Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Žena

MYŠLIENKY

11. Ženy odpúšťajú až vtedy, keď potrestali. (D.Girardinová)


12. Nemajte strach, že žena, ktorá sa poháda a zamkne v izbe, spácha samovraždu. Skúša si tam klobúk. (R.Goméz)


13. Príroda si žiada, aby žena bola večným kontrastom muža, aby muž bol tým rozdielom stále očarený, naplnený zvedavosťou a rozpaľovaný túžbou. Až si raz ženy oblečú nohavice a sako, zastaví sa nadobro prírastok obyvateľstva. (L.Gozlan)


14. Žena bez muža je ako ryba bez bicykla. (Graffiti)


15. Žena miluje mlčanlivých mužov, lebo si myslí, že počúvajú ju. (S.Guitry)


16. Žena je vydarenou napodobeninou anjela, lenže Pán Boh sa pritom dopustil niekoľkých milých chýb. (G.Hauptmann)


17. Ženy nám dávajú útechu, ale keby ich nebolo, nikdy by sme ju nepotrebovali. (D.Herold)


18. Ženská intuícia je výsledkom miliónov rokov bez myslenia. (R.Hughes)


19. Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, súcitná ho dostane. (V.Hugo)


20. Ten osobitný génius ženy, ktorá lepšie porozumie mužovi ako on sám sebe. (V.Hugo)


21. Žena môže urobiť z muža milionára. Ale len z takého, ktorý je miliardárom. (Ch.Chaplin)


22. Vďaka ti žena, už len za to, že si žena! Vnímavosťou, ktorou sa vyznačuje tvoja ženskosť, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš svojou časťou k plnosti pravdy o ľudských vzťahoch. (Ján Pavol II.)


23. Koľko žien sa v minulosti hodnotilo a ešte vždy sa hodnotí skôr podľa telesného vzhľadu než podľa poslania, odbornosti, intelektuálnej činnosti, bohatosti ich vnímavosti, či pre samu dôstojnosť ich bytia. (Ján Pavol II.)


24. „Ženskosť“ a „mužskosť“ sa navzájom dopĺňajú nielen z fyzického a psychického ale aj z ontologického hľadiska. „Ľudské“ sa naplno uskutočňuje jedine vďaka dvojitosti mužského a ženského. (Ján Pavol II.)


25. Nie je zanedbateľný ani prínos ženy vo vede a technike. lenže toto nie je jediná stránka pokroku, tobôž nie hlavná. Oveľa významnejší je etický a sociálny rozmer, ktorý poznačuje vzťahy medzi ľuďmi, ako aj hodnoty ducha. Práve v tomto rozmere, rozvíjanom väčšinou v tichosti, počnúc každodennými vzťahmi medzi ľuďmi, najmä v rodine, spoločnosť veľmi veľa dlhuje „ženskému géniovi“. (Ján Pavol II.)


26. Ženský odhad je presnejší ako mužská istota. (J.Kipling)


27. Muži skôr akceptujú kooperatívny prístup, ženy sú opatrnejšie, ťažšie je získať si ich dôveru. (M.Košč)


28. Duša ženy je veľmi zložitý algoritmus. (K.Kraus)


29. Sú ženy, ktoré nie sú pekné, iba tak vyzerajú. (K.Kraus)


30. Žena musí vyzerať tak múdro, aby jej nevedomosť bola milým prekvapením. (K.Kraus)


31. Žena, ktorá má rada mužov, má rada iba jedného muža. (K.Kraus)


32. Najkrajšie ženy sú tie, ktorým sa páčime. (G.Laub)


33. Slovo robí muža. Slová, slová, slová - ženu. (M.Lechan)


34. Ženy sú schopnejšie riadiť malé podniky ako muži. (J.Adair)


35. Toľko žien je okolo mňa a každá je iného. (E.Ady)


36. Krásna žena nemá byť príliš inteligentná. Rozptyľuje to pozornosť. (M.Achard)


37. Najradšej mám ženy keď bozkávajú, lebo tak musia dlho mlčať. (M.Achard)


38. Muž má jednu lásku - svet! Žena má jeden svet - lásku! (P.Altenberg)


39. Ženu môžeš vždy zbiť, ona už bude vedieť prečo. (Arabské príslovie)


40. Bolo nutné učiniť ženu na pomoc mužovi, nie síce na pomoc k nejakému inému dielu, pretože v každom inom diele vhodnejšie môže byť muž podporovaný iným mužom než ženou, ale na pomoc plodenia. (sv.TA I q.62 a.1)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.