Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Zlo

MYŠLIENKY

1. Jedným z charakteristických rysov zlých ľudí je práve túžba miasť. (M.S.Peck)


2. Za posledné roky som sa naučil, že zlo - či už ľudské či démonické - je prekvapivo poslušné autorite. Prečo je tomu tak, vám nepoviem. Ale viem, že je tomu tak. (M.S.Peck)


3. Pri skúmaní podstaty ľudského zla nie je isté, ako jasne budeme schopní vymedziť hranicu, ktorá ich oddeľuje od nás; s najväčšou pravdepodobnosťou by predmetom skúmania bola naša vlastná podstata. (M.S.Peck)


4. Niektorí by najradšj dobro úplne zničili, keby to samozrejeme bolo v ich silách. Nie je to vždy zlomyseľný úmysel; často to činia slepo, bez toho aby si uvedomovali, že šíria zlo - dokonca sa veľmi usilujú si to neuvedomiť. (M.S.Peck)


5. Zlo je celkom extrémna forma lenivosti. Láska je protikladom lenivosti. Obyčajná lenivosť je pasívna neschopnosť milovať. (M.S.Peck)


6. Skutočne zlí ľudia nie sú len pasívni, ale aktívne sa bránia akémukoľvek ústretovému pohybu. Na obranu svojej lenivosti - nezdravej časti svojho ega - sú ochotní učiniť čokoľvek. Než by druhému pomohli, radšj ho vo svojom záujme zničia. Pokúšajú sa všetkými prostriedkami zlomiť a rozdrtiť duševné zdravie ľudí zo svojho okolia, pretože i to ohrozuje integritu ich chorého „ja“. (M.S.Peck)


7. Zlo je vnucovanie vlastnej vôle pomocou otvoreného alebo skrytého nátlaku, s cieľom sa vyhnúť ústretovému kroku, vyhnúť sa podpore duchovného rastu. (M.S.Peck)


8. Obyčajná lenivosť je neláska; zlo je antiláska. (M.S.Peck)


9. Dobré správy jazdia na rýchlom koni, ale zlé na blesku. (I.Stone)


10. Keď tisíckrát zatneme do konárov zla, jedenkrát zasiahneme koreň. (Thoreau)


11. Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil; zrejme to bolo nad moje sily. (Ž 73,16)


12. Žiadne bytie sa nenazýva zlom ako bytím, ale iba ak mu chýba nejaké bytie - ako človek sa nazýva zlým, pokiaľ mu chýba bytie čnosti a oko sa nazýva zlým, pokiaľ mu chýba bystrosť zraku. (sv.TA I q.5 a.3)


13. Zlo celkom neodstraňuje dobro. (sv.TA I q.5 a.5)


14. Zlo nie je poznateľné samé od seba, pretože k pojmu zla patrí, aby bolo postrádaním dobra. (sv.TA I q.14 a.10)


15. Aby bola vo veciach zachovaná mnohotvárnosť stupňov, Boh dopúšťa, aby sa dialo nejaké zlá, aby sa nezabránilo mnohým dobrám. (sv.TA I q.23 a.5)


16. Keby Boh nedopustil, aby bolo nejaké zlo, zmizli by mnohé dobrá. Nezrodil by sa oheň, keby nebol porušený vzduch. Lev by zahynul, keby nezabíjal zvieratá. Nebola ba trpezlivosť, keby nebolo neprávostí. (sv.TA I q.48 a.2)


17. Zlo nemôže úplne stráviť dobro. (sv.TA I q.48 a.4)


18. Poriadok vesmíru vyžaduje, aby boli niektoré, ktoré môžu urobiť chybu a niekedy ju urobia. (sv.TA I q.49 a.2)


19. Nič nemôže byť svojou podstatou zlým, každé bytie ako bytie je dobré. Zničením všetkého dobra by sa zničilo samotné zlo, ktorého podmetom je dobro. (sv.TA I q.49 a.3)


20. K dobru sa vyžaduje viac ako ku zlu, pretože dobro nastáva z celej, nedotknutej príčiny, zlo však z jednotlivých nedostatkov. (sv.TA II/I q.71 a.5)


21. Zlo sa neodstraňuje ináč ako vytvorením dobra. (sv.TA D q.12 a.3)


22. Od Boha majú všetky prirodzenosti, že sú prirodzenosťami a potiaľ sú nerestné, pokiaľ sa uchyľujú od jeho umenia, ktorým boli učinené. (sv.Augustín)


23. Boh, ktorý je najviac dobrý, by žiadnym spôsobom nedopustil, aby sa stalo nejaké zlo, keby nemohol z každého zla vyvodiť dobro. (sv.Augustín)


24. Ešte je dobré, že bolí strata dobra, lebo keby nezostávalo nejaké dobro v prirodzenosti, strata žiadneho dobra by nebola trápením. (sv.Augustín)


25. Dobro je slabosť zla! (J.Buzássy)


26. Zlo nežije vo svete vecí, žije iba v človekovi. (Čínska múdrosť)


27. Taká vec ako možnosť voľby medzi „dobrom“ a „zlom“ neexistuje - sú konkrétne a zvláštne činy, ktoré sú prostriedky k tomu, čo je zlé, za predpokladu, že bolo to, čo je dobré, a to, čo je zlé vhodne definované. (E.Fromm)


28. Človek nemôže nikdy prestať byť ľudským; preto nemôže byť nikdy so zlobou spokojný ako s riešením. (E.Fromm)


29. Zlo je človekova strata seba samého pri tragickom pokuse uniknúť bremenu ľudskosti. (E.Fromm)


30. Človek je vybavený imagináciou, ktorá ho uschopňuje k tomu, aby si predstavil všetky možnosti zla, a tak aby po nich túžil a jednal podľa nich, aby živil svoju predstavivosť zla. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.