Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy
PODKATEGÓRIE
História
Kultúra
Politika
Právo
Psychológia
Sociológia
Škola
Veda
   

MYŠLIENKY

61. Prosím športových komentátorov, aby komentovali pomalšie. Futbalisti nevládzu tak rýchlo hrať. (M.Lechan)


62. Bez kresťanstva by grécko-rímske dedičstvo v našich dňoch už nebolo živé; z druhej strany však ani kresťanstvo by sa bez tohoto dedičstva nestalo dušou našej kultúry. (M.Lobkowicz)


63. Z kresieb načmáraných na steny záchodov možno zmerať kultúrnu úroveň národov. (A.Loos)


64. Gól dala čiastočne Božia ruka a čiastočne Maradonova hlava. (D.Maradona)


65. Písať knihu básní je ako pustiť ružový lupienok do Koloradského kaňonu a čakať na ozvenu. (D.Marquis)


66. Prídu časy, keď budeme musieť byť svätcami, aby sme boli básnikmi. (A.Mickiewicz)


67. Knihy patria k najsladším rozkošiam na svete. (J.Milton)


68. Krásne je vlastne všetko, na čo sa človek pozerá s láskou. (Ch.Morgenstern)


69. Technika síce vychádza z biblických koreňov, avšak Európa už nestačí vyvážiť dynamizmus technickej civilizácie rovnakým dynamizmom duchovnej a morálnej kultúry. Nástup techniky nie je možné zadržať. Európu zachráni, keď sa po boku technika postaví svetec. (D.Pecka)


70. Gýče vyrábajú optimisti s veľkým a dobrým srdcom. (K.Peteraj)


71. Keby som vedel, čo je umenie, netajil by som to. (Picasso)


72. Umelec, ktorý nevyznáva vieroučné pravdy, alebo sa vo svojej duši a vo svojom správaní vzďaľuje od Boha, nemá sa vôbec zaoberať náboženským umením, lebo nemá to vnútorné oko, ktoré by mu umožnilo odhaliť to, čo vyžaduje majestát Boží a Božia služba. (Pius XII.)


73. Umelec, ktorý má pevnú vieru a žije životom hodným kresťana, bude konať pod inšpiráciou lásky Božej a uplatní dary, ktoré dostal od Stvoriteľa v službe náboženstva pomocou farieb, rysov alebo zvukov a harmónie. Takto vynaloží všetko úsilie, aby vyjadril a podal pravdy, ktoré pozná a nábožnosť ktorú má, s takou obraznosťou, s takým kúzlom a s takou lahodnosťou, že toto posvätné prevádzanie umenia bude pre neho akoby bohoslužobným a náboženským úkonom, a významne povzbudí ľud, aby vyznával vieru a pestoval nábožnosť. (Pius XII.)


74. Herecké umenie spočíva v tom, že zabránime ľuďom, aby kašľali. (R.Richardson)


75. Verše sú skúsenosti a vôbec nie iba pocit. (R.Rilke)


76. Predovšetkým kvôli duši je potrebné cvičiť telo. (Rousseau)


77. Kino je továreň na ilúzie. (A.Rungis)


78. Umenie vyplniť prázdno je posledným slovom civilizácie. (B.Russell)


79. A pre básnika stačí, že je zlým svedomím svojej doby. (Saint-John)


80. Povolanie umelca je vysielať svetlo do hĺbky ľudského srdca. (R.Schumann)


81. Ak by sme nemali zmysel pre krásu, nebolo by krásy. (P.Strauss)


82. Stanovisko, že hodnotné je iba to, čo je užitočné pre pospolitosť, nie je možné udržať. Viedlo by to k hodnotovému ochudobneniu ľudskej existencie. (V.E.Frankl)


83. Najhlbšia ľudská potreba je potreba prekonať odlúčenosť, opustiť väzenia svojej samoty. Absolútny neúspech pri sledovaní tohto cieľa znamená šialenstvo, pretože panický údes nad úplnou izoláciou je možné prekonať len tak radikálnym útekom od vonkajšieho sveta, že pocit izolácie zmizne - tým, že zmizne vonkajší svet, od ktorého je človek izolovaný. (E.Fromm)


84. Rovnako ako moderná masová výroba si vyžaduje štandardizáciu tovaru, spoločenský proces vyžaduje štandardizáciu ľudí a tejto štandardizácii sa hovorí „rovnosť“. (E.Fromm)


85. Kapitalistická spoločnosť je založená na jednej strane na politickej slobode, na druhej strane na trhu ako prostriedku regulácie všetkých ekonomických a tým aj spoločenských vzťahov. (E.Fromm)


86. Ľudia schopní lásky sú v súčasnosti určite výnimkou; láska je v dnešnej západnej spoločnosti nutne okrajovým javom. (E.Fromm)


87. Naša spoločnosť je riadená manažérskou byrokraciou, profesionálnymi politikmi; motivácia ľudí je určovaná masovou sugesciou, jej cieľom je vyrobiť viac a spotrebovať viac a tieto ciele sú určené samé pre seba. Všetka činnosť je podriadená ekonomickým cieľom, z prostriedkov sa stal účel; človek je automat - dobre živený, dobre šatený, ale bez hlbokého, všetko prenikajúceho záujmu o to, čo je jeho špecifickou kvalitou a funkciou. (E.Fromm)


88. Ak je pravda, ako sme sa pokúsili ukázať, že láska je jedinou rozumnou a uspokojivou odpoveďou na problém ľudskej existencie, potom každý spoločenský poriadok, ktorý vývoj lásky relatívne vylučuje, musí v ďalšej perspektíve zaniknúť svojím vlastným rozporom so základnými potrebami ľudskej prirodzenosti. (E.Fromm)


89. Moderný človek je človek más - vysoko socializovaný, ale veľmi osamelý. Ako zostať sám bez toho, že by som bol osamelý. (E.Fromm)


90. Stať sa zainteresovaným do sveta - interesare - inter esse - byť medzi. Teda byť nielen pozorovateľom, ale byť v realite medzi vecami, ľuďmi, vzťahmi. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.