Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Peklo

MYŠLIENKY

1. Akýkoľvek trest zavrhnutia alebo zmyslov u zavrhnutých prekračuje každý trest a bolesti akéhokoľvek pútnika i Krista. (sv.TA III q.47 a.6)


2. Nemôžu sa zničiť hriechy diabla a ľudí v pekle, pretože ich cítenie je utvrdené v zlom. nepáči sa im hriech, pokiaľ je vinou, ale pokiaľ je trestom, majú pokánie, ale neplodné. (sv.TA III q.86 a.1)


3. Dobro, ktoré zavrhnutí na zemi vykonali, im v pekle prospeje k zmierneniu trestu, nie však, aby odňalo alebo posilnilo podmet, ani zmiernilo výčitky svedomia. (sv.TA III q.89 a.6)


4. V pekle nie je vykúpenie, preto pre zatratených nemá príhovor ceny. (sv.TA D q.71 a.4)


5. Chceš, aby ťa Boh ušetril? Potom nešetri sám seba. (sv.Augustín)


6. Najmiernejší je trest tých, ktorých trestajú iba pre prvotný hriech. (sv.Augustín)


7. Kto ti zaručí, že nezomrieš hneď po hriechu a tvoja duša nepôjde do pekla. (don Bosco)


8. Oči sú trápené dymom, uši neustálym revom a celé telo ohňom, ktorého žiara sa neumenšuje. Žalúdok je skrúcaný neustálym hladom a smädom. (don Bosco)


9. Ak tento pominuteľný život je taký malicherný, lebo plynie, čo potom rozkoše, ktoré trvajú chvíľku? Či to stojí za to dať sa za ne zatratiť? (Bossuet)


10. Odsúdencov bude páliť vždy horiace peklo a zožierajúci trest živým plameňom a muky nebudú mať spočinutia ani konca. Duše so svojimi telami budú ponechané v nekonečnom trápení v bolesti. Bolesť trestu bude vtedy bez možnosti získať si ovocie pokánia. Bude márny nárek a neúčinné vzdychanie. Neskoro uveria vo večný trest tí, čo nechceli veriť vo večný život. Kto zostáva na tomto svete, má ešte čas na pokánie. (sv.Cyprián)


11. Zanechajte všetku nádej, vy, ktorí sem vstupujete. (Dante)


12. Viem dobre, že mnohí uvedomiac si svoje činy, niežeby neverili, ale skôr si želajú, aby nebolo nič po smrti, radšej by totiž úplne zanikli, ako by mali byť postihnutí trestami. (Didaché)


13. Týmto mukám niet miery ani konca. Tam citeľný oheň údy páli a uchováva, trhá a udržiava. (Didaché)


14. Tento trestajúci oheň nespaľuje úplne tých, čo horia, ale sa uchováva neustálym trápením tiel. (Didaché)


15. Odkedy človek už neverí v peklo, zmenil svoj život na niečo, čo sa podobá peklu. Nemôže sa bez neho zaobísť. (E.Flaiano)


16. Človek nemôže žiť vo väzení vlastného ega. Žiť týmto spôsobom je žiť v „pekle“. (E.Fromm)


17. Nespravodliví by chceli žiť bez konca, aby bez konca mohli zostať v neprávosti. (sv.Gregor Veľký)


18. Niekto azda povie: nemá sa trestať večne bez konca hriech, ktorý mal koniec. Ich reč by bola správna, keby spravodlivý a prísny sudca súdil ľudské činy a nie srdcia. Zločinci totiž preto hrešili v obmedzenom čase, lebo v obmedzenom čase žili. Oni totiž viac túžia po hriechu ako po živote. (sv.Gregor Veľký)


19. Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme boli zodpovední. (Chesterton)


20. Ľahšie je prísť do neba ako do pekla, také veľké je Božie milosrdenstvo. Naše chyby sú zrniečkom piesku v porovnaní s obrovským vrcholom Božieho milosrdenstva. (sv.Ján Vianey)


21. Peklo je vydláždené dobrými úmyslami. (S.Johnson)


22. Každý hriech bude mať svoje zvláštne muky. Lenivých budú poháňať žeravými ostňami a nenásytných mučiť nesmiernym hladom a smädom, pyšných zahrnú veľkou hanbou a lakomci budú trpieť najbiednejšiu núdzu... (Kempenský)


23. Ako deti si myslíme, že otec je láskyplný, zatiaľ čo trest je niečo, čo si vymyslel zlý človek; že však sám milujúci otec vymyslel trest z lásky k dieťaťu, si neuvedomujeme. (Kierkegaard)


24. Dosiahnuť večný cieľ môže byť ťažké, ale nedosiahnuť ho je strašné. (kard.Newman)


25. Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú. (Prís 10,24)


26. Preto, hoci niekto, kto je zavrhnutý od Boha, nemôže dosiahnuť milosť, predsa, že upadne do toho, alebo onoho hriechu, nastáva zo slobody jeho vôle. Preto sa mu to právom pripočíta za vinu. (sv.TA I q.23 a.3)


27. Démonom náleží dvojaké trestné miesto. Jedno kvôli ich vine - tým je peklo. Iné kvôli cvičeniu ľudí a tak im náleží temné ovzdušie... niektorí z nich sú v pekle, aby trýznili tých, ktorých zviedli k zlému. (sv.TA I q.64 a.4)


28. Diabli nosia so sebou oheň pekla, kdekoľvek idú. (sv.TA I q.64 a.4)


29. Po dni súdu všetci zlí ako ľudia, tak anjeli budú v pekle, dobrí však v nebi. (sv.TA I q.64 a.4)


30. Nikto neumiera duchovnou smrťou inak, ako hriechom vlastnej vôle. (sv.TA II/I q.73 a.9)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.