Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Manažment

MYŠLIENKY

1. Veľká väčšina konfliktov medzi odborníkmi a ich organizáciami pramení z hlavnej organizačnej dilémy: možnosti autonómie versus nutnosť integrácie. Profesionálom je nutné dať dostatok priestoru pre autonómiu, ak majú mať možnosť rozvinúť svoje profesionálne schopnosti. Zároveň však musí ich aktivita byť smerovaná tak, aby prispievala k naplneniu cieľov organizácie. Profesionáli, ktorí sú citliví voči týmto konfliktom, sa môžu stať odcudzení buď od svoje práce, či od organizácie, ktorá ich zamestnáva, alebo od obidvoch. Organizácie sa môžu snažiť znižovať tento konflikt tým, že dodávajú zamestnancom viac profesijných možností a znižujú stupeň organizovanej kontroly nad nimi. (W.Kornhauser)


2. Zisk v konkurencii zbytočne vyčerpáva. Lepšia je kooperácia. (M.Košč)


3. Príčinou straty smeru je častokrát veľké množstvo ukazovateľov. (R.Kozel)


4. Beduínov je ťažké k niečomu prinútiť, ale ľahké viesť. (Lawrence)


5. Ľudia sa nás držia nie kvôli službám, ktoré im preukazujeme, ale kvôli tým, ktoré oni preukazujú nám. (E.Laubiche)


6. Ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, robia najmenej. (Ch.Lichtenberg)


7. Silný vie hospodáriť so svojou silou, iba slabý chce prepínať svoje sily. (Ch.Lichtenberg)


8. Odpočinok nie je záhaľka a ľahnúť si občas za letného dňa na trávu pod stromami, počúvať šum vody alebo pozorovať mraky ako plávajú po oblohe, to vôbec nie je strata času. (J.Lubbok)


9. Treba využívať ľudí podľa ich talentu a počítať s tým, že nikto nie je dokonalý. (F.Maintenon)


10. Ak mám so svojimi kolegami dosiahnuť naviazanie takého vzťahu, ktorý nám všetkým umožní vydávať zo seba to najlepšie, musí byť počet ľudí, ktorí sú mi priamo podriadení, nejako obmedzený. Potreba stotožnenia sa nevyhnutne na obidvoch stranách vyžaduje určitý čas. (A.Mansellová)


11. Keby som mala v krátkosti zhrnúť, čo podľa môjho názoru znamená vedenie, povedala by som, že pochopenie a zdieľanie spoločného poslania - bez tohto efektívne vedenie nemôže existovať. (A.Mansellová)


12. Pravda je výsledkom rady nezdarov, ktoré je treba prekonať. (R.Merle)


13. Slušnosť nestojí nič a kúpi všetko. (M.Montaguová)


14. Vždy som videl, že pre úspech vo svete treba vyzerať hlúpo a byť múdrym. (Montesquieu)


15. V civilných kruhoch sa zrejme predpokladá, že vodcovské schopnosti sa na ľudí znesú ako rosa z nebies; nie je tomu tak. Práve tak, ako existujú princípy vojnového umenia, existujú i princípy viesť ľudí a tie je potrebné študovať. (Montgomery)


16. Poznať pravý okamih je polovica úspechu. (M.Murville)


17. Kebysombol a Kebysommal sú dvaja chudobní bratia. (Nemecké príslovie)


18. Najistejší spôsob na získanie bohatstva je jasne ukázať ľuďom, že je v ich záujme podporovať váš záujem. (B.Pascal)


19. Umenie prehovoriť druhých spočíva práve tak v tom, že súhlasíme, ako v tom, že ich presvedčíme. (B.Pascal)


20. Nikdy nehovorte ľuďom, ako treba niečo urobiť. Povedzte im, čo majú robiť a oni vás prekvapia svojou vynaliezavosťou. (G.Patton)


21. V hierarchickej štruktúre každý zamestnanec smeruje k dosiahnutiu svojej úrovne neschopnosti. (L.Peter)


22. Vždy sa poháňa ostrohami ten kôň, ktorý beží. (Plinius ml.)


23. Ťažko toho vodiť, kto sám nechce chodiť. (príslovie)


24. Nie je ľahké byť šéfom 30 ročného zamestnanca. V tom čase totiž prichádza do tretej fázy sebavedomia. (Říčan)


25. Ak môžem vytvoriť vzťah, ktorý je na mojej strane charakterizovaný ozajstnosťou a priehľadnosťou, v ktorom som to, čo cítim; vrelým akceptovaním a ocenením toho druhého ako jedinečného človeka; citlivou schopnosťou vidieť jeho svet a jeho samého tak, ako to vidí on - potom ten druhý človek vo vzťahu: 1, bude prežívať a a rozumieť aj tým aspektom seba samého, ktoré predtým potláčal 2, zistí, že je integrovanejší a že je schopný efektívnejšie fungovať 3, bude viac taký, aký si želá byť, bude sa viac riadiť sám sebou a bude viac sebe dôverovať 4, bude viac človekom, bude jedinečnejší a lepšie bude vedieť vyjadriť seba samého 5, bude prejavovať viac porozumenia a akceptovania voči iným 6, bude si vedieť lepšie a vhodnejšie poradiť v živote. (C.R.Rogers)


26. Snaha robiť dojem schopného človeka nám často bráni, aby sme sa ním stali, pretože viac myslíme na to, ako vyzerať dobre pred druhými, ako na to, ako sa skutočne stať tým, čím treba. (Rochefoucauld)


27. Nič nedávame tak ochotne ako rady. (Rochefoucauld)


28. Nič natoľko nebráni tomu, aby sme boli prirodzení ako snaha tak vyzerať. (Rochefoucauld)


29. Cena sa zabudne, kvalita zostane. (H.Royce)


30. Ešte nikto sa nestal majstrom bez toho, aby niečo nepokazil. (Ruské príslovie)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.