Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Apoštolát

MYŠLIENKY

11. Apoštolát je dušou modlitby. (don Bosco)


12. Zoznámenie - Každý v kruhu napíše na A4 svoje meno, položí ho pred seba. Hovorí sa: 1. čo viem o tom, kde sa vzalo moje meno? 2. prečo práve také oslovenie si volím? 3. Súhlasím aby ma takto oslovovali členovia skupiny? 4. Čo ma viedlo k tomu, že som sa ocitol v tejto skupine? 5. Čo očakávam od našich stretnutí? Možno to doplniť o hádzanie loptičkou, po 10 minútach papiere odstrániť. (M.Bratská)


13. Vo dvojiciach získať za 5 minút základné osobné informácie o druhom a pokiaľ možno vo vtipnej podobe ich poskytnúť prítomným. Potom roly vymeniť, zaznačiť na papier, príp. doplniť o 5 otázok, ktoré sú vyššie. (M.Bratská)


14. Výroba menoviek - farebné papiere, nožnice, špendlíky. Každý si pripne a potom sa prechádza po miestnosti, možnosť opýtať sa, prečo práve takáto menovka - tvar, farba. (M.Bratská)


15. Pamätaj na prameň, keď z neho piješ. (Čínska múdrosť)


16. Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom. (A.Dermek)


17. Je rozdiel apoštolská práca a apoštolát - aj chorí a starí môžu byť väčšími apoštolmi ako napríklad rozbehaný rehoľník. (A.Dermek)


18. Agere sequitur esse - robiť ide až po byť, nasleduje ho. To čo robíš, vyplýva z toho, aký si. (A.Dermek)


19. Syndróm vyhoření - strácanie aktivity až tak, že sa plní len nutné. Múdre panny pamätajú na olej do lámp. (A.Dermek)


20. Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon. (A.Dermek)


21. Na každom stretnutí by mali byť prvky domova, školy, ihriska a kostola. (A.Dermek)


22. Sme rozsievači, nie ženci. (A.Dermek)


23. Aj zlí ľudia vedia oceniť, keď sa pracuje naozaj nezištne a pracuje sa veľa. (A.Dermek)


24. Nestačí robiť dobro, treba ho aj dobre robiť. (Diderot)


25. Možno sa od nás, pokiaľ sme tu na zemi nežiada viac, než aby sme rozžiarili jednu tvár. (H.Domin)


26. Ak človek vo svojej podkrovnej komôrke prechováva túžbu, ktorá je dostatočne silná, zapáli zo svojej podkrovnej komôrky svet. (Exupéry)


27. Uskutočňuj v sebe, čo žiadaš od iných. (C.Flaischeln)


28. Hojne sa vyskytujúci variant „výkonu a úspechu“ je „duchovný aktivizmus“, ktorý je v náboženských kruhoch veľmi rozšírený a často zamieňaný s láskou k blížnemu. ()


29. Hojne sa vyskytujúci variant „výkonu a úspechu“ je „duchovný aktivizmus“, ktorý je v náboženských kruhoch veľmi rozšírený a často zamieňaný s láskou k blížnemu. (K.Frielingsdorf)


30. V ríši života je možné mať vplyv na druhých iba prostredníctvom síl života, ako je láska, povzbudenie, príklad. S životom je možné mať skúsenosť len v jeho individuálnych prejavoch, v individuálnej osobe práve tak ako v individuálnom vtákovi alebo v individuálnej kvetine. Nie je žiaden život „más“ nie je žiaden život v abstrakcii. (E.Fromm)


31. Idey sa môžu stať mocnými silami, ale len tou mierou, akou odpovedajú ľudským potrebám, prevládajúcim v danom spoločenskom charaktere. (E.Fromm)


32. Nie všetci čo hovoria Pane, Pane, vojdú do kráľovstva nebeského, ale tí, ktorí konajú Otcovu vôľu a dokážu zdatne priložiť ruku k dielu. (GS 93)


33. Stratil som všetku radosť a pokoj. Zdá sa, že som povýšený, ale v skutočnosti som všetku radosť a pokoj stratil, vnútorne som klesol. Predtým som sa mohol venovať službe Božej, ale teraz na mňa dorážajú zovšadiaľ vlny svetských záležitostí, takže nemám kedy sa zaoberať sebou. Predtým som sedával ako Mária a počúval slová Pánove, teraz sa mám ako Marta zaoberať pozemskými vecami. (sv.Gregor Veľký)


34. Žiaden človek nevycíti v inom človeku záchvev, ak ho nemá sám v sebe. (H.Hesse)


35. Učením apoštolov je Kristus vnášaný do hrude pohanskej zatvrdlivosti - je to hrob, kde je všetko hrubé a nové, iba úzkym vchodom prístupné Bázni Božej. A pretože okrem Krista nič nemá vnikať do našej hrude, vchod je zavalený kameňom. (sv.Hilárius)


36. Pán si nežiada úspech, ale len ochotné plnenie jeho vôle. (Chautard)


37. Neúspech vždy nesie so sebou isté poučenie. Boh je múdrejší ako my. Včasná žatva je obyčajne vždy biedna. (Chautard)


38. Boh sa obracia na nástroje, ktoré sú absolútne neschopné samé od seba akéhokoľvek nadprirodzeného dobra. (Chautard)


39. Je potrebné dávať si pozor pred veľkolepými rečami a krásnymi akciami, pri ktorých nie je zrejmé ovocie Ducha podľa Gal 5,22... (Chautard)


40. Zatiaľ čo svet čakal toto radostné Slovo celé veky, on ostal tridsať rokov v mestečku bez histórie. (Chautard)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.