Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Asertivita

MYŠLIENKY

1. Ak mieriš na nič, hrozí ti, že to trafíš. (Angl.príslovie)


2. Aby sme získali lásku k Bohu, treba vždy veslovať proti prúdu a neprestať bojovať proti svojej vôli. (bl.Anna Mária Taigi)


3. Ľuďom, ktorí niečo veľmi silne chcú, takmer vždy poslúži náhoda. (Balzac)


4. Asertivita - assere - osobovať si niečo, tvrdiť, ubezpečovať, vyhlasovať. Je to priebojnosť, sebapresadenie a proaktívnosť. (M.Bratská)


5. Je to stred medzi krajnicami - neasertivita a agresivita. (M.Bratská)


6. Mám právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a za ne a za ich dôsledky zodpovedný. (M.Bratská)


7. Mám právo neposkytovať nijaké ospravedlnenia svojho správania a činnosti. (M.Bratská)


8. Mám právo zvážiť či a nakoľko som zodpovedný za riešenie problémov iných ľudí - nebyť poplatný systémom a inštitúciám. (M.Bratská)


9. Mám právo zmeniť svoj názor. (M.Bratská)


10. Mám právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. (M.Bratská)


11. Mám právo povedať - ja neviem. (M.Bratská)


12. Mám právo byť nezávislý od dobrej vôle iných. Nemusím byť pre všetkých dobrý. (M.Bratská)


13. Mám právo robiť nelogické rozhodnutia. (M.Bratská)


14. Mám právo povedať: Ja ti nerozumiem. (M.Bratská)


15. Mám právo povedať: Je mi to jedno. Nemusím byť perfektný podľa očakávania iných. (M.Bratská)


16. Nácviky asertivity: pokazená gramoplatňa - napriek manipulovaniu a demagógii stále trvám na svojom; otvorené dvere - kritik chce otvoriť moje dvere a ja mu ich otvorím tak, že hľadám pozitíva v jeho kritike a tie mu poviem; negatívna asercia - máš pravdu, to som zbabral, prijatie bez výhrad kritiky aj pochvaly; negatívne vypytovanie sa - aktívna žiadosť o ďalšiu kritiku, prípadne vysvetlenie; voľné informácie - ak v rozhovore druhý povie niečo o sebe a o svojom zázemí, vnímam to; sebaotvorenie - ja púšťam voľné informácie, neformálne; prijateľný kompromis - najlepší je vtedy, ak je to obojstranná výhra, teda vyhrám/vyhráš. (M.Bratská)


17. Páčilo by sa mu, keby bol lepší, ale stojí to veľa. (E.Canetti)


18. Spokojnosť s vlastnou situáciou je najväčšie a najnebezpečnejšie bohatstvo. (Cicero)


19. Pre neustály postup sa musíme učiť, veriť a konať. (Covey)


20. Ubezpeč sa, či máš pravdu a potom choď do toho. (D.Crockett)


21. Múdrejší ustúpi! Smutná pravda - zdôvodňuje vládu hlúposti nad svetom. (Eschenbachová)


22. Uskutočňuješ sa iba v boji s tým, čo ti kladie odpor. (Exupéry)


23. I strom je vo svojom semene vojnou, pretože chce trvať navzdory všetkému, čo môže byť a v čo by sa mohol rozplynúť. (Exupéry)


24. Váhu má len cesta, smer a tiahnutie k niečomu. (Exupéry)


25. Nechcime pozerať v ústrety budúcnosti - tvorme ju. (Exupéry)


26. Pokiaľ konáte asertívne, zachováte si sebaúctu. Môžete sa stretnúť s neúspechom, prežiť sklamanie a frustráciu, ale jadro vašej sebaúcty zostáva zachované. (H.Fensterheim)


27. Ľudia väčšinou venujú viac času a síl na to, aby našli výhovorku na problémy, ako na to, aby sa do nich pustili. (H.Ford)


28. Podstata ľudskej existencie spočíva v sebatranscendencii. Byť človekom znamená už vždy byť zameraný a namierený na niečo alebo niekoho, byť oddaný dielu, ktorému sa človek venuje, človeku, ktorého miluje, Bohu, ktorému slúži. (V.E.Frankl)


29. Nemám na to chuť - táto odpoveď nie je žiadnou odpoveďou vlastne preto, že nikdy pre nás nemôže platiť slasť alebo strasť ako skutočný argument alebo protiargument pre zmysel nejakého činu, alebo proti nemu. (V.E.Frankl)


30. Čo týmto rozhodnutím uskutočním, čo ním „stvorím do sveta“, to zachraňujem do skutočnosti a zachraňujem to pred pominuteľnosťou. (V.E.Frankl)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.