Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Vôľa

MYŠLIENKY

1. Pesimizmus je z nálady, optimizmus je z vôle. (Alain)


2. Nenazýva sa dobrým človek, ktorý má dobrý rozum, ale ten, ktorý má dobrú vôľu. (sv.TA I q.5 a.4)


3. Cieľ je predmetom vôle. (sv.TA I q.48 a.1)


4. Predmetom vôle je vnímané dobre. (sv.TA I q.80 a.2)


5. Iba Boh môže zasiahnuť vôľu. (sv.TA I q.150 a.3)


6. Vôľa nemôže byť prinútená od žiadnej stvorenej veci, ani nemôže byť nutne hýbaná. (sv.TA II/I q.6 a.6)


7. Príčinou vôle nemôže byť nič iného než Boh. (sv.TA II/I q.9 a.6)


8. Nie je v moci vôle, aby ihneď vášeň odvrhla, tiež tak nie je v moci vôle aby nechcela, k čomu ju vášeň kloní. (sv.TA II/I q.10 a.2)


9. Hoci vôľa nemôže spôsobiť, aby hnutie dychtivosti nevzniklo, predsa vôľa môže nechcieť dychtiť, alebo s dychtivosťou nesúhlasiť. (sv.TA II/I q.10 a.3)


10. Ten, je dobrý, ktorého vôľa spočíva v pravom dobre, zlý však, ktorého vôľa spočíva v zle. (sv.TA II/I q.34 a.4)


11. Kde je niečo možné, postačí dobrá vôľa. (sv.TA II/II q.81 a.6)


12. Je to vôľa, ktorou sa hreší i ktorou sa dobre žije. (sv.Augustín)


13. Žiadnou inou vecou sa myseľ človeka nestáva otrokyňou rozkoše ako vlastnou vôľou. (sv.Augustín)


14. Vôľa odporujúca silnejšej moci pôsobí bolesť. keby totiž neodporovala ale súhlasila, nenasledovala by bolesť, ale potešenie. (sv.Augustín)


15. Násilie nad vôľou dáva násilie nad telom. (Budha)


16. Apelovať na vôľu k zmyslu znamená ďaleko skôr dať zažiariť zmyslu samému a nechať na vôli, aby ho chcela. (V.E.Frankl)


17. Pacientka: Mám slabú vôľu keď chcem a keď nechcem, nemám slabú vôľu. (V.E.Frankl)


18. Nestačí len chcieť, treba aj konať. (Goethe)


19. Príroda dala človeku silu vôle, aby si sám pomohol ďalej, keď ho nechá asi v polceste padnúť. (F.Hebbel)


20. Ak si pevne zaumieniš, že príkazy možno zachovať, tak ich ľahko zachováš. Ak si pripustíš do srdca myšlienku, že ich človek nemôže zachovať, tak ich nezachováš. (Hermas)


21. Ľuďom nechýbajú sily, chýba im vôľa. (V.Hugo)


22. Tréning osobného zapríčinenia, ktorý sa uskutočňoval dlhodobo a bol začlenený do procesu konania, prináša väčší úžitok, než krátkodobé motivačné kurzy. najlepšie motivujú čiastkové postupné úspechy. (R.de Charmson)


23. Je ti odpustené, keď nemôžeš, ale nie, keď nechceš. (H.Ibsen)


24. Nezostaneme dobrými, ak sa nebudeme snažiť zlepšiť sa. (G.Keller)


25. Kľúč k oceľovej komore vôle sa nachádza v predsieni citu. (Keppler)


26. Slobodná, osobná vôľa je mocné rameno, s ktorým ovládame náš osud. (P.Lippert)


27. Motivovať nie vynútením, askézou, ale zaujatím podaním problému zvnútra. (G.Polya)


28. Vôľa je silný slepec, ktorý nesie na ramenách chromého vidiaceho. (A.Schopenhauer)


29. Každý si určuje svoju cenu sám. Sme veľkí alebo malí podľa svojej vôle. (S.Smiles)


30. Povedz mi ako motivuješ svoje skutky a ja ti poviem, kto si. (XY)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.