Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Povolanie

MYŠLIENKY

1. K podstate človeka náleží zameranosť, nasmerovanosť, či už na niečo alebo na niekoho, na ideu alebo na osobu. (Ch.Bühlerová)


2. Každý veľký čin sa zdá byť spočiatku nemožný. (T.Carlyle)


3. Rozmysli si, že ten, kto hľadá nemožné, si zaslúži, aby stratil aj možné. (M.de Cervantes)


4. Prameň takmer nikdy neschvaľuje tok rieky. (J.Cocteau)


5. Buď verný svojmu prvému dojmu. (S.Colettová)


6. Myšlienka je nástrojom, ale môže byť aj celým svetom. (Čapek)


7. Povedal som anjelovi, ktorý stál pri bráne roka: Daj mi svetlo, aby som mohol istými krokmi ísť naproti neistote. On mi však odpovedal: Len choď do tmy a vlož svoju ruku do ruky Božej. To je lepšie než svetlo a istejšie než známa cesta. (Čínsky kresťan)


8. Nezriekame sa lásky, ale chceme milovať viac a lepšie. (A.Dermek)


9. Rehoľníci dávajú najavo pred všetkými ľuďmi, že Božie kráľovstvo prevyšuje všetky hodnoty tohto sveta. (A.Dermek)


10. Najlepšia výzva k povolaniu je príklad vlastného života. (A.Dermek)


11. Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ. (Dostojevskij)


12. Práca je prácou, keď vás za to platia, že ju robíte, a zábava je, keď vy platíte za to, že ju smiete robiť. (F.P.Dunne)


13. Ísť možno iba jedným chodníkom. (V.Dyk)


14. Veľkosť každého povolania je snáď predovšetkým v tom, že spája ľudí. (Exupéry)


15. Nie je ťažké byť verný sebe, keď jasne vidíš, komu si verný. (Exupéry)


16. Byť verný totiž predovšetkým znamená byť verný sebe. (Exupéry)


17. Iba smer má zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ, nie že sa tam dostaneš, lebo človek sa nedostane nikam, iba ak smrťou. (Exupéry)


18. Niet nadšenia bez rozvážnosti, ani rozvážnosti bez veľkodušnosti. (P.Éluard)


19. Niektoré myšlienky sú nad nás silnejšie. (Filolaos)


20. Našiel a vyplnil svoje miesto a tým naplnil sám seba. (V.E.Frankl)


21. Až do posledného vydýchnutia človek nevie, či skutočne naplnil zmysel svojho života, či sa skôr nemýlil. (V.E.Frankl)


22. Nuda - človek znáša natrvalo absolútnu nezaťaženosť v psychologickom zmysle práve tak málo ako absolútny stav beztiaže vo fyzickom zmysle. (V.E.Frankl)


23. To, že nemá potomkov, nemôže vziať zmysel existencii nijakého významného človeka. Ale viac než to: celá rada predkov, ktorá k nemu vedie, získala by už len púhym významom tejto existencie svoj vrcholný zmysel. (V.E.Frankl)


24. V prípade, kedy konkrétne povolanie neprináša žiadny pocit naplnenia, je vina v človeku a nie v povolaní. (V.E.Frankl)


25. Základný účel produkuje ozajstné zaujatie. (J.Adair)


26. Často však bohužiaľ neskôr zabúdame byť takí a počínať si tak, ako sme si toľko priali, aby si počínal a aký by mal byť náš prvý šéf. (J.Adair)


27. Boh podľa svojej prozreteľnosti určuje každému z nás jeho životný stav a potom nám pripravuje pomocné milosti zodpovedajúce tomuto stavu. (sv.Alfonz)


28. Môžeme si byť v jednom a tom istom čase dopoly istí a zároveň nadšení. (G.W.Allport)


29. Kto má právo vyvoliť si človeka, Boha si vyvoliť nemôže? (sv.Ambróz)


30. Zaviazaní reholi sú mŕtvi svetu a žijú Bohu. Preto sa nesmú volať do ľudského života kvôli akémukoľvek účinku. (sv.TA II/II q.88 a.11)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.