Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo
PODKATEGÓRIE
Diabol
Droga
Egoizmus
Hnev
Hriech
Kríza
Nenávisť
Ohováranie
Peklo
Pohoršenie
Pokušenie
Pýcha
Vojna
Závisť
Zlo

MYŠLIENKY

1. Vnútorný človek sa o nič tak nestará ako o seba; a kto sa bedlivo stará o seba, tomu je ľahko mlčať o druhých. (Kempenský)


2. Čo ťa po tom, kto aký je a čo hovorí? Ty nebudeš zodpovedať za iných, ale za seba budeš vydávať počet. Načo sa teda do nich miešaš? (Kempenský)


3. Niektorí ľudia mnoho hovoria a preto im nemožno veriť. (Kempenský)


4. Každý človek je slabý, nestály a vratký najmä v rečiach, takže sotva možno uveriť aj to, čo naoko znie celkom pravdivo. (Kempenský)


5. Čože sú slová ľudí ako len slová? Letia povetrím, ale skale neublížia. Keď si vinný, zaumieň si, že sa ochotne napravíš. Ak nie si si vedomý ničoho zlého, pomysli si, že to rád znesieš z lásky k Bohu. (Kempenský)


6. Keby o tebe rozprávali všetko, čo len možno v zlosti vymyslieť: čo ti to všetko môže uškodiť. Keby si si to vôbec nevšímal a nekládol na to väčšiu váhu, než na patrnú triesočku. Či by ti to mohlo skriviť čo i len jedinký jeden vlas? (Kempenský)


7. Lebo ja som sudca a poznám všetky tajnosti; ja viem, ako sa vec stala a poznám i ohovárača, i toho, kto krivdu znáša. (Kempenský)


8. Človek, ktorý nedokáže odolať nutkaniu znevážiť alebo zosmiešniť svojho partnera v spoločnosti, stane sa predmetom pohŕdania inými, utrpí jeho prestíž. (M.Košč)


9. V kolektíve prebiehal očistný proces. Jeden hádzal špinu na druhého. (R.Kozel)


10. Nehovor zle o človeku. Sedí v tebe a tajne odpočúva. (S.J.Lec)


11. Každá chyba sa zdá neuveriteľne hlúpa, keď ju robia iní. (Ch.Lichtenberg)


12. Boh slovom ľudí tvorí, my ich popravujeme. (A.Maillot)


13. Nepravdivé názory sa podobajú falošným minciam, ktoré najprv razia veľkí zločinci a potom ich dávajú do obehu čestní ľudia, ktorí páchajú zločin bez toho, aby vedeli, čo robia. (J.Maistre)


14. Jed nadelila príroda plazom, silnejší tvorovia ho nemajú. (A.Mickiewicz)


15. Tam, kde chýbajú správy, šíria sa povesti. (A.Moravia)


16. Kto vie lichotiť, vie aj ohovárať. (Napoleon)


17. Ohováranie neprítomných je hlavnou súčasťou našich rozhovorov. Keby sa celé ľudstvo zišlo na jednom mieste, za chvíľu by nebolo o čom hovoriť. (J.Neruda)


18. Je zvláštne, ako veľmi opovrhuje človek neresťami, ktoré náhodou nemá on sám. (G.Nicolson)


19. Len toľko? To ja viem na seba horšie veci. (B.Pascal)


20. Dlhý jazyk skracuje život. (Perzské príslovie)


21. Písať pamäti znamená hovoriť zle o každom okrem seba. (H.Pétain)


22. Zlomyseľní majú malú dušu, ale prenikavý zrak. (Platón)


23. Ohováraj smelo, vždy niečo zostane. (Plutarchos)


24. Zlé slovo zraní viac ako dvojsečný meč. (Portugalská múdrosť)


25. Mier nepodporujeme vtedy, keď sa rozprávame len s ľuďmi, ktorí s nami súhlasia. (D.Eisenhover)


26. Vojna nie je žiadne dobrodružstvo. Je to nemoc. Je ako týfus. (Exupéry)


27. Mier nie je stav, ktorý by bolo možné dosiahnuť vojnou. (Exupéry)


28. Daurat neučil mužov odvahe: nútil ich zabíjať prízraky. (Exupéry)


29. Zničiť svet, to chce čas, čas je tiež to jediné, čo to vyžaduje. (Fontenelle)


30. Ten, koho premôžu, je vzbúrenec. Víťazi nikdy nie sú vzbúrencami. (A.France)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.