Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Anjel

MYŠLIENKY

1. Práve to, že rozum je vyšší než zmysly, dôvodne ukazuje, že sú nejaké veci netelesné, pochopiteľné jedine rozumom. (sv.TA I q.50 a.1)


2. Anjeli, ktorí sú nehmotnými podstatami, sú v nejakom veľmi veľkom množstve, presahujúc všetko hmotné množstvo. (sv.TA I q.50 a.3)


3. Vyšší anjeli nazerajúc prenikavejšie na božskú múdrosť, poznávajú vo videní Boha viac tajomstiev a vyššie, ktoré zjavujú nižšie, osvetľujúc ich. (sv.TA I q.52 a.3)


4. Hneď od počiatku boli anjeli stvorení v milosti. (sv.TA I q.62 a.3)


5. Všetci anjeli od začiatku svojej blaženosti predvídali tajomstvo vtelenia čo do podstaty, nie však čo do všetkých okolností. (sv.TA I q.62 a.5)


6. Hneď po jednom úkone utváranom láskou bol anjel blažený. (sv.TA I q.62 a.6)


7. Blažený anjel nemôže žiadnym spôsobom hrešiť. (sv.TA I q.62 a.8)


8. Dobrí a zlí anjeli nemôžu odložiť úsudok, ktorý raz mali. (sv.TA I q.63 a.5)


9. Cherubín sa vykladá „plnosť poznania“, ktorá je v nich štvormo: dokonalé videnia Boha, plné prijatie Božského svetla, pozorovanie krásy v poriadku vecí, Božieho poznania hojne vyliateho na iných. (sv.TA I q.63 a.8)


10. Serafín značí horúci, či planúci. je to prvý rád prvej hierarchie anjelov, pretože je v najdokonalejšom spojení s Bohom, kedy je prenikané vnútro milovaného. (sv.TA I q.63 a.8)


11. Dobrí anjeli sú vo väčšom počte než zlí. (sv.TA I q.63 a.9)


12. Anjeli sa pohybujú smerom k povinnému cieľu, ktorým je Boh a preto všetky ich úkony sú úkony lásky a tak u nich nemôže byť všedný hriech. (sv.TA I q.89 a.4)


13. Anjel držiaci sa Boha, keď iní zhrešili, hneď bol utvrdený v spravodlivosti, že ďalej nemohol hrešiť. (sv.TA I q.100 a.2)


14. Anjel môže meniť vôľu človeku iba prihováraním a roznecovaním vášní. (sv.TA I q.106 a.2)


15. Ľudia budú braní do všetkých anjelských radov. (sv.TA I q.108 a.8)


16. Dobrí anjeli nižší podľa prirodzenosti majú predstavenstvo nad zlými anjelmi, vyššími podľa prirodzenosti. (sv.TA I q.109 a.4)


17. Anjeli sú utvorení hlavne pre človeka. (sv.TA I q.111 a.2)


18. Anjel môže meniť všetky vnútorné a vonkajšie zmysly človeka. (sv.TA I q.111 a.2)


19. Anjel nemôže vtlačiť do predstavivosti nejaký tvar, iba prostredníctvom vonkajšieho zmyslu. (sv.TA I q.111 a.3)


20. Predstavený je chránený anjelom ako jednotlivá osoba, avšak ako predstavený je osvecovaný od archanjela. (sv.TA I q.113 a.2)


21. Anjeli sú volaní na súd zavrhnutých, nie síce ako vinníci, ale ako svedkovia. (sv.TA I q.113 a.8)


22. Svätí anjeli bez hnevu trestajú a bez spolucítenia biedy pomáhajú. A predsa mená týchto vášní sa dávajú podľa ľudských, no nie pre slabosť pocitu, ale pre podobnosť výkonu. (sv.Augustín)


23. Anjeli nie sú zabudnutí vo vymenovaní stvorených vecí, ale sú označení menom neba alebo tiež svetla. bolo to preto, lebo Mojžiš hovoril k ľuďom neskúseným, ktorí nedokázali pochopiť nehmotné prirodzenosti, keby to vedeli, mohli by ich uctievať ako modly a toho ich chcel Mojžiš uchrániť. (sv.Augustín)


24. Anjel spravodlivosti je jemný, skromný, milý a tichý. Keď ti on vstupuje do srdca, hneď ti hovorí o spravodlivosti, čistote, svätosti, striezlivosti, o každom spravodlivom skutku, o každej šľachetnej čnosti. keď ti toto všetko prichádza do srdca, vedz, že anjel spravodlivosti je s tebou. (Hermas)


25. Veľká je hodnota duše, keď každá od počiatku narodenia má určeného anjela na svoju stráž. (sv.Hieronym)


26. V nebi anjel nie je nič zvláštneho. (G.B.Shaw)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.