Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy
PODKATEGÓRIE
História
Kultúra
Politika
Právo
Psychológia
Sociológia
Škola
Veda
   

MYŠLIENKY

1. Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok slobody? Plán prozreteľnosti? Chod nutnosti? V dejinách realizuje človek sám seba. Nielenže človek pred dejinami a nezávisle na dejinách nevie, kto je; ale až v dejinách človekom vôbec je. (K.Kosík)


2. Dejiny sa opakujú a zakaždým to stojí viac. (H.Laxness)


3. Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou. (S.J.Lec)


4. Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila. (L.Longanesi)


5. Základnou vecou histórie nie je to, čo sa stalo, ale to, čo si ľudia o tom myslia alebo píšu. (F.Maitland)


6. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. (G.Mann)


7. Nápis na hrobe: Pod zbožnú zmluvu Kristovu prijal si obrovské a rozličné kmene. Aleman, Sas, Durínčan, Panón, Rug, Slovan... (sv.Martin Tourský)


8. Fakt existuje len vo vzťahu k inému faktu. (V.Mináč)


9. História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť. (S.Minco)


10. Písanie dejín je druhým víťazstvom nad porazenými. (B.Montgomery)


11. Najväčšie myšlienky sú najväčšími udalosťami. (Nietzsche)


12. Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej. (C.Norwid)


13. Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. (G.Orwell)


14. Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. (G.Orwell)


15. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. (J.Patočka)


16. Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho. (Ch.Péguy)


17. Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku. (K.Peteraj)


18. Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu! (K.Peteraj)


19. Ľudia nie sú horší, než boli predtým, len spravodajstvo o nich je teraz dôkladnejšie. (Pristley)


20. Ľudia hovoria: „Časy sú stále horšie.“ A časy sa nemenia, len ľudia sa stávajú horšími. (príslovie)


21. Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať. (Puškin)


22. V dejinách sa pravidelne striedajú obdobia, keď sa hlavy stínajú a keď sa dávajú dohromady. (Radič)


23. Z jedných spomienok nevyžijú dve generácie. (Radič)


24. Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť. (B.Russel)


25. Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili. (G.Santayana)


26. Prečo som sa len narodil s takými súčasníkmi? (G.B.Shaw)


27. Historický fakt alebo historická udalosť je vždy výtvorom abstrakcie. (A.Schaff)


28. Dejiny sveta sú svetový súd. (F.Schiller)


29. Historik je prorok, ktorý hľadí dozadu. (K.Schlegel)


30. Chcem napísať budúcim ľuďom, že to nebolo na Zemi také úchvatné, ako sa hádam bude hovoriť o 2000 rokov. (R.Sloboda)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.