Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Duša

MYŠLIENKY

1. Dušou nazývame to, kam z tela nedovidieť. (J.Buzássy)


2. Za pápežom Inocentom prišiel posol jedného panovníka a ponúkal mu veľký majetok na opravu kostolov, ak vyplní jeho prianie proti spravodlivosti. On mu odpovedal - Keby som mal dve duše, veľmi rád by som ti jednu daroval aby išla do zatratenia a zachránil by som si druhú. Ja ju však mám iba jednu. (don Bosco)


3. Mám jednu dušu, ak túto stratím, stratil som všetko. (don Bosco)


4. Neváhal by som sňať klobúk pred diablom, len aby ma nechal spasiť jednu dušu. (don Bosco)


5. Myslím, že duša je také veľké hniezdo trpaslíkov. A tí po ňom behajú a celé to organizujú. (R.Honzák)


6. Bol si stvorený ako rozumný tvor na obraz Trojice, prevyšujúc takto akékoľvek nerozumné stvorenie tak, že tvoja duša je pre Boha cennejšia ako nebo a zem. (Ján Hus)


7. Duša od svojej prirodzenosti vždy túži po dobre, ale omyl je v tom, že hmota, temnota sebalásky jej zatieni svetlo, a preto nehľadá dobro tam, kde ono v skutočnosti je. (sv.Katarína Sienská)


8. Ak duša nie je pekná, nemôžem vidieť krásu. (Plotin)


9. Ak strácaš svoj voľný čas, pozor! Možno že strácaš svoju dušu. (L.Smith)


10. Možno, že sú rozmery duše odliatkom prírodných scenérií v ktorých sa pohybuje. (P.Strauss)


11. Nič nemôže vyliečiť dušu, iba zmysly, práve tak ako nič nemôže vyliečiť zmysly, iba duša. (O.Wilde)


12. Čím je duša vznešenejšia, tým má viac mohutností, činností a ústrojenstiev. (sv.TA I q.30 a.2)


13. Ľudskej duši sa hodí spojenie s telom, pretože je nedokonalá a v možnosti v rode rozumových podstát, nemá vo svojej prirodzenosti plnosť poznania ale získava ju cez telesné zmysly od zmyslových vecí. (sv.TA I q.51 a.2)


14. Duši je vrodené pohybovať sa na ktorúkoľvek stranu, ale bráni sa jej v tom tiažou tela, preto je človeku neľahké vystupovať. (sv.TA I q.62 a.2)


15. Hneď ako prestane obracanie sa k telu (koniec života), obracia sa k vyšším. (poznávanie vliatím svetla milosti - nebo). (sv.TA I q.89 a.1)


16. Podľa poriadku lásky človek má viac milovať svoju duchovnú spásu než cudziu. (sv.TA II/II q.43 a.7)


17. Duše zvierat prestávajú existovať so zánikom tela. (sv.TA II/II q.164 a.1)


18. Zdravá duša je predpokladom pre plnosť zdravia. (sv.TA III q.14 a.1)


19. Podľa prirodzeného vzťahu, ktorý je medzi dušou a telom, zo slávy duše preteká sláva na telo. Avšak tento prirodzený vzťah bol v Kristovi podrobený vôli jeho Božstva, ktorou sa stalo, že blaženosť zostala v duši a nerozliala sa na telo, telo však trpelo to, čo sa hodí utrpeniu podrobenej prirodzenosti. (sv.TA III q.14 a.2)


20. Duša bez vášní by nemohla vykonať nič záslužného. (sv.T.Aquinský)


21. Duša je princíp, ktorým žijeme, vnímame, hýbeme sa a poznávame. (Aristoteles)


22. Duša je dôležitejšia ako nebo a zem. (sv.Augustín)


23. Boh učinil dušu s tak mocnou prirodzenosťou, že z jej najplnšej blaženosti preteká do nižšej prirodzenosti sila neporušenosti. (sv.Augustín)


24. Duša je celá v celom tele a celá v každej jeho časti. (sv.Augustín)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.