Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Ekumenizmus

MYŠLIENKY

1. Len tí sú naozaj so mnou, ktorí spolu so mnou pokľaknú v modlitbe. (Exupéry)


2. Prestaňte nazývať opak svojich právd omylom a opak omylu pravdou. (Exupéry)


3. Zjednotiť znamená lepšie zviazať jednotlivé rozličnosti, a nie vymazať ich kvôli bezduchému poriadku. (Exupéry)


4. To, čo by kresťanstvo malo chrániť pred ideologičnosťou, je práve toto vedomie - že o pravdu sa dá iba usilovať, ale nie je možné ju vlastniť. (Exupéry)


5. Jednota vznikne tam, kde zostáva poznanie o jednote ľudstva, jednote, ktorá ide za všetky rozdielnosti, či je to už rozdielna farba kože, alebo farba strany. (V.E.Frankl)


6. Keď v tom alebo onom prípade je pôvodne pravý duchovný výtvor alebo kultúrny jav takpovediac sekundárne postavený do služieb bytostne cudzích motívov a záujmov, teda nejako zneužitý, nie je na základe tejto skutočnosti hodnota príslušného duchovného útvaru sama osebe ešte sporná. (V.E.Frankl)


7. Pokora znamená toleranciu, tolerancia však neznamená indiferenciu, lebo rešpektovať vieru niekoho, kto verí niečomu inému, zďaleka ešte neznamená identifikovať sa s inou vierou. (V.E.Frankl)


8. „My“ sme dobrí „oni“ sú zlí. Každá kritika vlastného učenia je vraj len zlomyseľným a neznesiteľným útokom; kritika pozície ostatných je dobre mienená snaha pomôcť im, aby sa navrátili k pravde. (E.Fromm)


9. Jedna skupina má svoj kresťanský pohľad, iní budú s nemenšou úprimnosťou o tej istej veci súdiť inak. V takýchto prípadoch niekomu nie je dovolené dovolávať sa cirkevnej autority v prospech svojho názoru. Vec je potrebné vyriešiť úprimným rozhovorom. (GS 43)


10. Milujem ťa brat, sestra, nech si kdekoľvek - či sa modlíš v kostole, kľačíš v synagóge alebo sa klaniaš v mešite. (K.Gibran)


11. V res mixtae štát má zásadne vypočuť Cirkev a snažiť sa dôjsť s ňou k riešeniu obom prijateľnému. Osobitná ťažkosť je tam, kde popri Katolíckej cirkvi jestvujú iné kresťanské cirkvi, ktoré v res mixtae zastávajú iné náhľady. Keď ide o rozhodnutie, nesmie sa robiť násilie ani na úprimné svedomie tých, čo žijú mimo Katolíckej cirkvi, ani na svedomie katolíkov. (Günthör IIIa 269)


12. To, čo veriacich spája, je silnejšie ako to, čo ich rozdeľuje. V nutných veciach nech je jednota, v pochybnostiach sloboda, vo všetkom láska. (Ján XXIII.)


13. V Anglicku: Vy ste svedkami, že zomieram v jednote s katolíckou Cirkvou a že dobrovoľne vylievam svoju krv, aby som potvrdil túto jednotu. Kiež vám Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve dopraje milosť žiť a zomrieť v jednote katolíckej a rímskej viery. (bl.Ján Nelson)


14. Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez „uzdravenie spomienok“, teda cez kolektívne zbavenie sa ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany. (Ján Pavol II.)


15. Obchádzky sú jedinečnou príležitosťou spoznať vlastné mesto. (D.Kaye)


16. Čo môžu vedieť o Anglicku ľudia, ktorí poznajú len Anglicko? (R.Kipling)


17. Medzi náboženstvami sú vzájomne najväčšími nepriateľmi tie, ktoré sú k sebe najbližšie. (Montesquieu)


18. Ak budú muchy dorábať med, neurazia tým včely? (P.Neruda)


19. Tí, ktorí prichádzajú buď vo svojom úrade, alebo v apoštolskej službe do bližšieho styku s východnými cirkvami, nech sa naučia poznať a ctiť si východné obrady, poriadok, náuku dejiny a svojráznosť Východňanov a to úmerne dôležitosti svojho úradu. (OE 6)


20. Nech sa všetci východní i západní kresťania modlia, aby sa na prímluvu svätej Bohorodičky všetci stali jedno. (OE 30)


21. Aj rodiny, ktoré vznikli zmiešaným manželstvom sú povinné hlásať Krista svojim deťom podľa plnosti sily a významu spoločného krstu. Okrem toho dolieha na nich ťažká úloha: majú byť tvorcami jednoty. (Pavol VI.)


22. Veľmi ma bolí, že zostávate vo svojom rozkole. Chcete sa podobať viničným ratolestiam, odtrhnutým od viniča. Chcete pracovať, ale nie vo vinici, ktorú vám dal Pán a kde sa jedine vypláca mzda. Či neviete, že nemôže mať účasť s Bohom, kto nežije v pokoji a jednote s Cirkvou? (Pelágius II.)


23. Iný spoločný bod s východnými Slovanmi, ktorý môže uľahčiť zjednotenie, je ich zvláštna láska a úcta k vznešenej Panne Matke Božej, čím sa odlišujú od značného počtu heretikov a blížia sa k nám. (Pius XI.)


24. Cirkev hľadá jednotu, ktorá by nespočívala ani na zakrývaní bodov, čo rozdeľujú, ani na lacných, povrchných a krehkých kompromisoch, ale aby bola ovocím a výrazom opravdivého zmierenia. (RP 9, J.P.II.)


25. Jednota musí byť výsledkom opravdivého obrátenia všetkých, ďalej vzájomného odpustenia, teologického dialógu a bratských vzťahov, modlitby plnej poddajnosti pôsobenia Ducha Svätého, ktorý je tiež „Duchom zmierenia“. (RP 9, J.P.II.)


26. Niekedy sa tvár Cirkvi pre naše hriechy „javí menej žiarivou“ tomu, kto na ňu hľadí. (RP 12, J.P.II.)


27. Katolícka Cirkev, nakoľko ide o ňu samu, vie že má byť prístupná a vnímavá k „ozajstným kresťanským hodnotám, prameniacim v spoločnom dedičstve, ktoré sa nachádzajú u našich oddelených bratov. (RP 25, J.P.II.)


28. Preto sa vôbec nezdá anachronizmom, ak vo sv. Cyrilovi a Metodovi vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu, pretože sa účinne usilovali, aby odstránili alebo zmenšili každú skutočnú, ako aj čo len zdanlivú roztržku medzi jednotlivými spoločenstvami veriacich, patriacimi do jednej a tej istej Cirkvi. (SA 14, J.P.II.)


29. To isté slnko vychádza v nových krajinách v nekonečnom slede svitaní. (R.Thákur)


30. Styk s oddelenými bratmi a s ch učením prispieva „aby sa dosiahlo dokonalejšie pochopenie samého tajomstva Krista a Cirkvi.“ (UR 4)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.