Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Tvorivosť

MYŠLIENKY

1. A moja tvorba nie je nič iného, než voľba dňa a hodiny a nemá zmysel sa o ňu oprieť, pretože skrátka je. (Exupéry)


2. Každé zrodenie je zahalené aj osudu. (G.von Le Fort)


3. Vo všetkých typoch tvorivej práce sa človek zjednocuje so svetom procesom tvorenia. To však platí len pre prácu tvorivú, pre prácu, v ktorej ja plánujem, vyrábam a vidím výsledok svojej práce. (E.Fromm)


4. Proces tvorivého myslenia vo všetkých oblastiach ľudského podnikania začína často niečím, čo by sme mohli nazvať „racionálnou víziou“, ktorá je sama výsledkom veľkého množstva predbežného štúdia, reflexívneho myslenia a pozorovania. (E.Fromm)


5. Základom racionálnej viery je tvorivá sila; žiť vieru znamená žiť tvorivým životom. (E.Fromm)


6. Jediný spôsob ako liečiť deštruktívnosť ako kompenzáciu je vyvinúť v človeku potencionálnu tvorivosť, rozvinúť jeho schopnosť produktívne využívať svoje ľudské sily. (E.Fromm)


7. Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Dávajú život svojim vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom i veciam. (E.Fromm)


8. Čím bližšie k cieľu, tým viac vzrastajú ťažkosti. (Goethe)


9. Človeka nepoznáme podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Nie keď myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju cenu. (Goethe)


10. Treba veriť srdcu, predovšetkým ak je to srdce, ktoré má predtuchu. (B.Gracián)


11. Všetko sa líši od svojej hypotézy. (H.Heissenbüttel)


12. Jedného dňa snáď budú stroje myslieť, ale nikdy nebudú mať fantáziu. (T.Heuss)


13. Ako sa robia objavy? Istotne v tom hrá rolu trochu intuície a inštinktívne poznanie. (J.Heyrovský)


14. V čom spočíva tvorivý proces vo vede? Snáď v schopnosti poznať, čo je dôležité a čo druhoradé. (J.Heyrovské)


15. Koreň tvorivosti je v schopnosti produkovať variácie na danú tému. Každá myšlienka stojí na tisícoch iných, príbuzných myšlienok. (Hofstadter)


16. Okamih intuitívneho poznania sa môže vyrovnať celoživotnej skúsenosti. (O.Holmes)


17. Hranice medzi fantáziou a reálnosťou sa dnes stierajú. (J.Horák)


18. Človek ešte nie je chytrý preto, že má veľa nápadov, podobne ako nie je generál dobrým generálom len preto, že má veľa vojakov. (S.Chamfort)


19. Ležať v posteli by bol celkom dokonalý a vynikajúci zážitok, keby mal človek farebnú ceruzku takú dlhú, aby mohol kresliť na plafón. (Chesterton)


20. Naplánujte si chvíle pokoja na tvorivé premýšľanie. (J.Adair)


21. Fantázia je to, čím sa človek líši od živočíchov. (J.Arbes)


22. Metafora je poznávací znak génia: človek, ktorý dokáže vytvoriť dobrú metaforu, dokáže rozpoznať i to, čo sa na seba vzájomne podobá. (Aristoteles)


23. Ak človek začne istotami, skončí v pochybnostiach; ak sa však uspokojí s tým, že začne s pochybnosťami, skončí v istotách. (F.Bacon)


24. Vytvoriť dobrú myšlienku, alebo plodný nápad stojí omnoho menej, ako vyrobiť tank. (E.Bahr)


25. Zabúdanie je veľkým tajomstvom silných a tvorivých bytostí. (Balzac)


26. Inštinkt a inteligencia predstavujú dve protichodné, rovnako elegantné riešenia toho istého problému. (H.Bergson)


27. Jeden fakt sám o sebe nie je nič, má význam len prostredníctvom myšlienky, ktorá sa k nemu viaže, alebo cez dôkaz, ktorú poskytuje. (C.Bernard)


28. Pokiaľ si myslíte, že nepriateľ si môže vybrať iba zo dvoch možností, buďte si istí, že si vyberie tú tretiu. (Bismarck)


29. Treba mať vždy dva nápady: aby sa jedným zabil druhý. (G.Braque)


30. Tušenie je tvorivosť, ktorá ti chce niečo povedať. (F.Capra)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.