Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Uplatnenie > Empatia

MYŠLIENKY

1. Manažér podniku strávi každý deň približne jednu hodinu čítaním, dve hodiny rozprávaním a osem hodím načúvaním. (M.S.Peck)


2. Skutočné načúvanie, úplné sústredenie sa na toho druhého, je vždy prejavom lásky. Jeho významnou súčasťou je technika odstavenia - dočasná rezignácia na vlastné predsudky, záujmy a sústavy poznatkov, aby sme svet toho, kto k nám hovorí, videli čo najviac zvnútra, ako keby sme boli v jeho koži. (M.S.Peck)


3. Asi vo štvrtine našich prípadov, či už je pacientom dieťa alebo dospelý, dochádza k výraznému, ba priamo dramatickému zlepšeniu už v prvých niekoľkých mesiacoch terapie, skôr než sa dostaneme ku koreni problémov a dokážeme ich riadne vysvetliť. Tento jav má samozrejme niekoľko príčin, ale na prvom mieste medzi nimi je podľa môjho úsudku pacientov pocit, že mu niekto skutočne načúva, často poo prvý krát po niekoľkých rokoch a niekedy snáď vôbec po prvý krát. (M.S.Peck)


4. Nie je možné porozumieť inému človeku, keď v sebe pre neho neurobím miesto. To patrí opäť k technike odstavenia; vyžaduje to rozšírenie, a teda i zmenu môjho „ja“. (M.S.Peck)


5. Pretože narcistický jedinec vníma druhých ľudí len ako pokračovanie seba samého, nemá schopnosť empatie, vcítenia sa do druhého. (M.S.Peck)


6. Posudzovať je niekedy potešením, porozumieť je vždy. (H.Régnier)


7. Aby sme pri riadení štátu postupovali správne, musíme veľa počúvať a málo rozprávať. (kard.Richelieu)


8. Róm prežil mnoho ťažkostí, preto má s každým súcit. (Rómske príslovie)


9. Mám dve oči, aby som videl, dve uši, aby som veľa počul ale len jedny ústa, aby som málo hovoril. (F.Ruckert)


10. Prepožičaj svoje ucho každému, ale málokomu svoju reč. (Shakespeare)


11. Snažil som sa nevysmievať sa ľudským skutkom, neplakať nad nimi, ani necítiť voči nim nenávisť, ale pochopiť ich. (B.Spinoza)


12. Keď venujete človeku pozornosť a vypočujete si jeho starosti, spoznáte, že v každom drieme tá pravá iskra, ktorú je potrebné vzbudiť. (D.Ursíny)


13. Pri rozume sú dôležité aj city. (XY)


14. Dobrým poslucháčom je ten, kto vypočutie považuje za pozitívnu, poznávaciu a kooperatívnu činnosť. (J.Adair)


15. Churchill v roku 1940 trval na tom, že musí navštíviť bombardované oblasti východného Londýna a stál v troskách jednoduchých domov s tvárou zaliatou slzami. Istá žena v dave povedala: „Pozrite, on plače. Bolí ho to, naozaj ho to bolí.“ (J.Adair)


16. Počúvanie je dôležitejšie než rozprávanie, pretože očisťuje myseľ od vopred formulovaných názorov či predsudkov. Znamená byť ochotný uvážiť názor druhého a v prípade, že je tento názor lepší než ten, ktorý sme zastávali doposiaľ, mať dostatok skromnosti - a zároveň veľkomyseľnosti - k jeho akceptovaniu. (J.Adair)


17. Jeden jediný človek, ktorého skutočne vypočujeme, nás privedie na dokonale nové myšlienky. (E.Canetti)


18. Úprimne sa zaujímajte o druhých ľudí. (Carnegi)


19. K myšlienkam iných pristupovať s pochopením - Keby som bol na vašom mieste, cítil by som sa určite ako vy. (Carnegi)


20. Iba 10% našej komunikácie má slovnú podobu, 30% sú zvuky a 60% je rečou tela, pri empatickom počúvaní počúvame aj očami a srdcom. (Covey)


21. Empatické vypočutie má 4 fázy: 1, napodobňovanie obsahu - vyjadruje to, že počúvam a chápem 2, parafrázovanie obsahu - zopakujem to inými slovami - vyjadruje moju sústredenosť na problém 3, uvedomujem si pocity - nie to, čo hovorí, ale to, čo pri tom cíti 4, parafrázujem obsah a uvedomujem si pocity - 2+3, pomáhame druhému vyznať sa vo svojich vlastných myšlienkach a citoch. (Covey)


22. Ak nebudeme prijímať zmysel a hodnoty, ktorými pacient žije, tak potom sa už nebude veriť ani jeho viere. (V.E.Frankl)


23. Zatiaľ čo ten, kto stál mimo, má príliš veľký odstup a sotva sa dokáže vcítiť, má človek, ktorý stojí „uprostred toho“ a už v tom zdomácnel, na druhej strane zas príliš malý odstup. (V.E.Frankl)


24. Prijmi sa tak, ako si. S vedomím, že obličaju môžeš dodať krásu svojho srdca. (G.Gilbert)


25. Naše vnútro nie je ďaleko. A predsa mnohým nestačí celý život, aby doň vnikli. (Green)


26. Každý človek nosí v sebe ešte lepšieho človeka, ktorý vytvára jeho oveľa vlastnejšie ja. (Humboldt)


27. Možno počúvať druhých takým spôsobom, že to má väčšiu cenu ako to najkrajšie, čo dokážeme povedať. (Ch.Ligne)


28. Až keď sa vložím do pozície druhého a z tejto ponímam seba samého, dospievam k vedomiu seba samého - mojej identite. (G.H.Mead)


29. Dokážte počúvať a buďte si istý, že mlčanie často vytvára rovnaký účinok ako vedomosti. (Napoleon)


30. Čím viac sa vieš vhĺbiť, tým viac veľkosti a malosti objavíš v človeku. (Pascal)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.