Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Kríž

MYŠLIENKY

1. Stále nám prichodí niečo trpieť, či sa ti to páči alebo nie. Vždy nájdeš kríž. Lebo buď budeš znášať telesnú bolesť alebo duševnú trýzeň. (Kempenský)


2. Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší. (Kempenský)


3. Človek, hoci mnohonásobne skúšaný, nie je bez útechy a úľavy, lebo cíti, ako mu vzrastá veľký úžitok z toho, že nesie svoj kríž. (Kempenský)


4. Právom by si mal rád trochu trpieť pre Krista, keď toľkí oveľa viac trpia pre svet. (Kempenský)


5. Veď keby bolo pre spásu ľudstva niečo lepšie a užitočnejšie ako trpieť, Kristus by nám to bol slovom a príkladom zaiste ukázal. (Kempenský)


6. Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro; ona jedine uľahčuje každé bremeno a oddane znáša všetky protivenstvá. (Kempenský)


7. Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)


8. Pred Bohom ani najmenšie utrpenie, znášané z lásky k Bohu, nemôže ostať bez odmeny. (Kempenský)


9. Tebe i všetkým mojim služobníkom je bezpochyby osožnejšie, keď vás skúša utrpenie, než keby sa vám všetko darilo podľa vášho želania. (Kempenský)


10. Ty najlepšie vieš, čo osoží môjmu zdokonaleniu a nakoľko ma súženie očisťuje od hrdze hriechov. (Kempenský)


11. Trpezlivosť a pokora v nešťastí sa mi viac páči ako veľká radosť a nábožnosť vo chvíľach šťastia. (Kempenský)


12. Kto miluje kríž, žije v Božom svetle a je svetlo pre svet. (Ch.Lubichová)


13. To najvyššie, čoho je človek schopný je spolupôsobenie na druhom živote, spolu-utrpenie, spolu-prežívanie. (Z.Maurina)


14. Kdybys, vole, vědel, co On za nás trpel, taky bys ho nosil! (mladý kňazovi)


15. Trápenie nie je nič zlého. Trpieť musí každý človek. Rozdiel je len v tom, že jeden trpí ako kajúci lotor odovzdane vôli Božej, druhý trpí vzdorovite ako zúfalý lotor. (sv.Ondrej Avellino)


16. Zlo vyzdvihlo Ježiša na kríž, a my sme ho tak mohli vidieť ešte z väčšej diaľky. (M.S.Peck)


17. Znak kresťanskej moci je kríž. (Schneider)


18. Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. (Sk 14,21)


19. V lise utrpenia Ti dokážem svoju lásku: nechcem iné šťastie ako sa denne obetovať. (sv.Terezka)


20. V modlitbe a obeti spočívala všetka moja sila. Sú to neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať dušu oveľa lepšie ako slovo. to je moja častá skúsenosť. (sv.Terezka)


21. Nebojím sa jeho úderov, lebo aj v najtrpkejšom utrpení stále cítim, že je to jeho dobrotivá ruka, ktorá bije. (sv.Terezka)


22. Od prvého prijímania pociťovala som ustavičnú túžbu trpieť. Ale vtedy som ešte nemyslela na to, že sa mi to môže stať prameňom radosti. Túto milosť som dostala neskôr. (sv.Terezka)


23. Myslím si, že my, ktorí kráčame po ceste lásky, nemali by sme myslieť na bolesti, ktoré nás v budúcnosti môžu stretnúť. to by bol nedostatok dôvery a zároveň miešanie sa do Božích plánov. (sv.Terezka)


24. Mojou jedinou zbraňou je láska a utrpenie. (sv.Terezka)


25. Keď sa pripravíme na čisté a ničím nepomiešané utrpenie, potom aj tá najmenšia radosť sa zmení na neočakávané prekvapenie. A okrem toho... utrpenie samo sa stane najväčšou radosťou, keď ho hľadáme ako najdrahocennejší poklad. (sv.Terezka)


26. V malých krížoch spočíva celá naša radosť. Sú bežnejšie ako tie ťažké a pripravujú srdce na ich prijatie, ak je to vôľa nášho dobrého Majstra. (sv.Terezka)


27. Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)


28. Nerobte si o mňa starosti. Dosiahla som taký stupeň, že už nemôžem viac trpieť, lebo každé utrpenia mi je príjemné. (sv.Terezka)


29. Komár je hmyz stvorený preto, aby sa nám muchy stali sympatickými. (J.Tuwim)


30. Západ prijal Krista bez kríža, Východ kríž bez Krista. (XY)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.