Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Apoštolát

MYŠLIENKY

1. Na plagáte: Čo mám robiť, aby sa starý človek cítil osamelý? Nič! Čo mám robiť, aby ľudia v mojej farnosti žili každý deň viac rozdelení a netvorili spoločenstvo? Nič! (R.Abeln)


2. Mocnou dejinnou silou sa stane idea len vtedy, keď odpovedá naliehavým psychologickým potrebám určitých spoločenských skupín. (J.Adair)


3. Vynasnažte sa mať lásku k všetkým ľuďom. Lebo moja duša dostala od Pána Boha viac, keď som plakala a trpela z celého srdca pre hriechy blížneho, ako keď som oplakávala vlastné hriechy. Niet väčšej lásky na zemi, ako oplakávať hriechy blížneho. (bl.Angela)


4. V činnom živote s mnohými povinnosťami je menej blaženosti, než v rozjímavom živote, ktorý sa zaoberá jedným, tj. nazeraním na pravdu. (sv.TA II/I q.3 a.2)


5. O čo je nazeranie niečím vyšším než činný život, o to ako sa zdá, činí pre Boha viac ten, kto dobrovoľne obmedzí svoje milované nazeranie, aby kvôli Bohu slúžil blahu blížneho. (sv.T.Aquinský)


6. Je jasné, že keď je niekto vytrhnutý z kontemplatívneho života, aby sa venoval aktívnemu, neznamená to, že opustil kontempláciu, ale že k nej pripojil činnosť. (sv.T.Aquinský)


7. Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť. (sv.T.Aquinský)


8. Samotné svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu, majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu. (AA 6)


9. Nadšenie mladých - Keď je toto nadšenie preniknuté Kristovým duchom a je nesené poslušnosťou a láskou k pastierom Cirkvi, je nádej na bohatú úrodu. (AA 12)


10. Bol som vždy presvedčený, že človek môže byť zachránený iba iným človekom. Viem, že sa navzájom málokedy zachránime. Viem ale tiež, že sa navzájom predsa len niekedy zachránime. A všetko, čo od Boha čakám je, že mi k tomu dá odvahu. (J.Baldwin)


11. Je našou kresťanskou povinnosťou vo svete pretvoriť temnotu vo svetlo. (L.Boros)


12. Apoštolát je dušou modlitby. (don Bosco)


13. Zoznámenie - Každý v kruhu napíše na A4 svoje meno, položí ho pred seba. Hovorí sa: 1. čo viem o tom, kde sa vzalo moje meno? 2. prečo práve také oslovenie si volím? 3. Súhlasím aby ma takto oslovovali členovia skupiny? 4. Čo ma viedlo k tomu, že som sa ocitol v tejto skupine? 5. Čo očakávam od našich stretnutí? Možno to doplniť o hádzanie loptičkou, po 10 minútach papiere odstrániť. (M.Bratská)


14. Vo dvojiciach získať za 5 minút základné osobné informácie o druhom a pokiaľ možno vo vtipnej podobe ich poskytnúť prítomným. Potom roly vymeniť, zaznačiť na papier, príp. doplniť o 5 otázok, ktoré sú vyššie. (M.Bratská)


15. Výroba menoviek - farebné papiere, nožnice, špendlíky. Každý si pripne a potom sa prechádza po miestnosti, možnosť opýtať sa, prečo práve takáto menovka - tvar, farba. (M.Bratská)


16. Pamätaj na prameň, keď z neho piješ. (Čínska múdrosť)


17. Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom. (A.Dermek)


18. Je rozdiel apoštolská práca a apoštolát - aj chorí a starí môžu byť väčšími apoštolmi ako napríklad rozbehaný rehoľník. (A.Dermek)


19. Agere sequitur esse - robiť ide až po byť, nasleduje ho. To čo robíš, vyplýva z toho, aký si. (A.Dermek)


20. Syndróm vyhoření - strácanie aktivity až tak, že sa plní len nutné. Múdre panny pamätajú na olej do lámp. (A.Dermek)


21. Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon. (A.Dermek)


22. Na každom stretnutí by mali byť prvky domova, školy, ihriska a kostola. (A.Dermek)


23. Sme rozsievači, nie ženci. (A.Dermek)


24. Aj zlí ľudia vedia oceniť, keď sa pracuje naozaj nezištne a pracuje sa veľa. (A.Dermek)


25. Nestačí robiť dobro, treba ho aj dobre robiť. (Diderot)


26. Možno sa od nás, pokiaľ sme tu na zemi nežiada viac, než aby sme rozžiarili jednu tvár. (H.Domin)


27. Ak človek vo svojej podkrovnej komôrke prechováva túžbu, ktorá je dostatočne silná, zapáli zo svojej podkrovnej komôrky svet. (Exupéry)


28. Uskutočňuj v sebe, čo žiadaš od iných. (C.Flaischeln)


29. Hojne sa vyskytujúci variant „výkonu a úspechu“ je „duchovný aktivizmus“, ktorý je v náboženských kruhoch veľmi rozšírený a často zamieňaný s láskou k blížnemu. ()


30. Hojne sa vyskytujúci variant „výkonu a úspechu“ je „duchovný aktivizmus“, ktorý je v náboženských kruhoch veľmi rozšírený a často zamieňaný s láskou k blížnemu. (K.Frielingsdorf)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.