Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Škola

MYŠLIENKY

1. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. (Goethe)


2. Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným. (Goethe)


3. Učíme sa len od toho, koho milujeme. (Goethe)


4. Filozofické vyučovanie začínajú mohamedáni učením, že neexistuje nič, o čom by sa nedal povedať pravý opak, a tak cvičia ducha mladých, dávajúc im za úlohu vynachádzať a formulovať pri každom vyslovenom tvrdení opačný názor, z čoho musí vzniknúť veľká obratnosť v myslení a hovorení. (Goethe)


5. Kniha je záchranné koleso samoty. (R.Goméz)


6. Nie je nič. Ak predsa niečo je, človek to nemôže poznať. Aj to preda možné poznať, nejde to blízkemu zdeliť a vysvetliť. (Gorgias)


7. Zlý je taký učiteľ, ktorý sa neučí alebo ktorý sa učí málo. (Gorkij)


8. Človek bez vedomosti - svet v temnote. (B.Gracian)


9. V škole ťa naučia poznávať svet. Za školou zistíš, že je iný. (P.Gregor)


10. Vzdelanie občanov tvorí základnú súčasť spoločných dobier štátu. (Günthör IIIa 117)


11. Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítam si to inokedy! (T.Hippel)


12. Prezenčné listiny sú zbytočné, ak odhaľujeme mladým neznáme svety. (Hirszfeld)


13. Sama história je veda založená na zlej pamäti. (M.Holub)


14. Najlepšie vieme to, čo sme sami zistili a potom to, čo sme sa naučili zo skúsenosti. (S.Chamfort)


15. Turisti sa väčšinou riadia známou zásadou, že cudzou rečou sa najľahšie hovorí o filozofii. Najťažšie je hovoriť o bežných denných potrebách. (Chesterton)


16. Dôvodom cestovania nie je navštevovať cudzie krajiny, pravým dôvodom je to, aby sme nakoniec do vlastnej vstúpili ako do cudzej. (Chesterton)


17. Čítať knihy citátov je dobré pre nevzdelanca. (W.Churchill)


18. Neznášam, keď ma niekto poučuje - ale rád sa učím. (W.Churchill)


19. Dobre je učiť sa ak človek robí, čo má. (sv.Ignác z Loyoly)


20. Tí, čo sa učia, nech netrávia všetok svoj čas iba učením, lebo tak sa nič nenaučia. (sv.Ján Zlatoústy)


21. Čo si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť. (T.Janovic)


22. Myslím, že prednášky nemôžu toľko prospieť ako čítanie kníh, z ktorých sa prednášky robia. (S.Johnson)


23. Vyučovať znamená učiť sa dvakrát. (J.Joubert)


24. Ja učím bez hlučných slov, bez mätenia pojmov, nedychtím po uznaní, nevyhľadávam škriepky s protivníkmi. (Kempenský)


25. Život človeka je neprestajná škola. (G.Keller)


26. Handicapovaný človek poznáva svoje skryté zdroje síl, až keď sa s ním jedná ako s normálnym. (G.Keller)


27. Ako študovať? Nezmyselný, nelogický materiál sa učiť pred spánkom, dôležité veci na začiatku a na konci štúdia. Učenie je potrebné dávkovať a deliť ho oddychom. (S.H.Kimm)


28. Ak teda chceme žiakom vštepiť pravú a istú znalosť vecí, musíme sa snažiť, aby sme všetko podávali skúsenosťou a zmyslovým názorom. (Komenský)


29. Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a vyvíja cit osobnej zodpovednosti. (Komenský)


30. Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri cestách, ktoré iba ukazujú, kam ísť, ale samé nejdú. (Komenský)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.