Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Muž

MYŠLIENKY

1. Ako muži strašne neradi čakajú na svoje ženy, zatiaľ čo ony zháňajú šaty a čačky. Ako ženy strašne nerady čakajú, často väčšiu časť života, zatiaľ čo sa oni zháňajú za dobrou povesťou a slávou. (T.Szasz)


2. Pravý muž sa nehanbí za slzy, ale neznášam, keď mi visí sopeľ. (P.Vilikovský)


3. Muž je vždy muž, ale krásny muž, to je niečo iné. (L.de Vilmorin)


4. Keď už muž nemá žiadneho nepriateľa, potom musí byť na ňom niečo úbohé. (O.Wilde)


5. Ženy nie sú nikdy odzbrojené komplimentom. Muži sú vždy. To je jediný rozdiel medzi oboma pohlaviami. (O.Wilde)


6. Po všetky stáročia ženy slúžili ako zrkadlá, ktoré majú čarovnú a nádhernú moc odzrkadľovať muža v dvojnásobku jeho životnej veľkosti. (V.Woolfová)


7. Muži veľakrát nedokážu rozvinúť vlastnosti, ktoré by mohli ich život učiniť jemnejším, pestrejším a bohatším - láskanie a opatera, zaobchádzanie s deťmi, schopnosť trpieť a umierať sú ich slabinami. (P.M.Zulehner)


8. Stredného veku dosiahnete vtedy, keď vám žena povie - vtiahni brucho a vy ste to už predtým urobili. (XY)


9. Zaľúbený muž je muž je muž, ktorý chce byť príjemnejší ako dokáže byť. Preto sú všetci zaľúbení smiešni. (S.Chamfort)


10. Spoločníkom ženy je muž, spoločníkom muža je práca. (Indické príslovie)


11. Keď ženu zbiješ ráno, nezabudni to urobiť aj na obed. (Lasica - Satinský)


12. Každý vek má svoj stredovek. (S.J.Lec)


13. Niet nič dôležitejšie pre muža, ak sa má z neho stať pravý muž, než prítomnosť skutočnej ženy. (A.Maurois)


14. Či zákon prírody podriaďuje ženu mužovi? Nie ... príroda nikdy nevydala takýto zákon. Nadvláda, ktorú nad nimi uplatňujeme, je naozajstný despotizmus; aj ony sa s ňou zmierili len preto, lebo sú krotkejšie, teda ľudskejšie a múdrejšie ako my. (Montesquieu)


15. Adam musí mať Evu, ktorej by ukázal, čo urobil. (Nemecké príslovie)


16. Dvojaké veci chce pravý muž: nebezpečenstvo a hru. Preto chce ženu: najnebezpečnejšiu hračku. (Nietzsche)


17. V pravom mužovi je skryté dieťa, ktoré sa chce hrať. (Nietzsche)


18. Ženy hľadajú jemnú dušu a mocné telo. (J.Paul)


19. Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž, namiesto toho, aby do nej vstúpil. (Platón)


20. Ženy si pamätajú len mužov, ktorí ich rozosmiali; muži si pamätajú len ženy, ktoré ich rozplakali. (H.Régnier)


21. Rozumný muž môže byť zamilovaný ako blázon, ale nie ako hlupák. (Rochefoucauld)


22. Aj chlapi plačú, ale slzy im stekajú po vnútornej strane líc. (P.Rosso)


23. Muži po 50 rokoch života získavajú určitú ženskú jemnosť, láskavosť, stávajú sa z nich dobrí deduškovia. (Říčan)


24. Najväčšou prednosťou niektorých mužov je ich žena. (G.Sandová)


25. Muži skúpi na slovo sú najlepší muži. (Shakespeare)


26. Povedzte mu, aby mal v úcte sny svojej mladosti, až bude mužom. (F.Schiller)


27. Osobnosť ženy je vždy rozpoltená, avšak osobnosť muža má za cieľ len seba. (G.Staëlová)


28. Jeden bol päťdesiatročný, niekoľko ich malo okolo štyridsiatky a boli teda práve vo veku, kedy sa život začína perspektívne javiť ako neprehľadný. (A.Strindberg)


29. Mladí muži sú spôsobilejší na vynachádzanie ako na úsudok, spôsobilejší k činom ako k radám, spôsobilejší pre nové projekty ako pre ustálenú činnosť. (F.Bacon)


30. Málo poznajú ženy tí muži, ktorí vystriedali mnohé. Opilci nie sú najlepšími znalcami vína. (U.Bernasconi)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.