Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Egoizmus

MYŠLIENKY

1. Mentálne zdravie každého človeka je podmienené jeho ochotou podriadiť sa niečomu vyššiemu, než je on sám. Aby sme mohli úspešne fungovať na tomto svete, musíme sa podriadiť nejakému princípu, ktorý v našej hierarchii hodnôt predchádza tomu, čo by sme v danom momente mohli chcieť. Pre veriacich je týmto princípom Boh, a preto hovoria: „Tvoja vôľa sa staň.“ Ale dokonca i neveriaci, ak sú duševne zdraví, podriaďujú sa, či už vedome či nevedome, nejakej „vyššej moci“ - či už je to pravda alebo láska, potreby druhých či poižiadavky reality. (M.S.Peck)


2. Autizmus je narcizmus vo svojej najvyššej forme. Pre absolútnych narcistov nemajú druhí väčšiu psychologickú váhu, než kus nábytku. Jediný vzťah, ktorý narcisti poznajú, je podľa Martina Bubera „vzťah ja-ja“. (M.S.Peck)


3. Najskôr musíme byť priťahovaní k predmetu svojho záujmu, ktorý je mimo nás, za hranice nášho „ja“; musíme cítiť voči nemu istý záväzok a niečo do neho investovať. Psychitri túto väzbu nazývajú katexia a hovoria, že predmet našej lásky katektujeme. „Miluje“ svoju záhradku, vytvoril si voči nej katexiu. (M.S.Peck)


4. Ak teda dlhé roky milujeme a vďaka katexii posúvame svoje hranice, dochádza k pozvoľnému, ale trvalému zväčšovaniu nášho „ja“, k ukladaniu vonkajšieho sveta dovnútra, k rastu, napínaniu a stenčovaniu hraníc nášho ega. (M.S.Peck)


5. Podstata egoizmu: človek môže byť akokoľvek hladný, vlastné prsty si nezje. (K.Peteraj)


6. Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa cudzí človek, a nie tvoje pery! (Prís 27,2)


7. Niektorí ľudia sú tak veľmi zaujatí sebou, že keď sú zamilovaní, zaobídu sa aj bez človeka, ktorého by ľúbili. (Rochefoucauld)


8. Sebaláska je najväčší zo všetkých lichotníkov. (Rochefoucauld)


9. Všetky čnosti ľudí sa strácajú v osobnom prospechu, tak ako sa rieky strácajú v mori. (Rochefoucauld)


10. Nudný nie je mlčanlivý človek, ale ten, čo seba a svoje trampoty servíruje ako ústredný problém sveta. (P.Strauss)


11. Samochvála sa považuje za nesprávnu, za neskromnosť, avšak chváliť vlastnú sektu, vlastnú filozofiu sa považuje za najvyššiu povinnosť. (L.Šestov)


12. Keď niekto začne hľadať seba, prestane milovať. (sv.Terezka)


13. Nemôžeme urobiť nič dobrého, keď hľadáme seba samých. (sv.Terezka)


14. Niekto ma nudí. Myslím, že som to ja. (D.Thomas)


15. Nikto nie je taký prázdny ako tí, ktorí sú plní samých seba. (B.Whichcote)


16. Egoizmus nespočíva v tom, že žijeme, ako sa nám páči, ale v tom, ak vyžadujeme, aby druhí žili tak, ako sa páči nám. (O.Wilde)


17. Jediný spôsob myslenia mnohých ľudí je myslieť na seba. (J.Žáček)


18. Ľudia sú svine, každý myslí na seba, len ja na mňa. (XY)


19. Čím je narcizmus intenzívnejší, tým menej je narcistická osoba ochotná priznať svoju chybu alebo akúkoľvek oprávnenú kritiku zo strany druhých. (E.Fromm)


20. Cieľom človeka je prekonať vlastný narcizmus. (E.Fromm)


21. Hitler existoval sám. „Som a nikto iný nie je okrem mňa.“ Vesmír neobsahoval v sebe už žiadnu inú osobu, ako bol on, iba veci; a tak pre neho celá škála osobných zámen stratila úplne svoj normálny emocionálny obsah. (E.Fromm)


22. Sebeckosť a sebaláska zďaleka nie sú to isté, naopak, sú to protiklady. Sebecký človek sa nemiluje príliš, ale príliš málo; v skutočnosti sa nenávidí. Tento nedostatok nežnosti k sebe samému a starostlivosti o seba samého, ktorý je len jedným z výrazov jeho nedostatku tvorivej sily, pôsobí, že sa cíti nanič a sklamaný. Je preto nutne nešťastný a úzkostlivo sa snaží urvať zo života uspokojenie, v ktorého dosiahnutí si sám bráni. Zdá sa, že sa príliš stará o seba, ale v skutočnosti sa len neúspešne pokúša zakrývať, že o svoje skutočne ja sa nestará. (E.Fromm)


23. Je pravda, že sebecký človek je neschopný milovať druhých, ale nie je schopný milovať ani sám seba. (E.Fromm)


24. Narcistická orientácia je taká, v ktorej človek prežíva len to, čo je v ňom samom, no javy vonkajšieho sveta nemajú realitu samé o sebe, ale prežívajú sa len z hľadiska ich užitočnosti alebo ich nebezpečenstva pre človeka, pre jednotlivca. Opak narcizmu je objektivita: schopnosť vidieť ľudí i veci také, aké sú, a odlíšiť tento objektívny obraz od obrazu, ktorý je vytvorený vlastnými želaniami a obavami. (E.Fromm)


25. Zabijak sa môže stať milencom, ak sa stane naplno zrodeným, ak odvrhne puto, ktoré ho spája so zemou a ak prekoná svoj narcizmus. (E.Fromm)


26. Krajinkár maľuje pokojne, pretože krajina ležiaca pred ním sa nemôže pozrieť, či sa na obraze podobá sebe. (R.Goméz)


27. Nie je hriechom dať prednosť sebe pred blížnym, keď sa nachádzame v tých istých ťažkých okolnostiach. (Günthör IIIa 47)


28. Egoista sa prehrešuje proti patričnej úcte k druhému. Nedostatok úcty je vždy nedostatkom patričného ocenenia druhého, a teda previnením sa proti spravodlivosti. (Günthör IIIa 109)


29. Akokoľvek je človek pre človeka to prvé a najdôležitejšie, predsa nie je nič, čo by vzájomne obmedzovalo viac, než ľudia, ktorí vidia iba samých seba. (Humboldt)


30. Dostalo sa mi všetkého dobrého, len čo som ho prestal samoľúbo vyhľadávať. (sv.Ján z Kríža)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.