Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Život

MYŠLIENKY

1. Je život predsa dar, hoci aj chudobnejší a pôda pôdou je, hoc vietor po nej skučí. A zmysel života len v tom je skrytý, to, čo ti život dal skrášliť a uhájiť. (V.Dyk)


2. Ako môže niekto žiť bez toho, že by nebol poučený o umení žitia a umierania. (Eckhart)


3. Ten, kto pozná umenie žiť so sebou samým, nepozná nudu. (Erazmus)


4. Logika zabíja život. A sama o sebe nič neobsahuje. (Exupéry)


5. Ja nenazývam skutočnosťou to, čo sa dá odmerať na váhe, ale to čo na mňa nalieha. (Exupéry)


6. Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť. (L.Ferlinghetti)


7. Bolo už priveľa pokroku. Život ho viacej nevydrží. (L.Ferlinghetti)


8. Stromy to sú z dreva básne o tom ako treba žiť. (B.Filan)


9. Životné umenie: Žiť ľahko bez ľahkomyselnosti, byť veselý bez rozpustilosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie. (T.Fontane)


10. Radosť z nádherného západu slnka je nejako „reálnejšia“, než nejaký astronomický výpočet domnelého časového bodu, v ktorom zem spadne do slnka. (V.E.Frankl)


11. Radosť môže dať životu zmysel iba vtedy, ak má sama zmysel. Jej užší zmysel nemôže však spočívať v nej. V skutočnosti leží mimo ňu samu. (V.E.Frankl)


12. Zmysel života nemôže byť vynájdený, musí byť odkrytý. (V.E.Frankl)


13. Román, ktorý niekto žil je ešte vždy nezrovnateľne väčší, tvorivý výkon, než ten, ktorý niekto napísal. (V.E.Frankl)


14. Lebo, keď ide len o jediný okamih - už na veľkosti okamihu je možné vidieť veľkosť života. (V.E.Frankl)


15. Považujeme za sporné, či je človek vôbec schopný urobiť s dostatočnou objektivitou životnú bilanciu. (V.E.Frankl)


16. Zodpovednosť za okamih - Ži tak, ako by si žil po druhý raz a ako by si po prvý raz urobil všetko tak zle, ako si to len dokážeš predstaviť. (V.E.Frankl)


17. Predstav si svoj život ako film, ktorý je natočený, ale ktorý nemôže byť strihaný. (V.E.Frankl)


18. Váš život je pomník! Pomník, ktorý žiaden človek nemôže odpratať zo sveta. (V.E.Frankl)


19. Život nikdy nie je istý, nikdy sa nedá predpovedať, nikdy nie je možné ho kontrolovať; aby bolo možné učiniť život kontrolovateľným, je nutné ho premeniť v smrť. Smrť je v živote naozaj jedinou istotou. (E.Fromm)


20. Cyklus života je cyklom zjednocovania, zrodu a rastu - tak ako cyklus smrti je cyklom ustatia v raste, dezintegrácii a zániku. (E.Fromm)


21. Je istý jedincov, ktorí nemajú príležitosť a silu zabíjať a ktorých nekrofília - láska k smrti sa prejavuje iným, na prvý pohľad oveľa škodlivejším spôsobom. Sú to tí, ktorí potláčajú u iných radosť zo života, neradujú sa z ich pokroku. (E.Fromm)


22. Osobu, ktorá naplno miluje život, priťahuje sám proces života a sám rast vo všetkých možných oblastiach. Dáva prednosť tomu skôr konštruovať, vytvárať nové než zachovávať starý stav. Je schopná obdivu, radšej vidí niečo nového, dáva tomu prednosť pred istotou, s ktorou sa overí staré. Skôr než bezpečie miluje dobrodružnosť života. (E.Fromm)


23. Láska k životu sa vyvíja väčšinou v takej spoločnosti, kde je: bezpečie - v tom zmysle, že tu nie sú ohrozené základné materiálne podmienky dôstojného života, spravodlivosť - v tom zmysle, že nikto nemôže byť prostriedkom k cieľu iných ľudí a sloboda - v tom zmysle, že každý človek má možnosť byť aktívnym a zodpovedným členom spoločnosti. (E.Fromm)


24. Povedané teleologicky, môžeme povedať, že príroda vybavila človeka veľkou mierou narcizmu, aby ho uschopnila k tomu, čo je nutné pre zachovanie jeho života. Je to správne, pretože ho nevybavila dostatočne vyvinutými inštinktmi, ako ich majú zvieratá. (E.Fromm)


25. Tendencia zostať pripútaný k materskej osobe a k jej ekvivalentom - krvi, rodine, kmeni - je všetkým mužom i ženám inherentná. je ustavične v rozpore s protikladnou tendenciou - byť zrodený, ísť dopredu, rásť. Ak je vývoj normálny, zvíťazí tendencia rásť. (E.Fromm)


26. Život sa má teda s najväčšou starostlivosťou chrániť už od samého počatia, potrat a usmrtenie nemluvňaťa sú hanebné zločiny. (GS 51)


27. Ži tak, ako by si si prial žiť pri svojom umieraní. (Gellert)


28. Žijú, ako keď čítajú noviny - len aby to už mali za sebou. (Goethe)


29. Život je javisko, naučte sa teda hrať svoju rolu. (Grécke príslovie)


30. Chaos často plodí život, keď poriadok plodí zvyk. (H.B.Adams)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.