Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Muž

MYŠLIENKY

11. Každý vek má svoj stredovek. (S.J.Lec)


12. Niet nič dôležitejšie pre muža, ak sa má z neho stať pravý muž, než prítomnosť skutočnej ženy. (A.Maurois)


13. Či zákon prírody podriaďuje ženu mužovi? Nie ... príroda nikdy nevydala takýto zákon. Nadvláda, ktorú nad nimi uplatňujeme, je naozajstný despotizmus; aj ony sa s ňou zmierili len preto, lebo sú krotkejšie, teda ľudskejšie a múdrejšie ako my. (Montesquieu)


14. Adam musí mať Evu, ktorej by ukázal, čo urobil. (Nemecké príslovie)


15. Dvojaké veci chce pravý muž: nebezpečenstvo a hru. Preto chce ženu: najnebezpečnejšiu hračku. (Nietzsche)


16. V pravom mužovi je skryté dieťa, ktoré sa chce hrať. (Nietzsche)


17. Ženy hľadajú jemnú dušu a mocné telo. (J.Paul)


18. Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž, namiesto toho, aby do nej vstúpil. (Platón)


19. Ženy si pamätajú len mužov, ktorí ich rozosmiali; muži si pamätajú len ženy, ktoré ich rozplakali. (H.Régnier)


20. Rozumný muž môže byť zamilovaný ako blázon, ale nie ako hlupák. (Rochefoucauld)


21. Aj chlapi plačú, ale slzy im stekajú po vnútornej strane líc. (P.Rosso)


22. Muži po 50 rokoch života získavajú určitú ženskú jemnosť, láskavosť, stávajú sa z nich dobrí deduškovia. (Říčan)


23. Najväčšou prednosťou niektorých mužov je ich žena. (G.Sandová)


24. Muži skúpi na slovo sú najlepší muži. (Shakespeare)


25. Povedzte mu, aby mal v úcte sny svojej mladosti, až bude mužom. (F.Schiller)


26. Osobnosť ženy je vždy rozpoltená, avšak osobnosť muža má za cieľ len seba. (G.Staëlová)


27. Jeden bol päťdesiatročný, niekoľko ich malo okolo štyridsiatky a boli teda práve vo veku, kedy sa život začína perspektívne javiť ako neprehľadný. (A.Strindberg)


28. Mladí muži sú spôsobilejší na vynachádzanie ako na úsudok, spôsobilejší k činom ako k radám, spôsobilejší pre nové projekty ako pre ustálenú činnosť. (F.Bacon)


29. Málo poznajú ženy tí muži, ktorí vystriedali mnohé. Opilci nie sú najlepšími znalcami vína. (U.Bernasconi)


30. Nad 25 rokov u mužov zvykne prísť nízky záujem o nové veci - chýba im oheň, vysoký stupeň vyhýbania sa nebezpečenstvu, sú veľmi závislí na odmene, začína veľké riziko vypestovať si nejakú závislosť. (M.Bubák)


31. Skutočným ukazovateľom charakteru muža je zdravie jeho ženy. (C.Connolly)


32. Čím lepší pracovník, tým horší manžel. (Francúzske príslovie)


33. Jeden dobrý manžel má hodnotu dvoch dobrých manželiek; lebo veci majú tým väčšiu cenu, čím sú vzácnejšie. (B.Franklin)


34. Muži sú dosť často fixovaní na matku. Takíto muži potrebujú ženu, aby ich utešila, aby ich milovala, aby ich obdivovala; chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo matersky, chcú byť kŕmení, chcú, aby sa o nich staralo. Ak sa im lásky tohoto druhu nedostane, majú tendenciu pociťovať určité úzkosti a depresie. (E.Fromm)


35. Aj malý muž je muž. (Goethe)


36. Mužovi je svet srdcom, žene je srdce svetom. (Ch.Grabbe)


37. Človek je iba potulný vagabund a uličník, keď prekročil tridsiaty rok života a neoženil sa. (F.Grillparzer)


38. Muž pomaly zomiera, ak ho nikto nepotrebuje. (J.Gvay)


39. Žena vyvažuje muža. (M.Horníček)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.