Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Práca

MYŠLIENKY

1. Je lepšie zodrať sa, ako zhrdzavieť. (Diderot)


2. Pracuj ustavične! Ak si spomenieš v noci, keď ideš spať: „Nevykonal som, čo bolo treba,“ tak vstaň a vykonaj to! (Dostojevskij)


3. Povinnosť je to, čo sa vyžaduje od druhých. (A.Dumas ml.)


4. Po práci, ktorá ochudobňuje ducha, nasleduje obyčajne fádny voľný čas. (J.Dumazedier)


5. Dva príkazy má človek - prácou tvoriť svet a zo svojej podstaty cestou zrieť. Nie je požehnané dielo bez zrelosti. Nie je zrelosti bez svedomitej práce. (Dürkheim)


6. Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane a večer si ľahne a medzitým robí čo chce. (B.Dylan)


7. Ľudia by nemali toľko uvažovať o tom, čo majú robiť, ale o tom, čo sú. (Eckhart)


8. Najnepochopiteľnejšia vec na svete je daň z príjmu. (Einstein)


9. Galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom... Galeje sú tam, kde údery krompáča nemajú zmysel, nespájajú toho, kto kope, so spoločenstvom ľudí. Preto sa snažíme utiecť z galejí. (Exupéry)


10. Nič na svete nie je také ťažké, ak si to rozdelíte na malé práce. (H.Ford)


11. Nie ten je majster, kto veľa robí, ale ten, kto robí dobre. (A.France)


12. Neuróza z nezamestnanosti môže dôjsť tam, že aj vlastné chyby sú prehlasované za osudové následky nezamestnanosti a nezamestnaní sa domnievajú, že by sa od nich nemalo nič požadovať. (V.E.Frankl)


13. To, čo vlastne robí neurotického nezamestnaného apatickým, čo je základom neurózy z nezamestnanosti, je teda mylný názor, že práca v zamestnaní je jediný zmysel života. Alebo je to falošná identifikácia povolania a životnej úlohy, ku ktorej je človek povolaný, toto stotožňovanie musí viesť k tomu, že nezamestnaný trpí pocitom neužitočnosti a prebytočnosti. (V.E.Frankl)


14. Mladý nezamestnaný - čo chceme, to nie sú peniaze, čo chceme, to je obsah života. (V.E.Frankl)


15. Schopnosť práce nie je všetko, nie je ani dostačujúcim, ani nutným dôvodom, aby bol život naplnený zmyslom. (V.E.Frankl)


16. Voľný čas sotva môže nahradiť prácu ako ťažisko osobnej rovnováhy a ako ohnisko životného zadosťučinenia. (G.Friedmann)


17. Čo sa neberie do úvahy, je motivácia aktivity. Vezmime si napríklad muža, ktorého ženie k neustálej práci hlboký cit neistoty a samoty; alebo iného, ktorého poháňa ctižiadosť alebo túžba po peniazoch. Vo všetkých týchto prípadoch je človek otrokom vášne a jeho aktivita je v skutočnosti pasivita, pretože je hnaný; je trpiteľom a nie činiteľom. (E.Fromm)


18. Naša civilizácia poskytuje mnoho utišujúcich prostriedkov, ktoré ľuďom pomáhajú, aby si svoju osamelosť neuvedomovali: je to aj prísna rutina zbyrokratizovanej, zmechanizovanej práce, umožňujúca ľuďom, aby si neuvedomovali svoje najzákladnejšie ľudské priania, svoju túžbu po transcendencii a jednote. (E.Fromm)


19. Idea hladko fungujúceho zamestnanca v trhovej ekonomike, ktorá nepozerá na jeho potreby: mal by byť „nezávislý v medziach rozumu“, ochotný k spolupráci, tolerantný a zároveň ctižiadostivý a agresívny. (E.Fromm)


20. Každá činnosť, ktorá sa prevádza sústredene, človeka vzpružuje, i keď potom nastane prirodzená a blahodárna únava, pričom nesústredená činnosť vyvoláva ospalosť - a pritom zároveň sťažuje usínanie na konci dňa. (E.Fromm)


21. Samostatná posadnutosť prácou by priviedla človeka k šialenstvu, rovnako tak ako úplná záhaľka. (E.Fromm)


22. V histórii ľudstva neexistuje okrem dvadsiateho storočia iné obdobie, v ktorom by človek vkladal toľko energie do jedného účelu: práce. (E.Fromm)


23. Človek miluje to, pre čo pracuje, a pracuje pre to, čo miluje. (E.Fromm)


24. Máločo dráždi ľudí toľko ako pracovitý človek. (N.Frýd)


25. Lebo muži a ženy, ktorí zarábajú na živobytie sebe i rodine a svojou činnosťou konajú ako vhodnú službu spoločnosti, môžu byť právom presvedčení, že svojou prácou pokračujú v diele Stvoriteľa, sú na prospech svojím bratom. (GS 34)


26. Nemajú pravdu tí, čo vediac, že tu nemáme trvalú vlasť, ale si hľadáme budúcu, sa nazdávajú, že môžu preto zanedbávať svoje pozemské povinnosti. (GS 43)


27. V prípade hospodársko-sociálnych sporov treba sa snažiť nájsť pokojné riešenie. No hoci si treba vždy voliť najprv úprimný dialóg medzi spornými stranami, predsa štrajk môže byť i za terajších okolností nevyhnutným, čo aj krajným prostriedkom na obranu svojich práv a na splnenie spravodlivých požiadaviek pracujúcich. Nech sa však čo najskôr hľadajú cesty k obnoveniu rokovaní a zmierlivého dialógu. (GS 68)


28. Ten, čo mal byť hlavou všetkých viditeľných tvorov, musel sa znížiť k napodobňovaniu úbohého mravca. (sv.Géraud)


29. Manželia majú svojou prácou rodinu povznášať a nie rozvracať. (FC 25, J.P.II.)


30. Život nie je práca: neprestajná práca ohlupuje. (Ch.de Gaulle)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.