Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Zlo > Kríza

MYŠLIENKY

1. Niekedy duchovná útecha býva predzvesťou nejakého nebezpečenstva pre dušu. (sv.Filip Neri)


2. Hranica človeka je vždy bránou, ktorou vchádza Boh. (G.von Le Fort)


3. Ak je pri odlive vidieť útes, nikto sa neodváži tvrdiť, že útes je príčinou odlivu. (V.E.Frankl)


4. Pozitívna orientácia človeka na zmysel a na hodnoty ho môže vyviesť z neurózy, ktorú nazývam noogénna - teda strata zmyslu. (V.E.Frankl)


5. Človek potrebuje napätie v istej zdravej, dózovanej miere. (V.E.Frankl)


6. Akonáhle pacienti poznajú, že to, čo ich ťaží sa kryje s centrálnou témou súčasnej existencionalistickej filozofie, presvitá ihneď cez ich duševné strasti duchovná bieda ľudstva, ktorú potom berú na seba nie ako neurózu, za ktorú by sa mali hanbiť, ale ako obeť, na ktorú môžu byť hrdí. (V.E.Frankl)


7. Samovražda zvečňuje to čo sa stalo, namiesto toho, aby nešťastie, ktoré sa stalo, alebo spáchané bezprávie zniesla zo sveta - znáša zo sveta iba vlastné ja. (V.E.Frankl)


8. Únavy životom je pocit a pocit nikdy nie je argumentom. (V.E.Frankl)


9. Pravidlá hry života od nás predsa nevyžadujú, aby sme za každú cenu vyhrali, skôr len, aby sme boj nikdy nevzdávali. (V.E.Frankl)


10. Ľudia môžu vidieť kus zmyslu svojho života práve v tom, že svoje nešťastie vnútorne prekonajú, na ňom porastú, ukážu že dorástli svojmu osudu, ak im niečo odopiera. (V.E.Frankl)


11. Pomôžme ľuďom v kríze k tomu, aby vo svojej existencii našli cieľ a účel, inými slovami, aby videli pred sebou úlohu. (V.E.Frankl)


12. Výška horského hrebeňa sa neudáva podľa výšky nejakého horského údolia, ale výhradne podľa výšky najvyššieho vrcholu hory. Tak však tiež v živote rozhodujú o jeho zmysluplnosti jeho vrcholné body a jediný okamih môže dať spätne zmysel celému životu. (V.E.Frankl)


13. Život človeka má svoj zmysel až dokiaľ dýcha, dokiaľ je pri vedomí, nesie zodpovednosť voči hodnotám, i keby to boli iba hodnoty postoja. (V.E.Frankl)


14. Mladému človeku začala vysychať miecha. Už dlho mu bolo odoprené, aby bol činný v povolaní; prejavy ochrnutia ho handicapovali v jeho pracovnej schopnosti. Nemal už teda žiadnu možnosť realizovať tvorivé hodnoty. Ale i v tomto postavení mu bola otvorená ríša hodnôt zážitkových: debatoval v duchovne podnetných rozhovoroch s inými pacientmi (pričom súčasne ich zabával a dodával im odvahu a útechu), zaoberal sa čítaním dobrých kníh, predovšetkým však počúvaním dobrej hudby v rozhlase. Až jedného dňa už neuniesol slúchadlá a jeho stále ochrnutejšie ruky už neuniesli knihu. teraz dal svojmu životu druhý obrat; keď sa už predtým musel stiahnuť od tvorivých hodnôt, k hodnotám zážitkovým, bol teraz nútený obrátiť sa k hodnotám postojovým. Alebo snáď môžeme vyložiť jeho správanie inak, keď sa teraz venoval tomu, aby bol svojím nemocničným druhom radcom a vzorom? Znášal totiž svoje utrpenie statočne. V deň pred svojou smrťou - ktorú predvídal - vedel, že službukonajúci lekár bol poverený, aby mu dal včas morfiovú injekciu. Čo teraz urobil náš chorý? Keď sa tento lekár objavil pri popoludňajšej vizite, chorý ho prosil, aby mu dal injekciu už večer - aby lekár nemusel byť zvlášť kvôli nemu v noci budený. (V.E.Frankl)


