Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Pokušenie

MYŠLIENKY

1. Líž med cez sklo, až kým nepocítiš bodnutie včely. (J.Buzássy)


2. Nemôže sa uchádzať o zvláštne milosti, kto sa dobrovoľne alebo s neospravedlniteľnou ľahkomyseľnosťou vystavuje hriechu. (sv.Cyprián)


3. Prianie je otcom myšlienky. (České príslovie)


4. Krása je záhadná a strašná. Boh a diabol tam zápasia a bojiskom je ľudské srdce. (Dostojevskij)


5. Skôr ako sa vrhneme do nebezpečenstva, treba ho predvídať a báť sa ho, ale keď sme už v ňom, nezostáva nič iné ako opovrhovať ním. (Fénelon)


6. Drž, Pane, Filipa, lebo ťa zradí horšie ako Judáš! (sv.Filip Neri)


7. Duch Svätý proti jednotlivým pokušeniam vzdeláva myseľ siedmimi darmi. (sv.Gregor Veľký)


8. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)


9. Diabolské pokušenia najviac zúria u posvätených, pretože mu je najviac žiadúce víťazstvo nad svätými. (sv.Hilarius)


10. Keďže v Ježišovom živote prevládajú bolestné tajomstvá, pretože jeho láska ho viedla k vykúpeniu ľudstva, kresťania musia byť presvedčení, že budú tým viac skúšaní, čím viac budú milosťou spojení s Kristom. (L.Chardon)


11. Diabol vtedy najviac nalieha v pokušení, keď vidí osamelých. Preto i na počiatku pokúšal ženu, keď ju našiel bez muža. (sv.Ján Zlatoústy)


12. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. (Jak 1,2-3)


13. Príležitosti nerobia človeka slabým a krehkým, iba ukážu aký je slabý a krehký. (Kempenský)


14. Pokušenia sú človeku často užitočné, hoci sú nepríjemné a ťažké, lebo práve ony človeka pokorujú, očisťujú a poučujú. (Kempenský)


15. Kto sa pokušeniam vyhýba len zvonku a nevytrháva ho s koreňom, málo si pomôže; ba tým rýchlejšie sa pokušenia vrátia k nemu a tým horšie ich pocíti. (Kempenský)


16. Mnohým je užitočnejšie nebyť celkom bez pokušení, ale je lepšie, aby tieto častejšie na nich doliehali, aby neboli príliš bezstarostní a aby nespyšneli; a tiež, aby sa príliš slobodne neuchyľovali k vonkajším potechám. (Kempenský)


17. Každá telesná žiadosť prichádza lichotivo, ale nakoniec uštipne a usmrcuje. (Kempenský)


18. Ani jeden svätý nebol natoľko povznesený a osvietený, aby prv alebo neskôr nebolo naň doľahlo pokušenie. (Kempenský)


19. Lebo pokušenia mimovoľne viac trpíš, ako vedome pripúšťaš; a pokiaľ v nich nemáš záľubu a odporuješ im, sú ti na zásluhu a nie na záhubu. (Kempenský)


20. Starý had ťa bude pokúšať, ale modlitbou ho odoženieš; okrem toho aj užitočnou prácou mu zamedzíš prístup. (Kempenský)


21. Ťažké pokušenie povstáva neraz z niečoho celkom bezvýznamného. (Kempenský)


22. Svoju slabosť poznávam podľa toho, že zlé myšlienky mi omnoho ľahšie vnikajú do duše, než z nej odchádzajú. (Kempenský)


23. Si človek a nie Boh. Si telo, nie anjel! (Kempenský)


24. Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, lakomstvu. (Konfucius)


25. Nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. (1 Kor 10,13)


26. Ak žijete v zemi, ktorej obyvatelia sú zlí, varujte sa ich spoločnosti. Ak sa vám snažia vnútiť, aby ste sa s nimi spolčili, opusťte zem, i keby to znamenalo odísť do púšte. (Maimonides)


27. Cítiť nie je súhlasiť. (J.Minarovič)


28. Ak sa pokušenie potlačí hneď na počiatku, človek nad ním zvíťazí. (sv.Odon)


29. Pokušenie, s ktorým sa nesúhlasí, nie je hriechom, ale látkou na výcvik čností. (sv.TA I q.48 a.5)


30. Čím väčšiemu kto podľahne pokušeniu, tým menej hreší. (sv.TA II/I q.73 a.5)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.