Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Výchova

MYŠLIENKY

1. Ľudia sa snažia byť takí, za akých ich pokladáme. Aby boli ľudia bezúhonní, správajte sa k nim, ako keby bezúhonní boli. (Carnegi)


2. Sú iba dve trvalé veci, ktoré môžeme odkázať svojim deťom. Jednou sú korene a druhou krídla. (Covey)


3. Ľud potrebuje chlieb a výchovu. (G.Danton)


4. Nepolepšiteľný chlapec sa dostal do katolíckeho ústavu. Po týždni prišiel úplne vymenený. Čo sa s tebou stalo? Vieš mama, prídem do študovne a tam jeden ukrižovaný. Prídem do jedálne a tam druhý... Tam sa s nikým nehrajú... (A.Dermek)


5. Malého chlapca zavreli do obývačky, kde poškriabal nábytok a potrhal kreslá. Otec ho tak zbil po rukách, že mu ich museli amputovať. Keď ho bol otec pozrieť v nemocnici povedal: Ocko, keď mi narastú ruky, ja Ti zarobím na nový nábytok. Otec nevydržal a obesil sa. (A.Dermek)


6. Výchova je spoločný zápas s vychovávaným na jednej strane barikády a pre budovanie dôvery vyžaduje častý rozhovor. (A.Dermek)


7. Kto prehral svoju pedagogickú partiu na dvore či ihrisku, ťažko ju vyhrá v kaplnke, pretože tam sa asi nestretnú. (A.Dermek)


8. Preventívny systém rozlišuje disciplinárny priestupok od hriechu. (A.Dermek)


9. Ak sme medzi mladými prítomní len čiastočne, tak sa nám tiež otvoria len čiastočne. vychovávateľa prijímajú ako toho, ktorý im ide radiť, dirigovať, kaziť im hru. je nežiadúci element. (A.Dermek)


10. Výchova je vždy stretnutie sa osoby s osobou. (A.Dermek)


11. Kto chce liečiť, musí dokázať že má rád. (A.Dermek)


12. Zlý otec je taký, ktorý zabudol na chyby, čo robil v detstve. (R.V.Diaz)


13. Môžete im dať svoju lásku, nie však svoje myšlienky, lebo oni majú svoje vlastné myšlienky. Môžete dať domov ich telám, nie však ich dušiam, pretože ich duše prebývajú v domove zajtrajška, ktorý vy nemôžete navštíviť dokonca ani vo svojich snoch. Môžete sa snažiť byť ako oni, nepokúšajte sa však učiniť ich podobnými sebe. Lebo život nekráča späť a nezastavuje sa pri včerajšku. Ste lukmi, z ktorých sú vaše deti vystreľované ako živé šípy. Lukostrelec vidí na cestičke nekonečna terč a napína vás svojou silou, aby jeho šípy leteli rýchlo a ďaleko. Nech napínanie rúk Lukostrelca je pre vás radosťou. Lebo ako miluje šíp, ktorý letí, tak miluje aj luk, ktorý je pevný. (Ch. Džibrán)


14. Vyvarujme sa toho, aby sme mladému človeku predkladali úspech v obvyklom zmysle ako životný cieľ. Za úspešného človeka je považovaný každý, kto od svojich blížnych dostáva viac, než odpovedá jeho službám. Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať. (Einstein)


15. Kto sa už dobre nepamätá na svoju mladosť, je zlý vychovávateľ. (Eschenbachová)


16. Kto dal život dieťaťu, stáva sa jeho dlžníkom. (J.Fabre)


17. Dobrá výchova je najlepší základ, dobrý vychovávateľ je najlepší dobrodinca, najväčší umelec, najväčší učenec. (Fénelon)


18. Keď deti nerobia nič, robia neplechu. (H.Fielding)


19. Nechajte nás žiť pre naše deti! (F.Föbel)


20. Chyby výchovy nie sú žiadnym ospravedlnením, ale majú sa vyrovnávať sebavýchovou. (V.E.Frankl)


21. Láska, ani výchovná, sa nenanucuje. (A.Franková)


22. Veľa rodičov-utláčateľov, ktorí negujú život, sa „vyvinie“ z bývalých detských obetí. Sami zažili násilie a brutalitu. Keď poznajú, že bez svojej vlastnej vôle alebo dokonca proti svojej vlastnej vôli vkĺzli do role vlastných ukrutných rodičov, väčšinou sa veľmi vydesia. (K.Frielingsdorf)


23. Rodičia, ktorí svoje dieťa odmietajú, sprostredkúvavajú nežiadúcemu dieťaťu nielen život negujúci kľúčové posolstvá, ale zároveň i istú prázdnotu zmyslu a mezmyselnosť vo vzťahu k životu. Často takéto životné zásady hlásajú a žijú celé generácie: „Život predsa nakoniec nemá žiaden zmysel; je to bremeno, trápenie, námaha a nešťastie, ktoré sa dá zniesť len s ohľadom na sľúbenú odmenu na onom svete.“ (K.Frielingsdorf)


24. Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. Láska k životu je práve tak nákazlivá ako láska k smrti. (E.Fromm)


25. Keby výchovné systémy vo všetkých krajinách kládli väčší dôraz na výsledky celého ľudstva miesto na výsledky dosiahnuté jedným národom, mohlo by sa urobiť viac pre to, čo by človeka presvedčilo a pohlo k tomu, aby bol pyšný, že je človekom. (E.Fromm)


26. Dieťa niečo rozoberá, rozbíja, aby to poznalo; alebo rozoberá zviera; kruto trhá motýľovi krídla, aby ho poznalo, aby prelomilo jeho tajomstvo. Ukrutnosť sama je motivovaná niečím hlbším: prianím poznať tajomstvo vecí a života. (E.Fromm)


27. Väčšine deti od ôsmich až do desať a pol roka záleží takmer výlučne na tom, aby boli milované - aby boli milované za to, čo sú. Dieťa tohoto veku ešte nemiluje; reaguje vďačne, radostne na to, že je milované. V tomto štádiu vývoja dieťaťa sa objavuje nový činiteľ: nový pocit, že vyvoláva lásku svojou vlastnou činnosťou. Po prvý krát dieťa myslí na to, aby matke (či otcovi) niečo dalo, aby niečo vytvorilo - básničku, kresbu, či čokoľvek iného. Po prvýkrát v živote dieťaťa ho idea lásky premieňa z prijímania lásky v milovanie, vo vytváranie lásky. (E.Fromm)


28. Zatiaľ čo otec nepredstavuje domov, svet prírody, predstavuje druhý pól ľudskej existencie: svet myslenia, svet ľudských výrobkov, zákona a poriadku, disciplíny, cestovania a dobrodružstva. je to otec, kto dieťa učí, kto mu ukazuje cestu do sveta. (E.Fromm)


29. Matka musí byť nielen „dobrá matka“, ale tiež šťastný človek - a tento cieľ mnoho ľudí nedosiahne. Sotva sa asi dá oceniť účinok, aký to má na dieťa. Láska matky k životu je rovnako nákazlivá ako jej úzkosť. (E.Fromm)


30. Ak nebol človek schopný dať zmysel svojmu vlastnému životu, pokúša sa dať mu zmysel prostredníctvom detí. Ale nutne stroskotá ako v sebe, tak v deťoch. To prvé vyplýva z toho, že problém existencie si môže každý vyriešiť len sám za seba a nie prostredníctvom niekoho iného; druhé vyplýva z toho, že človek, ktorý sa o niečo také pokúša, postráda základné kvality, ktoré sú potrebné k vedeniu detí v ich vlastnom hľadaní odpovedí. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.