Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Psychológia

MYŠLIENKY

1. Má sa zachovať neutralita v otázke „pred čím“ sa človek cíti zodpovedným. Či pred svojím Bohom, alebo pred svojím svedomím, alebo spoločnosťou, alebo akoukoľvek inštanciou. (V.E.Frankl)


2. Lekár nikdy nesmie snímať z nemocného zodpovednosť, nechať ju zvaliť na seba. Nesmie nikdy predkladať rozhodnutia, alebo ich nemocnému priamo určovať. (V.E.Frankl)


3. Nech už vojde do psychoterapie sebaviac techniky a vedy - bude rovnako menej spočívať na technike než na umení a menej na vede, než na múdrosti. (V.E.Frankl)


4. Všetci blázni sú tak trochu podvodníci. (V.E.Frankl)


5. Niekto je voči určitej osobe neprimerane kritický, reaguje na jej výroky podráždene a negativisticky a domnieva sa, že to činí preto, že dotyčný má jednoducho neudržateľné názory; v skutočnosti sú jeho prejavy iba a len zjemnené formy agresie, ktorá má svoj pôvod v tom, že kritizovaná osoba je subjektu kritiky nesympatická, pretože je podobná niekomu, s kým mal náš subjekt kedysi nepríjemné skúsenosti. Človek nepozná vždy skutočný dôvod svojho konania a veľakrát sa len mylne domnieva, že ho pozná. (Freud)


6. Psychológia ako veda má svoje obmedzenia, a tak ako logickým dôsledkom teológie je mysticizmus, konečným dôsledkom psychológie je láska. (E.Fromm)


7. Každý potrebuje uznanie. Všetky vlastnosti sa môžu zničiť ľahostajnosťou okolia. (K.Immermann)


8. Neuróza je vždy náhradou oprávnenej strasti. (C.G.Jung)


9. Dobrý psychológ sa vie bez ťažkostí vžiť do svojho položenia. (K.Kraus)


10. Je nutné dať životu silné pozitívne prúdenie za osobnostne zameranými cieľmi. Komplexy môžu najlepšie bujnieť v stojatej vode. (E.Kretschmer)


11. Korytnačka musí byť až taká tvrdá, lebo je až taká mäkká. (S.J.Lec)


12. V každej povahe, aj v tej najneprívetivejšej, existuje určitá vlastnosť vyvažujúca ostatné nedostatky, ktorá ak sa prejaví, poteší viac ako akékoľvek predstierané čnosti. (G.Leopardi)


13. Pre očného lekára je veľká výhoda, keď si zachoval aspoň zbytky zraku, rovnako i pre činného psychiatra je nesporné plus, keď disponuje štipkou duševného zdravia. (L.Lichtenbergová)


14. Sebaakceptovanie - človek sa nebude sťažovať na vodu preto, že je mokrá ani na skaly preto, že sú tvrdé. Sebarealizovaný človek sa na ľudskú povahu v sebe a iných pozerá akceptujúco presne tak ako sa dieťa pozerá na svet. (A.H.Maslow)


15. Individuálne potreby sú usporiadané podľa svojej prepotencie - silnejšie nižšie a slabšie vyššie. Tie slabšie sú však zreteľnejšie ľudské. Pyramída potrieb má päť stupňov: 1, fyziologické - hlad, smäd, spánok. 2, bezpečnosť - bezpečný pokoj, ochrana pred ohrozením. 3, sociálne - spolupatričnosť, priaznivé prijatie, spoločenský život, priateľstvo a láska. 4, vážnosť - sebaúcta, úspešnosť, postavenie, uznanie. 5, sebarealizácia - rast, dosiahnutie vytýčených cieľov, osobný rozvoj. (A.H.Maslow)


16. Ak je ohrozená niektorá z našich silnejších potrieb, zoskočíme o niekoľko stupienkov dole, aby sme ju bránili. Nelámeme si napríklad hlavu so svojím spoločenským postavením, keď hladujeme. (A.H.Maslow)


