Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie
PODKATEGÓRIE
Asertivita
Dokonalosť
Empatia
Komunikácia
Manažment
Múdrosť
Osobnosť
Povolanie
Práca
Pravda
Tvorivosť
Vôľa
     

MYŠLIENKY

1. Je len málo mimoriadnych ľudí, ale každý má v živote určitú chvíľu, kedy sám seba prekoná a toto by mal využiť. (C.von Clausewitz)


2. Absurdný človek je ten, ktorý sa nikdy nezmení. (G.Clémenceau)


3. Samozrejme tiež tolerantnosť má svoje medze, musí sa udržať v koľajách ľudských vzťahov a nesmie narušiť vlastný svet zásad. (V.Clementis)


4. Mladí ľudia, ktorí sa dopracujú k významnému postaveniu, sú charakterizovaní nielen znakmi vysokého intelektu, ale aj vytrvalosťou v motivácii a snahe, dôverou vo vlastné schopnosti a veľkou silou charakteru. (C.M.Coxová)


5. Bol nesmrteľný, kým žil. (B.Crnčevič)


6. Modely sa musia snažiť, aby sa podobali na portrét! (S.Dali)


7. Keď posudzujem kladné stránky svojej povahy, musím povedať, že v porovnaní s priemernými ľuďmi si lepšie všímam a pozorne skúmam také veci, ktoré ujdú bežnej pozornosti. (Ch.Darwin)


8. Keď Boh meria veľkosť človeka, nemeria veľkosť hlavy, ale veľkosť srdca. (A.Dermek)


9. Ak je prízemie domu znešvárené, špinavé, človek nenájde odvahu vyjsť na poschodie - človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží. (A.Dermek)


10. Antitalenty sú vždy všestrannejšie ako talenty. (L.Dornikovič)


11. Nikto nikdy nevytvoril niečo cenného ako člen skupiny, s výnimkou podpory úvah a výmeny názorov. (T.Douglas)


12. Podpriemernosť nepozná nič vyššieho od seba, ale talent okamžite rozpozná génia. (A.Doyle)


13. Sú ľudia, z ktorých si príroda urobí toľko kópií, koľko sa jej zachce. (A.Dumas ml.)


14. Veľkí ľudia sú ľudia, ktorí v päťdesiatke vykonávajú to, o čom snívali v osemnástke. (J.Dutourd)


15. Geniálnosť je jedno percento inšpirácie a deväťdesiatdeväť percent driny. (Edison)


16. Nemám nijaké zvláštne nadanie, som len tvrdohlavý ako mulica a strašne zvedavý. (Einstein)


17. Ak niekto napíše lepšiu knihu, povie lepšiu kázeň alebo urobí lepšiu pascu na myši ako jeho sused, aj keby si postavil dom v lesoch, svet si vyšliape chodník k jeho dverám. (R.Emerson)


18. Preukážete najväčšiu skužbu štátu i národu, keď pozdvihnetie nie strechy domov, ale duše občanov, pretože je lepšie, keď veľké duše prebývajú v malých domoch, než aby nízke duše číhali vo veľkých príbytkoch. (Epiktetos)


19. Veľkí tvoria veľké veci, dobrí - trvácne. (Eschenbachová)


20. Nie každý veľký človek je veľkým človekom. (Eschenbachová)


21. Väčšinu napodobňovateľov láka nenapodobiteľné. (Eschenbachová)


22. Hrdinovia sú už takí. Nevrlí a málovravní. (Exupéry)


23. Veľká väčšina konfliktov medzi odborníkmi a ich organizáciami pramení z hlavnej organizačnej dilémy: možnosti autonómie versus nutnosť integrácie. Profesionálom je nutné dať dostatok priestoru pre autonómiu, ak majú mať možnosť rozvinúť svoje profesionálne schopnosti. Zároveň však musí ich aktivita byť smerovaná tak, aby prispievala k naplneniu cieľov organizácie. Profesionáli, ktorí sú citliví voči týmto konfliktom, sa môžu stať odcudzení buď od svoje práce, či od organizácie, ktorá ich zamestnáva, alebo od obidvoch. Organizácie sa môžu snažiť znižovať tento konflikt tým, že dodávajú zamestnancom viac profesijných možností a znižujú stupeň organizovanej kontroly nad nimi. (W.Kornhauser)


24. Zisk v konkurencii zbytočne vyčerpáva. Lepšia je kooperácia. (M.Košč)


25. Príčinou straty smeru je častokrát veľké množstvo ukazovateľov. (R.Kozel)


26. Beduínov je ťažké k niečomu prinútiť, ale ľahké viesť. (Lawrence)


27. Ľudia sa nás držia nie kvôli službám, ktoré im preukazujeme, ale kvôli tým, ktoré oni preukazujú nám. (E.Laubiche)


28. Ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, robia najmenej. (Ch.Lichtenberg)


29. Silný vie hospodáriť so svojou silou, iba slabý chce prepínať svoje sily. (Ch.Lichtenberg)


30. Odpočinok nie je záhaľka a ľahnúť si občas za letného dňa na trávu pod stromami, počúvať šum vody alebo pozorovať mraky ako plávajú po oblohe, to vôbec nie je strata času. (J.Lubbok)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.