Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Dokonalosť

MYŠLIENKY

1. Mám síce ochotu chcieť dobro, ale vykonať ho, na to nemám sily. (Rim 7,18)


2. Hrdina je ten, kto robí to, čo môže. (R.Rolland)


3. Nič tak nedokáže povzbudiť do ďalšej práce ako maličký pokrok, ako malé sebazaprenie, ktoré urobíme z lásky. (P.Rosso)


4. Čím širší záber, o to menšia priebojnosť. Len ostrá sekera prenikne. (P.Rosso)


5. Keď sa vznesieme do vyšších duchovných výšok, pozemské prekážky sa stanú maličkosťami a hory problémov sa zmenia na krtince. (P.Rosso)


6. Byť svätým neznamená byť dokonalým, ale vrúcne napriek svojim slabostiam, milovať Boha. (P.Rosso)


7. Dokonalosť totiž spočíva v ustavičnom boji proti nedokonalostiam. (sv.Fr.Saleský)


8. Byť zdravým človekom - fyzicky, byť dobrým odborníkom - intelektuálne, byť dobrým priateľom - sociálne a svätcom - duchovne. (guru G.Sheenan)


9. Nutkavá predstava, že musím byť dokonalý, je prameňom rôznych duševných porúch. Ideály rozvíjajú deštruktívnu silu. (W.Schidbauer)


10. To, čo je lepšie ako dobré, je často horšie ako zlé. (Sun-c´)


11. Čím väčšmi pokročíte dopredu, tým menej bojov budete mať, alebo lepšie, s väčšou ľahkosťou ich vyhráte, lebo budete vidieť dobrú stránku vecí. (sv.Terezka)


12. Až keď sme ochoptní vyrovnane znášať kríž vlastnej nedokonalosti, môžeme sa pre Ježiša stať príjemným miestom k spočinutiu. (sv.Terezka)


13. Dokonalý obraz musí mať jak svetlo tak tieň. (L.Uhland)


14. Lepšie je nepriateľom dobrého. (XY)


15. Ten obrovský dynamizmus pri hľadaní, nachádzaní a uskutočňovaní Otcovej vôle ide človeka často roztrhať. (XY)


16. Sen o ružovej aleji. Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne, zblízka však vyzerá inak. Ak prestaneme cítiť tŕnie, nejdeme správne. (don Bosco)


17. Dokonalosť sa dosahuje maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť. (Michelangelo)


18. Nehľadajme staré domy v nových mestách. Tie zostali iba v ľuďoch. (E.Canetti)


19. Opravdivý salezián je prísny voči sebe a pritom veselý, je zbožný a nenútený, je presný a duchom voľný, je pracovitý a nezaujatý prácou, je čistý a vie sa zhovárať a jednať, je opatrný a otvorený, je ponížený a odvážny, je dobrák a hrdina, je chudobný a vie sa rozdávať, je láskavý a dôstojný, je mierny a rozumný, je ochotný a horlivý, otvorený a ohľaduplný, usilovný a všestranný, skromný a podnikavý. (Caviglia)


20. Uspokojené potreby nemotivujú, len neuspokojené. K dokonalosti je nutné uvedomenie si, že nie sme dokonalí. (Covey)


21. A tak všetka ľudská dokonalosť pozostáva v tom, že sa človek oddialia a odlúči od tvorov, vyrovnane sa chová vo všetkom a ku všetkému, nezrúti sa pred protivenstvami, nevynáša sa úspechmi. (Eckhart)


22. Treba uprieť zrak a zamilovať si život vyšší, život večný. Prečo tak milujete tento život, ktorý tečie ako voda pomedzi prsty? (sv.Eloi)


23. Ty sa nikdy nedovŕšiš, iba ak v smrti. (Exupéry)


24. Dokonalosť sa nakoniec dosiahne nie vtedy, keď už nemožno nič pridať, ale vtedy, keď už nemožno nič ubrať. (Exupéry)


25. Lietadlo neprestáva vedieť, práve tak ako auto, chodiť po letisku, teda po rovine, ale ako skutočné lietadlo sa osvedčí až vtedy, keď sa zdvihne do vzduchu. (V.E.Frankl)


26. Je chorobné, ak si niekto vzal do hlavy urobiť to absolútne najlepšie, namiesto toho, aby to iba „skúšal“ urobiť. (V.E.Frankl)


27. Všetky rýdze ideály majú spoločnú jednu vec: Vyjadrujú túžbu po niečom, čoho ešte nebolo dosiahnuté, čo je však žiadúce pre cieľ rastu a šťastia človeka. (E.Fromm)


28. Kto už viac nemiluje a už sa viac nemýli, nech sa dá pochovať. (Goethe)


29. V rozume majme opatrnosť, v náhlivosti nenávisť nerestí a v dychtivosti túžbu po čnostiach. (sv.Hieronym)


30. Aby sme vstúpili do seba, musíme sa najprv pozdvihnúť. (J.Joubert)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.