Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Pravda

MYŠLIENKY

1. Zlí objavitelia sú tí, ktorí si myslia, že neexistuje zem, keď vidia len more. (F.Bacon)


2. Najlepší dôkaz je skúsenosť. (F.Bacon)


3. Všetky veci je možné vidieť dvojako“ ako skutočnosť a ako tajomstvo. (H.U.von Balthasar)


4. Optimisti i pesimisti majú jednu spoločnú chybu - boja sa pravdy. (T.Bernard)


5. Cynik je človek, ktorý vidí veci aké sú, a nie aké by mali byť. (A.Bierce)


6. Akokoľvek je pravda vzácna, aj napriek tomu ponuka silne prevyšuje dopyt. (J.Billings)


7. Vždy povedz, čo si myslíš a podlý človek sa ti vyhne. (W.Blake)


8. V určitej dobe sa pravda nemusí zdať pravdepodobná. (N.Boileau)


9. Kto nič nevie, kadečo tvrdí. (I.Borská)


10. To, čo nakoniec zvíťazí, bude pravda. (I.Borská)


11. O podstate pravdy je zriedka spor; bojuje sa len o hranice pravdy. (L.Börne)


12. Objaviť nejakú vec znamená postaviť ju do plného svetla. (G.Braque)


13. Pravda existuje. Len klamstvo sa vymýšľa. (G.Braque)


14. Kto nepozná pravdu; je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec. (B.Brecht)


15. Definície, ktoré pokrivkávajú, sú dobré. (B.Brecht)


16. Ak to nie je pravda, je to veľmi dobre vymyslené. (G.Bruno)


17. Dávaj pozor, aby ti neunikla podstata, keď pevne uchopíš tieň. (Aisipos)


18. Človek je povinný riadiť sa mienkou, ktorá sa blíži k pravde. Keď sú mienky rovnako odôvodnené, stáva sa zákon pochybným a preto nezáväzným, a tak sa možno riadiť mienkou rovnako odôvodnenou. (sv.Alfonz)


19. Všetka pravda, nech je hovorená kýmkoľvek je od Ducha Svätého. (sv.Ambróz)


20. Omyl je tým nebezpečnejší, čím viac je v ňom pravdy. (H.Amiel)


21. Náš rozum sa má k najjasnejším veciam ako oko netopiera k slnečnému svetlu. (sv.TA I q.1 a.5)


22. Každé naše poznávanie má počiatok v zmysloch. (sv.TA I q.1 a.9)


23. Kto popiera, že je pravda, pripúšťa, že je pravda. Ak by totiž pravda nebola, je pravdou - že pravda nie je. Ak je niečo pravdivé, musí byť pravda. (sv.TA I q.2 a.1)


24. Nikto nesmie klamať, aby buď sám alebo niekto iný vyviazol životom, alebo si uchoval telesnú čistotu. (sv.TA II/II q.110 a.3)


25. Je nemožné, aby nejaké poznanie bolo úplne nesprávne, bez nejakej pravdy. (sv.TA II/II q.172 a.6)


26. Pochybovanie je hnutie rozumu voči obidvom stranám protikladu s obavou určenia jej druhej časti a obava náklonnosti k znášaniu niečoho desivého. (sv.TA III q.18 a.4)


27. Božský papršlek nám nemôže svietiť ináč, ako zahalený rozmanitosťou posvätných závojov. (sv.T.Aquinský)


28. Nesmie sa pri každej veci hľadať istota rovnako, ale podľa toho, čo pripúšťa povaha tej veci. (Aristoteles)


29. Platón je mi drahý, ale pravda ešte drahšia. (Aristoteles)


30. Lož nie je nenávideniahodná sama o sebe, ale preto, že jej nakoniec uveríme. (M.Arland)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.