporúča ako prostriedok k zvýšeniu schopnosti dosiahnuť úspech. Rovnako ako moderní psychiatri odporúčajú robiť niečo pre šťastie zamestnancov, aby sa to zapáčilo zákazníkom, niektorí kňazi odporúčajú lásku k Bohu ako prostriedok k dosiahnutiu väčšieho úspechu. (E.Fromm)


22. Keď sa človek sústredí, málo záleží na tom, čo robí; dôležité rovnako ako nedôležité veci naberajú nové rozmery, pretože sa im dostáva plnej pozornosti. (E.Fromm)


23. Ľudia sa boja sústrediť, pretože majú strach, že seba samých stratia, pokiaľ sa plne zaujmú inou osobou, ideou, prípadom. (E.Fromm)


24. Nedostatok koncentrácie unavuje, zatiaľ čo koncentrácia vzpružuje. (E.Fromm)


25. Autor autogénneho tréningu berlínsky profesor I.H.Schulz nikdy netvrdil, že jeho metóda by mala slúžiť k niečomu inému, než iba k duševnej relaxácii. (E.Fromm)


26. Pomoc si zaslúži iba ten, čo sa modlí. (Gennadius)


27. Modlitba je reč, ktorú nám dal Duch Svätý, aby sme sa mohli prihovoriť Otcovi. (23GK)


28. Modlitba má byť ráno kľúčom a večer závorou. (Gándhí)


29. Je lepšia modlitba bez slov, než veľa slov bez modlitby. (Gándhí)


30. Zasej zrnko semena do zeme a ona ti vydá kvetinu. Snívaj sen k nebu a on ti prinesie tvoju milú. (K.Gibran)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.