15. Zmysel nemôže byť koniec koncov vôbec daný, ale musí byť nájdený. A človek ho musí nájsť sám a samostatne. (V.E.Frankl)


16. Nechaj depresiu prechádzať ako mrak, ktorý prechádza popred slnko a zakrýva ho našim zrakom, ale ako slnko existuje ďalej i vtedy, keď ho momentálne nevidíme, existujú hodnoty ďalej i vtedy, keď si ich človek neuvedomuje. (V.E.Frankl)


17. Väzeň nestratil slobodu zaujať postoj ku konkrétnej situácii, iba ak by sa jej vzdal. (V.E.Frankl)


18. Bez pohľadu na jedinečný zmysel svojho jednorázového bytia musí človek v ťažkých situáciách ochabnúť. (V.E.Frankl)


19. Horolezcovi v hmle, bez pohľadu na cieľ, hrozí, že podľahne nebezpečnej únave, keď sa hmla vyjasní a v diaľke vidí tábor, naraz sa zas cíti svieži a pri sile. (V.E.Frankl)


20. V okamihu, kedy človek nemôže zahliadnuť koniec provizória vo vnútri svojho života, nemôže si už tiež vytýčiť žiaden cieľ, postaviť žiadnu úlohu, život musí v jeho očiach stratiť akýkoľvek obsah a zmysel. (V.E.Frankl)


21. Nuda prichádza preto, aby sme sa vyhli ničnerobeniu a aby sme boli nútení hľadať niečo, čo dá zmysel nášmu životu. (V.E.Frankl)


22. Ako očarovaný pozerá človek na svoj nepríjemný zážitok, aby nemusel vidieť život. Ide mu o istotu - namiesto o pripravenosť. Nechce sa zbaviť jedného nešťastného zážitku, pretože nechce nechať dôjsť k druhému. (V.E.Frankl)


23. Je to snáď akosi nesvedomité jednať tak alebo onak, najmenej svedomité by však bolo - nejednať vôbec. (V.E.Frankl)


24. Zdelené utrpenie je utrpenie „zdieľané“. (V.E.Frankl)


25. Ľudský život nie je taký chudobný na hodnotové možnosti, že by sa mohol stať stratou jednej končatiny bezzmyslovým. (V.E.Frankl)


26. Ak máš smolu, pohryzie ťa aj slimák. (B.Franklin)


27. Mnohí držia svoju kľúčovú pozíciu ako „tromfovú kartu“, ktorpu môžu ľuďom, a zvlášť Bohu stále znova dokazovať, s koľkými deficitmi musia žiť, ako sú oproti ostatným znevýhodneni a ako zle sa s nimi neustále zaobchádza. Majú teda všetky dôvody, aby sa cítili zle a mizerne. Keby sa tejto „tromfovej karty“ zabavili, nemali by vlastne už nič v zálohe proti Bohu, aby sa mu mohli ako vždy, priečiť. (K.Frielingsdorf)


28. Púšť je kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka „mať“ a hľadá, ako viac „byť“. (E.Fromm)


29. Reakcie na stratu viery v osobu sú rôzne. Jedna osoba môže reagovať tak, že stratí svoju závislosť na osobe, ktorá ju zradila, tak, že sa sama stane nezávislejšou, a že získa schopnosť nachádzať nových priateľov, učiteľov či milované bytosti, na ktoré sa spolieha a ktorým verí. V mnoho iných prípadoch je výsledok taký, že osoba zostáva skeptickou, dúfa v zázrak, ktorý jej vráti jej vieru. Skúša ľudí a ak sa v nich sklame, skúša stále ďalších a ďalších, alebo sa vrhá do náruče mocnej autority - Cirkvi, mocnej politickej strany alebo vodcu, aby získala svoju vieru v osobu späť. (E.Fromm)


30. Samota: keď na návštevu prichádzajú iba myšlienky. (G.Galkinovová)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.