17. Uspokojená potreba prestáva motivovať. Ak je uspokojená jedna oblasť potrieb, začne si byť príslušná osoba vedomá ďalšieho súboru potrieb. Tieto potreby ju teraz začínajú motivovať. Zvlášť, keď sú uspokojené fyziologické potreby a potreba bezpečnosti, nie sú pre nás už tak silným stimulom. (A.H.Maslow)


18. Existujú hodnoty, ktoré sú ako galaxia v nekonečných hlbinách podvedomej mysli: poznávacie potreby - zvedavosť, potreba nachádzať nové veci a porozumieť im a estetické potreby - potreba krásy, poriadku a elegancie. (A.H.Maslow)


19. Existujú aj špirituálne potreby - potreba uniknúť sebe samému a cítiť sa súčasťou nejakého transcendentálneho bytia, nadradeného našej osobe. Za hľadaním transcendentna sa očividne skrývajú veľké ľudské potreby. (A.H.Maslow)


20. Snáď všetky vedecké odbory, ktoré sa zaoberajú hendikepovanými ľuďmi, sú ešte stále fascinovaní nekonečným diagnostikovaním hendikepov. Len zriedka u nás počujeme výraz „pozitívna diagnóza“, ktorým je myslený rob klientovho hendikepu; schopnosť a zručnosti, v ktorých nie je hendikepovaný. (O.Matoušek)


21. Zdá sa, že nerozhodnosť je najvšeobecnejšou a najzjavnejšou neresťou našej povahy. (M.de Montaigne)


22. Všetci psychiatri, ako tu sedíme, sme tak trochu blázni. (J.Moreno)


23. Charakterologicky prepracoval túto typológiu R. Le Senne v roku 1946. N.Sillamy v roku 1967 ilustroval jednotlivé typy historickými postavami, napr. Apatický bol Ľudovít XVI., nervózny bol Baudelair, sentimentálny Rousseau, vášnivý Bethoven... (M.Nakonečný)


24. Je to neradostná skutočnosť, ale pravdou je, že tí najzdravší ľudia - najpoctivejší, ktorých spôsob myslenia je najmenej pokrivený, sa dajú najľahšie získať pre psychoterapiu, a väčšinou ju dokážu využiť vo svoj prospech. Naopak, čím viac chorí pacienti - najviac nepoctiví a deformovaní vo svojom myslení - tým menej sme im schopní pomôcť a dosiahnuť vôbec nejakého stupňa úspechu. Ak sú už veľmi pokrivení a veľmi nepoctiví, domnievam sa, že je to nemožné. (M.S.Peck)


25. Hrať rolu psychológa-amatéra a naučiť sa z tejto profesie len trocha, je nebezpečné. (J.Adair)


26. Žiaden terapeut nemôže liečiť fóbiu, obsesiu, predsudok alebo nepriateľstvo tým, že pacienta niečoho zbaví. Čo môže urobiť je to, že pacientovi pomôže získať hodnotový systém a očakáva, že tento systém prekryje, alebo absorbuje rušivý faktor. (G.W.Allport)


27. Intimita je vzťah, pri ktorom dovolím druhému napriek strachu, aby prišiel ku mne bližšie. Nie je len na rovine telesnej, je to hlavne psychologická záležitosť. (M.Bubák)


28. Okrem IQ sa najmä od roku 1995 veľa hovorí aj o EQ - emocionálnom kvociente. Na uplatnenie vplýva viac ako IQ, pretože zahŕňa v sebe také hodnoty ako sú asertivita, empatia, schopnosť viesť dialóg, rešpektovať druhého... (M.Bubák)


29. Jedným zo znakov disfunkcie je popieranie problémov. Je to bariéra, ktorá bráni problémy otvoriť a vyriešiť. (M.Bubák)


30. Hanba je verejné vystavenie do situácie, na ktorú nie sme dosť pripravení, alebo zvyknutí. (M.Bubák)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.