Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Diabol

MYŠLIENKY

1. Viera diablov je akosi vynútená zo samozrejmosti znamení. A teda nepatrí k ich chvále, že veria. (sv.TA II/I q.5 a.2)


2. Diabol nie je príčinou hriechu priamo, alebo dostatočne, ale iba na spôsob prehovárajúceho alebo predkladajúceho žiadané. (sv.TA II/I q.80 a.1)


3. Ak je diablovi dovolené, môže zamedziť používanie rozumu, preto môže dostatočne pohnúť k úkonu hriechu, nie však k hriechu. (sv.TA II/I q.80 a.3)


4. Tomu, kto je ovládaný vášňou sa zdá dobré to, k čomu je vášňou naklonený. A týmto spôsobom diabol vo vnútri zvádza k hriechu. (sv.TA II/I q.80 a.2)


5. Hriech diablov je nenapraviteľný, pretože padol nikým nezvádzaný. (sv.TA II/I q.80 a.4)


6. Zlí anjeli sa hýbu iba vzhľadom k cieľu hriechu ich pýchy a preto hrešia smrteľne vo všetkom, čo konajú vlastnou vôľou. (sv.TA II/I q.89 a.4)


7. Môžeme milovať z lásky prirodzenosť démonov, pokiaľ totiž chceme, aby boli zachovaní vo svojej prirodzenosti k Božej sláve. (sv.TA II/II q.25 a.11)


8. Ako v Kristovi prebývala všetka plnosť Božstva, tak v Antikristovi plnosť všetkej zloby... nie tak, ako by jeho človečenstvo bolo prijaté diablom v jednote osoby... ale pretože mu diabol ponúkaním dokonalejšie vleje svoju zlobu, než všetkým ostatným. (sv.TA III q.8 a.8)


9. Antikrist - bude v ňom hlava všetkých zlých, totiž diabol, ktorý je kráľom nad všetkými synmi pýchy. (sv.TA III q.8 a.8)


10. Z nejakých časných výkonov Kristovej moci mali diabli akýsi dohad, že Kristus je Syn Boží. Ale pretože na ňom videli zase niektoré znamenia ľudskej slabosti, nepoznávali naisto že je to Syn Boží. A preto ho chcel diabol pokúšať. (sv.TA III q.61 a.1)


11. Exorcizmus má predchádzať krst. Ak nebol vykonaný pred krstom, má sa vykonať potom. (sv.TA III q.69 a.3)


12. Účinok exorcizmu je dvojaký, totiž vyhnanie diabla a otvorenie zmyslov službe a rozkazom Božím. (sv.TA III q.71 a.2)


13. Exorcizmus nepôsobí milosť ani odpustenie hriechov. (sv.TA III q.71 a.3)


14. Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi. (sv.Augustín)


15. Diabli pokúšajúc nás, zhotovujú nám koruny. (sv.Augustín)


16. Znak kríža odoženie diabla na chvíľu, ale znak kríža so svätenou vodou ho odoženie na dlhší čas. (don Bosco)


17. Boh ťahá jednou rukou, diabol oboma nohami. (Busch)


18. Diabol sa zvrátil z toho, čo je podľa prirodzenosti, k tomu, čo je mimo prirodzenosť. (sv.Ján Damascénsky)


19. To je ľuďom smrť, čo anjelom pád. (sv.Ján Damascénsky)


20. Diabollos - grécky ten, ktorý rozdeľuje. (A.Dermek)


21. Diabol nie je taký hlupák, aby nás nabádal na ťažký hriech - priepasti sa bojíme, naklonenej roviny až tak nie. (A.Dermek)


22. Diabol nikdy nedá to, čo sľubuje. (A.Dermek)


23. Antikrist - Nerón Kaisar, grécky je to súčet 666. (A.Dermek)


24. V posledných dňoch sa rozmnožia falošní proroci a zvodcovia, ovce sa premenia na vlkov a láska na nenávisť. Vtedy sa objaví svetový podvodník ako syn boží a bude robiť znamenia a divy. Zem mu bude odovzdaná do rúk a bude robiť také neprávosti, aké sa nerobili od vekov. Potom sa ukážu znamenia pravdy. Prvé znamenie sú otvorené nebesia, druhé znamenia hlas trúby a tretie vzkriesenie mŕtvych. (Didaché)


25. Ak nemôže diabol zviesť človeka k zlu priamo, zvedie ho aspoň k tomu, aby dobro konal nemierne. (K.Frielingsdorf)


26. Ten, ktorý zhrešil, bol najvyšší medzi všetkými. (sv.Gregor Veľký)


27. Činiteľ, ktorý spôsobil bytie anjelov, totiž Boh, nemôže byť príčinou hriechu. Preto sa nemôže povedať, že diabol v prvej chvíli svojho stvorenia bol zlý. (sv.TA I q.63 a.5)


28. Anjel má nehybné slobodné rozhodovanie po voľbe. (sv.TA I q.63 a.6)


29. Tiež u kniežat nižších anjelov mohla byť nejaká pohnútka k hriechu. (sv.TA I q.63 a.7)


30. Hriech prvého anjela bol iným anjelom príčinou hriechu - zviedol ich. (sv.TA I q.63 a.8)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.