Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Náboženstvo > Boh

MYŠLIENKY

1. Azda žiadnu inú Božiu vlastnosť natoľko nezanedbávame, ako jeho krásu. (P.Gierens)


2. Je iba jeden Boh a ten Boh je Bytie. To nepovedal Platón ani Aristoteles, ale Mojžiš. (E.Gilson)


3. Nemať v očiach slnný jas, ako by sme slnce uvideli? A nebyť Božej sily v nás, ako by sme božské obdivovať mali. (Goethe)


4. Priateľu, človek je iba blázon, keď sa Bohu predstaví ako seberovný. (Goethe)


5. Boh žije, len sa do toho nechce miešať. (Graffiti)


6. Boh je mŕtvy - Nietzsche. Nietzsche je mŕtvy - Boh. (Graffiti)


7. Boh žije a je zdravý, len uvažuje o menej ambicióznom projekte. (Graffiti)


8. Všetko by zapadlo v nič, keby to nezachovávala ruka Všemohúceho. (sv.Gregor Veľký)


9. Zázraky prírody sú ako jemný šepot nevysloviteľne vznešeného Pána, ako tajuplný vánok nedosiahnuteľného Boha. (sv.Gregor Veľký)


10. Čo je v trinástej komnate? Štrnásta! (P.Gregor)


11. Veľkým hriechom moderného sveta je odmietnutie neviditeľného. (J.Green)


12. Moje vlastné podozrenie je, že vesmír nielen že je záhadnejší ako predpokladáme, ale je záhadnejší od toho, ako dokážeme predpokladať. (S.Guitry)


13. Keby sme našli odpoveď na to, prečo existujeme my a vesmír, bolo by to definitívne víťazstvo ľudského rozumu, pretože potom by sme spoznali Boží rozum. (S.Hawking)


14. Ako sťahovavé vtáky tiahnú k slnku, tak naša duša pláva k Bohu, nášmu slnku. (L.Hensel)


15. Boh ukazuje, že slovo „je“ je jediné, ktoré dôstojne vyjadruje jeho nemeniteľnú večnosť. (sv.Hilár)


16. Boh je vždy pri nás. Dalo by sa povedať - je na špičke mojej ceruzky, mojej motyky, mojej ihly...môjho srdca, mojej myšlienky. (T.de Chardin)


17. Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov. S výnimkou slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo. (Chesterton)


18. Boh stojí pred nami a má ruku plnú darov. Ale naša tvrdohlavá vôľa mu zatvára ruku, keď ju otvára k dobročinnosti. (sv.Ignác z Loyoly)


19. Neodvracajme oči od Boha, ak nechceme oslepnúť. (sv.Ján z Avilly)


20. Kto chce popri Bohu milovať niečo iného, určite si Boha veľmi neváži, lebo kladie na váhu s Bohom to, čo je od neho úplne vzdialené. (sv.Ján z Kríža)


21. Aby ste mali chuť vo všetkom, nemajte chuť v ničom. Aby ste sa stali všetkým, nechcite byť niečím v ničom. Aby ste vedeli všetko, nechcite vedieť niečo v ničom. Aby ste prišli k tomu, čo neviete, musíte ísť, kade neviete. Keď sa zastavíte pri niečom, prestanete kráčať k všetkému. Príčina, prečo máme slúžiť Bohu, môže byť jedine tá, že on je tým, čím je, a netreba klásť iné ciele. (sv.Ján z Kríža)


22. Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku. (Ján Pavol II.)


23. Moderné vedecké teórie nás privádzajú k pochopeniu stvoriteľa, ktorý koná mimo priestoru a času, ktoré boli tiež ním vytvorené. (J.James)


24. To, čo prekvapuje, prekvapí raz, ale to, čo je obdivuhodné, je stále viac obdivuhodné. (J.Joubert)


25. Boh je miesto, kde si už nič iného nepamätám. (J.Joubert)


26. O Bohu síce nemôžeme hovoriť priamo tak, že by sme ho „pochopili“, môžeme iba nepriamo „odkazovať „tým, že našu skutočnocť chápeme ako podobenstvo naplnené jeho pôsobením. (W.Kasper)


27. Keď hľadíš na darcovu dôstojnosť, nijaký dar sa ti nebude vidieť malým alebo príliš chatrným. Lebo nič nie je malé, čo nám dáva najvyšší Boh. (Kempenský)


28. Všetky pozemské veci sú len zvodnými osídlami. Čo ti osožia všetky tvory, keď ťa opustí tvorca? (Kempenský)


29. Keby ľudský rozum mohol ľahko pochopiť Božie diela, nemohli by sme ich nazývať ani zázračnými, ani nevýslovnými. (Kempenský)


30. Vidím Boha chodiť po hviezdach. (J.Kepller)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.