Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Sľub

MYŠLIENKY

1. Viac by dal niekto človeku, kto by mu dal strom s ovocím, než kto by mu dal iba ovocie. (sv.Anzelm)


2. Rada nie je iba o dosiahnutí lepších dobier, ale tiež o uniknutí menším zlám. (sv.TA I q.19 a.12)


3. Sľub je Bohu učinené prisľúbenie o lepšom dobre, ktoré síce nespadá pod úplnú nutnosť, ani pod nutnosť cieľovú, avšak je o úkonoch čnosti, ktoré poznávame, že sa páčia Bohu. (sv.TA II/II q.88 a.1)


4. K sľubu sa vyžadujú nutne tri veci - rozváženie, predsavzatie a prisľúbenie. V poslednom sa dokonáva ráz sľubu. (sv.TA II/II q.88 a.1)


5. Prísaha, alebo sľub sa nemajú zachovávať, keď majú zlý výsledok, alebo keď sa stanú nedovolenými. (sv.TA II/II q.88 a.2)


6. Dielo vykonané zo sľubu je chvályhodnejšie a záslužnejšie, než dielo vykonané bez sľubu. (sv.TA II/II q.88 a.5)


7. Jednoduchý sľub je iba prisľúbenie, slávnostný je prisľúbenie a odovzdanie. (sv.TA II/II q.88 a.8)


8. Sľub môže byť z rozumnej príčiny zamenený za niečo lepšieho, alebo za niečo menej nebezpečného, rovnako tak môže byť i odpustený. (sv.TA II/II q.88 a.10)


9. Neľutuj svoj sľub. Skôr sa raduj, že ti takto teraz nie je dovolené, čo by ti bolo dovolené na tvoju škodu. (sv.Augustín)


10. Človek sa cíti zaviazaný iba vtedy, keď je slobodný a každý záväzok sám o sebe predpokladá slobodu. (H.Bergson)


11. Nikto nech nežiada späť, čo dal sľubom Bohu. (don Bosco)


12. Nesľubuj nič, čo by si za rok nemohol sľúbiť znovu. (W.Brudzinski)


13. Lepšie je stokrát odmietnuť ako nedodržať jediný daný sľub. (Čínske príslovie)


14. Sľuby sú váhy medzi ľuďmi. (R.Čižmárik)


15. Aby niečo pevne stálo, potrebuje tri oporné body. (A.Dermek)


16. Až do 11. storočia sa skladal iba jeden sľub - sľub lásky. (A.Dermek)


17. Viera v seba samého je podmienkou, aby človek mohol niečo sľubovať. (E.Fromm)


18. Rehoľný sľub je uvážené, slobodné prisľúbenie Bohu, ktorým sa zaväzujeme čnosťou Bohoúcty na možné a lepšie dobro. Vážnosť takéhoto záväzku závisí od úmyslu osoby, ktorá robí sľub, alebo od dôležitosti prisľúbenia, alebo od cirkevného zákona. Prestúpenie sľubu je hriechom proti čnosti Bohoúcty. (Katechizmus reh.sľubov)


19. Je to slávnostný záväzok urobený Bohu vykonať niečo zvláštneho na jeho česť. (J.Minarovič)


20. Sľubujeme podľa našich očakávaní a dodržujeme sľuby podľa našich predstáv. (Rochefoucauld)


21. Kto je najpomalší v sľubovaní, je vždy najvernejší v dodržaní sľubu. (Rousseau)


22. Nadovšetko sa ho dotýka skutočnosť, že srdce jemu zasvätených ľudí je plné iných vecí, hoci patrí výlučne jemu. (sv.Terezka)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.