Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Právo

MYŠLIENKY

1. Prísaha značí volať Boha za svedka kvôli nedostatku ľudského poznania. (sv.TA II/II q.89 a.1)


2. Boh je dvojmo svedkom pri prísahe: zjavením pravdy v mysli alebo verejne a potrestaním klamára. (sv.TA II/II q.89 a.1)


3. Práve tým, že vzýva Boha za svedka, vyznáva, že on má znalosť všetkého a neomylnú pravdu. (sv.TA II/II q.89 a.1)


4. Prísaha osebe je dovolená a počestná. (sv.TA II/II q.89 a.2)


5. Prísahu nie je možné zachovať v tom prípade, keď je hriechom alebo prekážkou k dobru. (sv.TA II/II q.89 a.7)


6. Všetci ľudia budú súdení čo do prijatia odmeny alebo trestu, dokonalí a neveriaci však nebudú súdení. (sv.TA III q.56 a.2)


7. Byť svedkom je povinný ktokoľvek, ak ide o oslobodenie niekoho, nie však ak ide o odsúdenie, iba ak by to vyžadoval predstavený, právne a vo veciach zjavných, ktorým predchádzala bezcitnosť. (sv.T.Aquinský)


8. Právo je vhodné usporiadanie činností k sebe a k cieľu. (sv.Augustín)


9. Pán zakazuje ľahkovážny súd, ktorý je o úmysloch srdca. (sv.Augustín)


10. Pomocou večného zákona je všetko najusporiadanejšie. (sv.Augustín)


11. Stručný rozdiel Zákona a Evanjelia je bázeň a láska. (sv.Augustín)


12. Nad našou mysľou je zjavný zákon, ktorý sa nazýva láska. (sv.Augustín)


13. Poznanie večného zákona je nám vtlačené. (sv.Augustín)


14. Nezdá sa platným zákonom, ktorý nie je spravodlivý. (sv.Augustín)


15. V prirodzenom zákone bol nejaký príkaz, ktorý nemal žiadneho dôvodu, len ten aby bola vyskúšaná poslušnosť človeka. Bol to zákaz nejesť zo stromu. (sv.Augustín)


16. Zákony sú pavučiny, cez ktoré prejdú veľké muchy a kde zostanú malé. (Balzac)


17. Doktrína nie je nič iného ako stiahnutá koža pravdy, natiahnutá a vypchatá. (L.Beecher)


18. Bezprávie nadobúda charakter práva často iba tým, že sa vyskytuje často. (B.Brecht)


19. Zlé zákony sú najhorším druhom tyranie. (E.Burke)


20. Amerika nevynašla ľudské práva. V pravom slova zmysle je to práve opak. Ľudské práva vynašli Ameriku. (J.Carter)


21. Plnosť práva je plnosťou neprávosti. (Cicero)


22. Blaho ľudu nech je najvyšším zákonom. (Cicero)


23. Kto úplne podlieha moci peňazí, nemôže byť nikdy spravodlivý. (Demokritos)


24. Ešte hora Sinaj stojí, Dekalóg ešte platí. (A.Dermek)


25. Veľkou chybou je zaoberať sa domnienkami, keď máme presné fakty. (A.Doyle)


26. Najväčším nepriateľom práva je privilégium. (Eschenbachová)


27. Slovo norma pochádza z latinčiny, kde označovalo stavebný uholník - vinkel. (J.Adair)


28. Komisia je zhromaždenie dôležitých ľudí, ktorí osve nemôžu nič spraviť, ale spolu môžu rozhodnúť, že sa nič nedá robiť. (F.Allen)


29. Je nutné, aby bol zákon vyhlásený, veď má zaväzovať. (sv.TA II/I q.40 a.4)


30. Neprítomného i prítomného zaväzuje prehlásenie, pokiaľ sa k nemu dostane, alebo sa tak môže stať prispením iných. (sv.TA II/I q.40 a.4)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.