Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Žena

MYŠLIENKY

1. Múdra žena má milión prirodzených nepriateľov: všetkých hlúpych mužov. (Eschenbachová)


2. Manželia žien, ktoré sa nám páčia, sú vždy hlupáci. (G.Feydeau)


3. Žena je celkom obyčajný tvor, o ktorom si si urobil krásnu predstavu. (G.Flaubert)


4. Priemerná žena sa naháňa v starostlivosti o svoj zovňajšok, chce, aby ju „brali“ - vôbec nechce, aby ju brali vážne, ako to, čím vlastne je: človek vo svojej jedinečnosti a jednorázovosti. (V.E.Frankl)


5. Ak je žena v nepráve, potom prvé, čo musíš urobiť, je - odprosiť ju. (P.Fresnay)


6. U ženy sa akt dávania obnovuje, nie však v jej funkcii milenky, ale vo funkcii matky. Dáva zo seba dieťati, ktoré v nej vyrastá, dáva mlieko novonarodenému, dáva svoje telesné teplo. Nedávať pre ňu by bolo bolestné. (E.Fromm)


7. Matka môže dať život a môže ho tiež brať. Ona je to, ktorá oživuje a ktorá ničí; môže vykonať zázraky lásky - a nikto nemôže raniť viac než ona. (E.Fromm)


8. Ženy sa musia vymaniť z patriarchálnej nadvlády. (E.Fromm)


9. Zosilňujúce oslobodzujúce hnutie žien má ohromný význam, pretože ohrozuje princíp moci, z ktorej žije súčasná spoločnosť. (E.Fromm)


10. Žena sa chce skôr poddať silnému mužovi, než vládnuť slabochovi. (E.Fromm)


11. Od žien pýtajte inšpiráciu, nepýtajte ich o radu. (D.Girardinová)


12. Ženy odpúšťajú až vtedy, keď potrestali. (D.Girardinová)


13. Nemajte strach, že žena, ktorá sa poháda a zamkne v izbe, spácha samovraždu. Skúša si tam klobúk. (R.Goméz)


14. Príroda si žiada, aby žena bola večným kontrastom muža, aby muž bol tým rozdielom stále očarený, naplnený zvedavosťou a rozpaľovaný túžbou. Až si raz ženy oblečú nohavice a sako, zastaví sa nadobro prírastok obyvateľstva. (L.Gozlan)


15. Žena bez muža je ako ryba bez bicykla. (Graffiti)


16. Žena miluje mlčanlivých mužov, lebo si myslí, že počúvajú ju. (S.Guitry)


17. Žena je vydarenou napodobeninou anjela, lenže Pán Boh sa pritom dopustil niekoľkých milých chýb. (G.Hauptmann)


18. Ženy nám dávajú útechu, ale keby ich nebolo, nikdy by sme ju nepotrebovali. (D.Herold)


19. Ženská intuícia je výsledkom miliónov rokov bez myslenia. (R.Hughes)


20. Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, súcitná ho dostane. (V.Hugo)


21. Ten osobitný génius ženy, ktorá lepšie porozumie mužovi ako on sám sebe. (V.Hugo)


22. Žena môže urobiť z muža milionára. Ale len z takého, ktorý je miliardárom. (Ch.Chaplin)


23. Vďaka ti žena, už len za to, že si žena! Vnímavosťou, ktorou sa vyznačuje tvoja ženskosť, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš svojou časťou k plnosti pravdy o ľudských vzťahoch. (Ján Pavol II.)


24. Koľko žien sa v minulosti hodnotilo a ešte vždy sa hodnotí skôr podľa telesného vzhľadu než podľa poslania, odbornosti, intelektuálnej činnosti, bohatosti ich vnímavosti, či pre samu dôstojnosť ich bytia. (Ján Pavol II.)


25. „Ženskosť“ a „mužskosť“ sa navzájom dopĺňajú nielen z fyzického a psychického ale aj z ontologického hľadiska. „Ľudské“ sa naplno uskutočňuje jedine vďaka dvojitosti mužského a ženského. (Ján Pavol II.)


26. Nie je zanedbateľný ani prínos ženy vo vede a technike. lenže toto nie je jediná stránka pokroku, tobôž nie hlavná. Oveľa významnejší je etický a sociálny rozmer, ktorý poznačuje vzťahy medzi ľuďmi, ako aj hodnoty ducha. Práve v tomto rozmere, rozvíjanom väčšinou v tichosti, počnúc každodennými vzťahmi medzi ľuďmi, najmä v rodine, spoločnosť veľmi veľa dlhuje „ženskému géniovi“. (Ján Pavol II.)


27. Ženský odhad je presnejší ako mužská istota. (J.Kipling)


28. Muži skôr akceptujú kooperatívny prístup, ženy sú opatrnejšie, ťažšie je získať si ich dôveru. (M.Košč)


29. Duša ženy je veľmi zložitý algoritmus. (K.Kraus)


30. Sú ženy, ktoré nie sú pekné, iba tak vyzerajú. (K.Kraus)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.