Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy
PODKATEGÓRIE
História
Kultúra
Politika
Právo
Psychológia
Sociológia
Škola
Veda
   

MYŠLIENKY

31. Prvá cesta pápeža za hranice Talianska bola v roku 525, kedy pápež Ján I. išiel k cisárovi do Carihradu. (Š.Šmálik)


32. História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií. (Ch.Tocqueville)


33. Dejiny trávy nikto nenapísal. (M.Válek)


34. Historici predpovedajú minulosť. (M.Vitezović)


35. Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti. (P.Volek)


36. Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili. (F.Vymazal)


37. Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou. (H.G.Wels)


38. Národ bez pamäti v budúcnosti zopakuje všetko to zlé, čo si nezapamätal. (P.Zajac)


39. Pod „kultúrou“ v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. (GS 53)


40. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. (E.Gardner)


41. Výška kultúry je závislá skoro vždy na láske k práci. (Gorkij)


42. Myšlienka letí a slová idú peši. To je celá dráma spisovateľa. (J.Green)


43. Štát v mene spoločného dobra sa nemôže zasadzovať za uskutočnenie kultúrnych cieľov, ktoré nesú so sebou také výdavky a teda dane, ktoré by citeľne poškodili celkový život občanov, aj keby tieto kultúrne snahy priniesli občanom výhody v určitej kultúrnej oblasti. (Günthör IIIa 123)


44. Tam, kde pália knihy, nakoniec upaľujú aj ľudí. (H.Heine)


45. Olympijské medaily sú dôkazom, že niekto vykonal niečo celkom zbytočné šikovnejšie ako všetci ostatní. (J.Heller)


46. Vedecká a umelecká činnosť sa nedajú vzájomne vylučovať, i keď ich techniky sú radikálne odlišné. Ide v podstate o energiu, či odvahu k premenám energie. (M.Holub)


47. Mysli na to, že pri poslednom súde premietnu všetky tvoje filmy. (Chaplin)


48. Najdôležitejší recept pre detektívku: Detektív nikdy nesmie vedieť viac ako čitateľ. (A.Christie)


49. Záujemci, najmä mladší, nech sa usilujú zvyknúť si používať tieto prostriedky s mierou a sebaovládaním. Rodičia nech zasa pamätajú, že majú povinnosť svedomito bedliť, aby nemali do domácnosti prístup predstavenia, časopisy a pod., ktoré urážajú vieru a mravy, a aby ich deti ani inde nevyhľadávali takéto veci. (IM 10)


50. Každá básnička je uzatvorený systém výpovedí, ktoré je nesené tajomstvom. (Z.Kaprál)


51. Básnik je hovorcom niečoho, čo je nad nami. (Z.Kaprál)


52. Umenie nereprodukuje to, čo je viditeľné, skôr robí veci viditeľnými. (P.Klee)


53. Kniha je buď dobrá alebo zlá. Pokiaľ je dobrá, nezáleží na tom či vyjde tohto roku alebo budúci rok. (I.Klíma)


54. Spisovateľská a intelektuálna práca spočíva z veľkej časti v skúmaní skutočnosti. Účelom skúmania je povedať niečo, čo doposiaľ nebolo vyrieknuté. (G.Konrád)


55. Človek osvedčuje svoje ľudstvo iba v kultúre a kultúrou, tj. tým, že šľachtí prírodu a obrába zem. Spoločne s druhými ľuďmi obýva krajinu a zakladá mestá. Prejavuje úctu vznešenému a má ho vo vážnosti či v podobe bohov, Boha alebo pravdy, dobra, statočnosti, krásy a múdrosti. (K.Kosík)


56. Zabudnutým základom európskeho chápania kultúry, je latinské slovo colere, ktoré znamená nielen pestovať, ale i obývať a bývať, a tiež: vážiť si a uctievať. (L.Koubská)


57. Kultúra je to, čo málo ľudí dostane, mnoho ľudí šíri a čo málo ľudí má. (K.Kraus)


58. Láska a umenie neobjímajú svojou pozornosťou len to, čo je pekné, ale to, čo sa vďaka ich objatiu stane pekným. (K.Kraus)


59. Majetok mizne, umenie zostáva: viac než majetok pre mňa umenie platí. (lat.múdrosť)


60. Ten, kto sa vždy pýta len na účel vecí, nikdy neobjaví krásu. (H.Laxness)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.