Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Pýcha

MYŠLIENKY

1. Hoci lichôtkam neveríme, aj tak si nás lichotník získa. (Eschenbachová)


2. Ovocie a názory sú tvrdšie nezrelé. (D.Fischerová)


3. Mnohí kohúti si myslia, že slnko vychádza kvôli nim. (T.Fontane)


4. Keď bol spochybnený zmysel života, keď jeho vzťahy k druhým i k sebe už neponúkajú istotu, potom jediným prostriedkom k umlčaniu neistoty je sláva. (E.Fromm)


5. Nemáte predstavu, aký zlý názor mám o sebe a ako málo si ho zaslúžim. (W.Gilbert)


6. Umenie páčiť sa má jednoduché pravidlá: nikdy nerozprávaj druhým o sebe a vždy im rozprávaj o nich. (E.Goncourt)


7. Z márnej slávy vznikajú novotárske opovážlivosti. (sv.Gregor Veľký)


8. Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť. (Hab 2,4)


9. Ľudia sú obyčajne tak namyslení na svoje chyby, ako na svoje schopnosti. (N.Hawthorne)


10. Pýcha nedovidí na vlastný rozum. (M.Horanský)


11. Zo slávy je len ten úžitok, že nás poznajú takí, ktorých my nepoznáme. (S.Chamfort)


12. Môžeme povedať, že zlo pýchy znamená byť neúmerný voči svetu. (Chesterton)


13. Nech si len ľudia vyhľadávajú vzájomné oslavy, ja budem hľadať len tú slávu, ktorá je od Boha. (por.Jn 5,44)


14. Pokorný žije v stálom pokoji, ale v srdci pyšného búri často závisť a hnev. (Kempenský)


15. Krátka je sláva, ktorú ľudia dávajú a prijímajú. Svetskú slávu vždy sprevádza zármutok. Sláva dobrých je v ich svedomí a nie v ľudskej chvále. (Kempenský)


16. Niekedy prichádza pokušenie, aby sa človek nepýšil svojou čnosťou. (Kempenský)


17. Nechcem útechu, ktorá by ma pozbavovala kajúcej skrúšenosti. A nechcem také vyššie nazeranie, ktoré by ma viedlo k pýche. (Kempenský)


18. V Bohu založení a upevnení nemôžu byť pyšní. (Kempenský)


19. Keďže sa pokúšali o väčšie veci, ako sa Bohu páčilo, rýchlo stratili milosť. (Kempenský)


20. Tí, čo sa pokladajú za múdrych, málokedy sa podrobia vedeniu iných. (Kempenský)


21. Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí. (Kempenský)


22. Zriekaj sa toho, čo je v očiach ľudí vzácne a zameň to za to, čo si ľudia málo cenia. (Kempenský)


23. Pokým sa človek páči sebe, nepáči sa Bohu; a kým sa zháňa po ľudskej pochvale, zbavuje sa pravých čností. (Kempenský)


24. Koľkým škodilo, že sa o ich čnostiach vedelo a že ich ľudia prenáhlene vychvaľovali. (Kempenský)


25. Prirodzenosť je rada, keď má mnoho priateľov a príbuzných, vychvaľuje sa ich vznešeným rodom a pôvodom; mocným pochlebuje, boháčom lichotí, seberovných vychvaľuje. (Kempenský)


26. Keď stretneš niekoho, kto je lepší od teba, snaž sa stať takým, ako je on. Keď stretneš niekoho, kto nie je taký dobrý ako ty, pozri sa do svojho vnútra a skúmaj sám seba. (Konfucius)


27. Ak je niekto povýšenecký a lakomý, jeho ostatné vlastnosti, i keby boli dobré, už nestoja za pozornosť. (Konfucius)


28. Malé staničky sú veľmi pyšné na to, že okolo nich musia prechádzať rýchliky. (K.Kraus)


29. Najväčšie potešenie, ktoré poznám, je urobiť dobrý skutok ukradomky a dať ho objaviť náhodou. (Ch.Lamb)


30. Pocty menia mravy. (lat.príslovie)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.