Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie
PODKATEGÓRIE
Asertivita
Dokonalosť
Empatia
Komunikácia
Manažment
Múdrosť
Osobnosť
Povolanie
Práca
Pravda
Tvorivosť
Vôľa
     

MYŠLIENKY

31. Ak mám so svojimi kolegami dosiahnuť naviazanie takého vzťahu, ktorý nám všetkým umožní vydávať zo seba to najlepšie, musí byť počet ľudí, ktorí sú mi priamo podriadení, nejako obmedzený. Potreba stotožnenia sa nevyhnutne na obidvoch stranách vyžaduje určitý čas. (A.Mansellová)


32. Keby som mala v krátkosti zhrnúť, čo podľa môjho názoru znamená vedenie, povedala by som, že pochopenie a zdieľanie spoločného poslania - bez tohto efektívne vedenie nemôže existovať. (A.Mansellová)


33. Pravda je výsledkom rady nezdarov, ktoré je treba prekonať. (R.Merle)


34. Slušnosť nestojí nič a kúpi všetko. (M.Montaguová)


35. Vždy som videl, že pre úspech vo svete treba vyzerať hlúpo a byť múdrym. (Montesquieu)


36. V civilných kruhoch sa zrejme predpokladá, že vodcovské schopnosti sa na ľudí znesú ako rosa z nebies; nie je tomu tak. Práve tak, ako existujú princípy vojnového umenia, existujú i princípy viesť ľudí a tie je potrebné študovať. (Montgomery)


37. Poznať pravý okamih je polovica úspechu. (M.Murville)


38. Kebysombol a Kebysommal sú dvaja chudobní bratia. (Nemecké príslovie)


39. Najistejší spôsob na získanie bohatstva je jasne ukázať ľuďom, že je v ich záujme podporovať váš záujem. (B.Pascal)


40. Umenie prehovoriť druhých spočíva práve tak v tom, že súhlasíme, ako v tom, že ich presvedčíme. (B.Pascal)


41. Nikdy nehovorte ľuďom, ako treba niečo urobiť. Povedzte im, čo majú robiť a oni vás prekvapia svojou vynaliezavosťou. (G.Patton)


42. V hierarchickej štruktúre každý zamestnanec smeruje k dosiahnutiu svojej úrovne neschopnosti. (L.Peter)


43. Vždy sa poháňa ostrohami ten kôň, ktorý beží. (Plinius ml.)


44. Ťažko toho vodiť, kto sám nechce chodiť. (príslovie)


45. Nie je ľahké byť šéfom 30 ročného zamestnanca. V tom čase totiž prichádza do tretej fázy sebavedomia. (Říčan)


46. Ak môžem vytvoriť vzťah, ktorý je na mojej strane charakterizovaný ozajstnosťou a priehľadnosťou, v ktorom som to, čo cítim; vrelým akceptovaním a ocenením toho druhého ako jedinečného človeka; citlivou schopnosťou vidieť jeho svet a jeho samého tak, ako to vidí on - potom ten druhý človek vo vzťahu: 1, bude prežívať a a rozumieť aj tým aspektom seba samého, ktoré predtým potláčal 2, zistí, že je integrovanejší a že je schopný efektívnejšie fungovať 3, bude viac taký, aký si želá byť, bude sa viac riadiť sám sebou a bude viac sebe dôverovať 4, bude viac človekom, bude jedinečnejší a lepšie bude vedieť vyjadriť seba samého 5, bude prejavovať viac porozumenia a akceptovania voči iným 6, bude si vedieť lepšie a vhodnejšie poradiť v živote. (C.R.Rogers)


47. Snaha robiť dojem schopného človeka nám často bráni, aby sme sa ním stali, pretože viac myslíme na to, ako vyzerať dobre pred druhými, ako na to, ako sa skutočne stať tým, čím treba. (Rochefoucauld)


48. Nič nedávame tak ochotne ako rady. (Rochefoucauld)


49. Nič natoľko nebráni tomu, aby sme boli prirodzení ako snaha tak vyzerať. (Rochefoucauld)


50. Cena sa zabudne, kvalita zostane. (H.Royce)


51. Ešte nikto sa nestal majstrom bez toho, aby niečo nepokazil. (Ruské príslovie)


52. Je nemožné myslieť osamote: myšlienky ostatných nás poúčajú o našej myšlienke. (Sartre)


53. Osoby, u ktorých dominuje orientácia na úspech, si stavajú prevažne realistické, stredne ťažké ciele. Osoby ktoré sa chcú vyhnúť neúspechu si zvyčajne volia veľmi ľahké, alebo veľmi ťažké ciele. (S.Sears)


54. Keď nie sme tým, čím máme byť, nemá zmysel, aby sme boli. (R.Schneider)


55. Bol v podniku šťukou. jeho chybou bolo, že si včas neuvedomil, že preto ho pokladajú za škodcu. (J.Sláviček)


56. Keď voz namastíš, ako bys tretieho koňa pripriahol. (Slov.príslovie)


57. Najistejší spôsob ako urobiť mnoho vecí je robiť iba jednu vec naraz. (S.Smiles)


58. Často objavíme to čo vyhovuje tak, že zistíme čo nevyhovuje a pravdepodobne ten, kto sa nikdy nedopustil chyby, nikdy neurobil žiadny objav. (S.Smiles)


59. Nevyhnutnosť je matka vynaliezavosti. (J.Swift)


60. Často cítime únavu len preto, lebo iní nás zabudnú poľutovať. Keby sme niektorej sestre povedali: Ste veľmi unavená, odpočiňte si trochu; čoskoro by ju únava prešla. (sv.Terezka)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.