Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Pohoršenie

MYŠLIENKY

1. Ak sú hriechy verejné, nemá sa podať liek len tomu, ktorý zhrešil, aby sa polepšil, ale tiež iným, ktorí sa to dozvedeli, aby sa nepohoršovali. A preto takéto hriechy sa majú karhať verejne. (sv.TA II/II q.33 a.7)


2. Pohoršenie je niečo menej správne povedané alebo vykonané, poskytujúce iným príležitosť k pádu. Pohoršenie v širokom zmysle sa berie ako prekážka, daná niekomu do cesty, ktorou chce ísť. (sv.TA II/II q.43 a.1)


3. Lebo sa niekedy prihodí, že leží niekomu na ceste prekážka, na ňu narazí a takto si zapríčiní pád. (sv.TA II/II q.43 a.1)


4. Nutné duchovné dobrá sa nemajú opúšťať pre pohoršenie. Iné sa však majú ukryť alebo odložiť, ak pohoršenie je z nevedomosti - aby sa poučil, ak nie je nebezpečenstvo. Nie však vtedy, keď je pohoršenie zo zloby. (sv.TA II/II q.43 a.2)


5. Keď sa pohoršujeme, vyzerá to, akoby sme nemohli zniesť, že kameň padá smerom dole a plameň stúpa hore. (J.Bruyére)


6. Preto na vzniku ateizmu môžu mať nemalý podiel i veriaci, ak pre zanedbávanie výchovy vo viere, pre pomýlený výklad učenia, alebo aj pre nedostatky náboženského, morálneho a sociálneho života sa dá o nich povedať, že skôr zahaľujú, než odhaľujú pravú tvár Boha a náboženstva. (GS 19)


7. Keď povstáva pohoršenie nad pravdou, je lepšie dopustiť pohoršenie, než opustiť pravdu. (sv.Gregor Veľký)


8. Vedz, že kto sa pohorší, je maličký, lebo dospelí sa nepohoršujú. (sv.Hieronym)


9. Pravda života sa nemá opúšťať kvôli pohoršeniu. (sv.Hieronym)


10. Mlynský kameň na krk - Oveľa lepšie je dostať za vinu krátky trest, než byť nasmerovaný k večným mukám. (sv.Hieronym)


11. Slabina aforizmu spočíva v tom, že považuje čitateľov za dospelých. (G.Laub)


12. Nie je dobré brať ľuďom ideály, lebo niektorí majú iba to. (P.Rosso)


13. Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. (1 Tim 5,20)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.