Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Škola a vedy > Kultúra

MYŠLIENKY

1. Pod „kultúrou“ v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu. (GS 53)


2. Opera je, keď chlap dostane do chrbta dýkou a miesto krvácania ešte spieva. (E.Gardner)


3. Výška kultúry je závislá skoro vždy na láske k práci. (Gorkij)


4. Myšlienka letí a slová idú peši. To je celá dráma spisovateľa. (J.Green)


5. Štát v mene spoločného dobra sa nemôže zasadzovať za uskutočnenie kultúrnych cieľov, ktoré nesú so sebou také výdavky a teda dane, ktoré by citeľne poškodili celkový život občanov, aj keby tieto kultúrne snahy priniesli občanom výhody v určitej kultúrnej oblasti. (Günthör IIIa 123)


6. Tam, kde pália knihy, nakoniec upaľujú aj ľudí. (H.Heine)


7. Olympijské medaily sú dôkazom, že niekto vykonal niečo celkom zbytočné šikovnejšie ako všetci ostatní. (J.Heller)


8. Vedecká a umelecká činnosť sa nedajú vzájomne vylučovať, i keď ich techniky sú radikálne odlišné. Ide v podstate o energiu, či odvahu k premenám energie. (M.Holub)


9. Mysli na to, že pri poslednom súde premietnu všetky tvoje filmy. (Chaplin)


10. Najdôležitejší recept pre detektívku: Detektív nikdy nesmie vedieť viac ako čitateľ. (A.Christie)


11. Záujemci, najmä mladší, nech sa usilujú zvyknúť si používať tieto prostriedky s mierou a sebaovládaním. Rodičia nech zasa pamätajú, že majú povinnosť svedomito bedliť, aby nemali do domácnosti prístup predstavenia, časopisy a pod., ktoré urážajú vieru a mravy, a aby ich deti ani inde nevyhľadávali takéto veci. (IM 10)


12. Každá básnička je uzatvorený systém výpovedí, ktoré je nesené tajomstvom. (Z.Kaprál)


13. Básnik je hovorcom niečoho, čo je nad nami. (Z.Kaprál)


14. Umenie nereprodukuje to, čo je viditeľné, skôr robí veci viditeľnými. (P.Klee)


15. Kniha je buď dobrá alebo zlá. Pokiaľ je dobrá, nezáleží na tom či vyjde tohto roku alebo budúci rok. (I.Klíma)


16. Spisovateľská a intelektuálna práca spočíva z veľkej časti v skúmaní skutočnosti. Účelom skúmania je povedať niečo, čo doposiaľ nebolo vyrieknuté. (G.Konrád)


17. Človek osvedčuje svoje ľudstvo iba v kultúre a kultúrou, tj. tým, že šľachtí prírodu a obrába zem. Spoločne s druhými ľuďmi obýva krajinu a zakladá mestá. Prejavuje úctu vznešenému a má ho vo vážnosti či v podobe bohov, Boha alebo pravdy, dobra, statočnosti, krásy a múdrosti. (K.Kosík)


18. Zabudnutým základom európskeho chápania kultúry, je latinské slovo colere, ktoré znamená nielen pestovať, ale i obývať a bývať, a tiež: vážiť si a uctievať. (L.Koubská)


19. Kultúra je to, čo málo ľudí dostane, mnoho ľudí šíri a čo málo ľudí má. (K.Kraus)


20. Láska a umenie neobjímajú svojou pozornosťou len to, čo je pekné, ale to, čo sa vďaka ich objatiu stane pekným. (K.Kraus)


21. Majetok mizne, umenie zostáva: viac než majetok pre mňa umenie platí. (lat.múdrosť)


22. Ten, kto sa vždy pýta len na účel vecí, nikdy neobjaví krásu. (H.Laxness)


23. Prosím športových komentátorov, aby komentovali pomalšie. Futbalisti nevládzu tak rýchlo hrať. (M.Lechan)


24. Bez kresťanstva by grécko-rímske dedičstvo v našich dňoch už nebolo živé; z druhej strany však ani kresťanstvo by sa bez tohoto dedičstva nestalo dušou našej kultúry. (M.Lobkowicz)


25. Z kresieb načmáraných na steny záchodov možno zmerať kultúrnu úroveň národov. (A.Loos)


26. Gól dala čiastočne Božia ruka a čiastočne Maradonova hlava. (D.Maradona)


27. Písať knihu básní je ako pustiť ružový lupienok do Koloradského kaňonu a čakať na ozvenu. (D.Marquis)


28. Prídu časy, keď budeme musieť byť svätcami, aby sme boli básnikmi. (A.Mickiewicz)


29. Knihy patria k najsladším rozkošiam na svete. (J.Milton)


30. Krásne je vlastne všetko, na čo sa človek pozerá s láskou. (Ch.Morgenstern)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.