Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Hriech

MYŠLIENKY

1. Smrteľný hriech odníma milosť činiacu iným, nekazí však úplne dobro prirodzenosti. (sv.TA II/II q.10 a.4)


2. Keby mohlo byť obrátenie k menlivému dobru bez odvrátenia od Boha, hoci by bolo nezriadené, nebolo by smrteľným hriechom. (sv.TA II/II q.20 a.3)


3. Všedný hriech neodníma pohotovosť lásky, pretože nesmeruje k protiľahlému predmetu, ale iba prekáža užitiu lásky. (sv.TA II/II q.44 a.4)


4. Kde je ťažký hriech, tam niet lásky. (sv.TA II/II q.45 a.4)


5. V každom hriechu sa pohŕda Bohom v jeho prikázaniach, ale v hriechu proti Duchu, ako v hriechu zvláštnom sa pohŕda darom, ktorým je človek vzďaľovaný od hriechu, nie však v hriechu, nasledujúcom z neho. (sv.TA II/II q.118 a.5)


6. Každý hriech je tak dobrovoľný, že nie je hriechom, ak nie je dobrovoľný. (sv.Augustín)


7. Hriech nie je túžba po zlých veciach, ale zrieknutie sa lepších. (sv.Augustín)


8. Hriech je vôľa podržať, alebo dosiahnuť, čo spravodlivosť zakazuje. (sv.Augustín)


9. Vôľa je príčinou hriechu. (sv.Augustín)


10. Hrešiť nie je nič iné, ako nedbaním večných vecí sledovať časné. (sv.Augustín)


11. Nákaza prvotnej viny sa javí najviac v pohybe pohlavných údov, ktorý nie je podriadený rozumu. (sv.Augustín)


12. Hriech je nedbaním večných vecí sledovať časné. (sv.Augustín)


13. Každý trest je spravodlivý a ukladá sa za hriech. (sv.Augustín)


14. Ak sa množia všedné hriechy, porušia našu krásu tak, že nás odlúči od nebeského ženícha. (sv.Augustín)


15. Bolesť v treste zo straty dobra je svedkom dobrej prirodzenosti. (sv.Augustín)


16. Žena by hadovým slovám nebývala uverila, keby už v jej mysli nebývala láska k vlastnej moci a nejaká pyšná opovážlivosť o sebe. (sv.Augustín)


17. Rozmnoženie lásky je zmenšením dychtivosti. (sv.Augustín)


18. Čo uvidíš chýbať dokonalosti prirodzenosti, nazvi to neresťou. (sv.Augustín)


19. Človek zostupujúci z Jeruzalema do Jericha tj. do nedostatku hriechu, je ulúpený o dary dané zadarmo a ranený v prirodzených. (sv.Beda)


20. Všetko naše nešťastie pochádza z toho, že nedokážeme byť sami: ono je pôvodcom hry, prepychu, rozptýlenia, vína, žien, nevzdelanosti, ohovárania, závisti, zabúdania na seba a na Boha. (J.Bruyére)


21. Grécky - hamartía - netrafenie do cieľa, takto to viac chápu muži, ženy viac chápu hriech ako porušenie vzťahu. (M.Bubák)


22. Vina je o skutkoch - vykonal som niečo zlé, hanba je o mne - ja som zlý. Nepestovať v ľuďoch hanbu, ale vinu. (M.Bubák)


23. Existuje iba jedna absolútna morálna zásada, že niet nič absolútneho. (A.Comte)


24. Nepoznanie okolností je príčinou nedobrovoľnosti. (sv.Ján Damascénsky)


25. Hriech je proti prirodzenosti. (sv.Ján Damascénsky)


26. Nevinnosť nájdete len u maličkých. (Dante)


27. Vina patrí k nášmu životu ako každodenný chlieb. (A.Delp)


28. Niekedy je milosť upadnúť aj do ťažkých hriechov, aby sa človek zobudil a dal sa na pokánie. (A.Dermek)


29. Nie sme ani čierni, ani bieli, sme pásikovaní. (dievčatko)


30. Radšej zomrieť ako zhrešiť. (sv.Dominik Sávio)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.