Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Svätosť

MYŠLIENKY

1. Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA II/II q.81 a.8)


2. Svätosť vyžaduje určite dve veci, aby sa myseľ zaoberala Bohom: čistotu a pevnosť. (sv.TA II/II q.81 a.8)


3. My totiž, hoci sa stávame svätými, predsa sa nerodíme, pretože sme spútaní svojím stavom porušenej prirodzenosti. On však jediný sa naozaj narodil svätý. (sv.TA III q.34 a.1)


4. Svätožiara svätých znamená víťaznú korunu. (sv.T.Aquinský)


5. Žiariť je viac ako vedieť. (sv.Bernard)


6. Buď veselý, miluj Ježiša a Máriu a plň si povinnosti. (don Bosco)


7. Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (don Bosco)


8. K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými. (don Bosco)


9. Aby kresťanská čnosť bola hneď v prvom akte hrdinská, je potrebné, aby mala pripojený nejaký dar Ducha Svätého a poskytla dotyčnému silu konať z Božieho vnuknutia pohotovo, rýchlo a s radosťou činy, presahujúce obvyklý prirodzený spôsob, vykonané z nadprirodzeného cieľa bez ľudského uvažovania so sebazaprením a s ovládaním citov. (kard.Brancati)


10. Statočný je ten, kto nie je ani svätec, ani svätuškár, kto sa uspokojí s tým, že je čestný. (J.Bruyére)


11. Skrátka a dobre, rád by som vedel, ako sa človek stane svätým, - povedal Tarrou jednoducho. - Ale vy predsa neveríte v Boha! - No práve. Jediný konkrétny problém, aký dnes poznám, je či sa môže človek stať svätcom bez Boha. - Možno, odpovedal doktor, - Ale viete, ja sa cítim viac solidárny s porazenými než so svätými. Myslím, že nemám vlohy pre hrdinstvo a svätosť. Mne záleží na tom, aby som bol človekom. (A.Camus)


12. Keď Boh dar orlovi krídla, dal mu ich nie preto, aby sa plazil po zemi. (A.Dermek)


13. Chceme vidieť svätosť s ľudskou tvárou. (A.Dermek)


14. Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv.Dominik Sávio)


15. Svätožiara nie je vynález zbožných maliarov; skutočne sa vyskytuje - a často u veľmi jednoduchých ľudí, ktorí niečo vyžarujú. (Dürkheim)


16. Pôvodný význam slova profánny bol iný ako je dnes. Pro fanum značilo pre svätosť, zameraný na svätosť. Teda nie protiklad, ale dopĺňanie. (Hanus)


17. Keď sa človek priblíži k srdcu svätca, zavonia akoby príjemnú vôňu, ako by prišiel k nejakému kvetu; hneď chápe, že sa dotýka niečoho božského a človek je hneď hrdší, že je človekom. (H.Huvelin)


18. Aby ľudia kňaza pokladali za svätého, k tomu stačí tretina toho, čo musí mať pred Bohom, aby ho on uznal za takého. (sv.Jozef Cafasso)


19. Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo. (Lacordaire)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.