Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Mária

MYŠLIENKY

1. Mária má po Kristovi vo svätej Cirkvi miesto najvyššie a zároveň nám najbližšie. (LG 54)


2. Keď si sa narodil, zasvätila som ťa Panne Márii. (mama Margita)


3. Keď sa znova narodím, už vybral som si sám, jedno krásne dievča, ktorému chcem byť syn. (P.Nagy)


4. Domnievam sa, že kresťan vlastne má byť nenápadným vo svojich názoroch ako Mária, ale má byť nápadný jednou jedinou vecou ako má všetkých rád. (S.Novák)


5. Keby Mária vedela zo zákona, že niekomu inému sa stala podobná reč - pozdrav chairé, nikdy by sa nebola zľakla podobného pozdravu ako cudzieho. (Origenes)


6. Stupne úcty: 1. tí, čo žijú v hriechu a chcú sa aspoň pred smrťou zmeniť. 2. majú účinnú vôľu obrátiť sa. 3. vonkajšia úcta, útek pred hriechom, nadobudnutie si čností, nasledovanie jej príkladu. (PiusX.)


7. Spoločná modlitba ruženca v rodine je jedným z najúčinnejších prostriedkov priviesť rodinu, ktorá je jadrom a základom spoločnosti, k zákonu evanjelia a tak zamedziť úpadok civilizácie. (Pius XII.)


8. Prostredníctvom jej materskej prítomnosti Cirkev nadobúda istotu, že skutočne žije životom svojho Učiteľa a Pána, že žije tajomstvo vykúpenia v celej jeho životodarnej hĺbke a plnosti. (RH 22, J.P.II.)


9. Nepoznám v histórii Cirkvi pravého mariánskeho ctiteľa, ktorý by upadol do nejakého bludu. S Máriou sa neblúdi. (P.Rosso)


10. Pod jej ochranou pustíme sa do veľkých vecí. (sv.Fr.Saleský)


11. Rúno baránka uvádzajú exegéti ako mariánsky symbol. Mária počala Pána tak, že ho celkom do seba prijala a pritom ostala Matkou neporušenou. (symbol)


12. Svätá Panna sa predstavuje ako neprístupná. Bolo by treba ale ukázať, že ju možno napodobňovať, a že sa cvičila v skrytých cnostiach. malo by sa povedať, že žila ako my z viery. (sv.Terezka)


13. Ona je skôr matkou a kráľovnou. Ani by sa nemalo tvrdiť, že na základe svojich privilégií stavia do tieňa slávu všetkých svätých tak, ako keď pri vychádzajúcom slnku miznú hviezdy. Bože môj, čo sú to za reči! Matka, ktorá necháva miznúť slávu svojich detí! Ja si myslím, že je to práve naopak! verím, že slávu vyvolených ešte zväčšuje! (sv.Terezka)


14. Úzku cestu do neba urobila viditeľnou tým, že ustavične pestovala tie najjednoduchšie čnosti. (sv.Terezka)


15. Hanbím sa priznať to, ale modliť sa sama ruženec ma stojí viac, ako používanie nejakého nástroje kajúcnosti. Jednoducho sa mi nepodarí sústrediť ducha. Myslím, že nebeská Kráľovná ako moja Matka vidí moju dobrú vôľu a bude spokojná. (sv.Terezka)


16. Kráľovná - šťastná a dobrá žena, ktorá môže od kráľa dosiahnuť veľa a zmierniť jeho hnev a spravodlivosť. (XY)


17. Don Bosco pre lásku k ružencu prišiel o priazeň vplyvných ľudí. Odmietol zrušiť túto modlitbu v ústave. (XY)


18. Don Bosco pre lásku k ružencu prišiel o priazeň vplyvných ľudí. Odmietol zrušiť túto modlitbu v ústave. (XY)


19. Ján neutiekol. Nikdy nepadne celkom ten, kto je s Máriou. (XY)


20. Panna Mária má pochopenie pre všetko čo je ľudské. (XY)


21. Život Panny Márie je poučením pre každého. (sv.Ambróz)


22. Miernejšia je odpoveď Máriina, než odpoveď kňaza Zachariáša. Táto hovorí - Ako sa to stane? On odpovedal - Ako to poznám? Ten popiera, že verí, kto popiera, že niečo vie. Nepochybuje, že sa stane, kto pátra, ako sa niečo môže stať. (sv.Ambróz)


23. Vieme, že jej bolo udelené veľa milostí k premoženiu hriechu zo všetkých strán, že smela počať a porodiť toho, ktorý iste nemal žiadneho hriechu. (sv.Augustín)


24. Hovorí Boh, Stvoriteľ človeka: Čo je, čo ťa znepokojuje na mojom narodení? Nie som počatý žiadosťou rozkoše, ja som učinil matku, z ktorej ba som sa narodil. Ak slnečný paprsok dokáže vysušiť špinu stôk a nemôže byť nimi poškvrnený, omnoho viac Žiara večného svetla môže čistiť, kdekoľvek zažiari a sama nemôže byť poškvrnená. (sv.Augustín)


25. Svet nebol hodný, aby prišiel Syn Boží z Božích rúk, Boh Otec ho daroval Márii, aby ho svet dostal z jej rúk. (sv.Augustín)


26. Archanjel Michal, knieža celého nebeského dvora sa snaží horlivo prenechať jej všetku slávu a je stále pripravený na jej jediné slovo ponáhľať sa jej poslúžiť. (sv.Augustín)


27. Panenská dôstojnosť má svoj začiatok s Matkou Božou. (sv.Augustín)


28. Blahoslavená Panna stojac pri kríži a hľadiac na jednotlivosti, po Gabrielovom svedectve, po nevýslovnej vedomosti o božskom počatí, po nesmiernom prejavení zázrakov, duchom bola v rozpakoch, vidiac ho totiž z jednej strany trpieť poníženie a z druhej strany rozvažujúc jeho zázraky. (sv.Bazil)


29. Počula si, Panna, že počneš a porodíš syna, počula si, že nepočneš skrze muža ale skrze Ducha Svätého. Tu sa ti ponúka cena našej spásy - hneď sa vyslobodíme, ak budeš súhlasiť. (sv.Bernard)


30. Každá tehla chrámu Pomocnice kresťanov je milosť Pomocnice. (don Bosco)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.