Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Spoločenstvo

MYŠLIENKY

1. Nie je dobré, ak je závislosť členov skupiny zameraná jedným smerom. Ich cieľom má byť vzájomná závislosť. (Covey)


2. Komunitu slobodných ľudí dokáže vytvoriť len veľká Láska. (A.Dermek)


3. Nie si len odberateľ rodinného ducha ale aj dodávateľ a tvorca. (A.Dermek)


4. Conpasio - spolutrpenie, conlaboratio - spolupráca, convivio - spolužitie, concelebratio - spoluslávenie liturgie života. (A.Dermek)


5. V komunite je potrebné nielen prijímať, ale aj dávať. Lebo potom to vyzerá ako na čínskej svadbe, kde mal každý doniesť džbán vína. jeden džbán vody sa vo víne stratí. Keď hostia zliali svoje džbány dokopy, zistili, že pijú vodu. (A.Dermek)


6. U všetkých úspešných tímov nájdeme prvky tajných spolkov. Členovia považujú zručnosti a znalosti svojich členov za spoločný zdroj a prejavuje sa u nich vysoký zmysel pre zdieľanie. je to zdieľaná skúsenosť, ktorá odlišuje členov od nečlenov. (T.Douglas)


7. Vybudovať loď neznamená tkať plachty, kovať klince, študovať hviezdy, ale prebudiť lásku k mori, ktoré je jedno a v ktorého svetle už niet rozporov, ale len spoločenstvo lásky. (Exupéry)


8. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi. (Exupéry)


9. Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom. (Exupéry)


10. Ľudia chodia dlho vedľa seba uzavretí do vlastného mlčania, alebo si hovoria slová, ktoré nič nevyjadrujú. Objaví sa nebezpečenstvo a tu hneď podoprie jeden druhého. (Exupéry)


11. V mozaike je každý dielik, každý jednotlivý kamienok formou a tvarom niečím neúplným, akoby nedokonalým, až v celku a pre celok niečo znamená. (V.E.Frankl)


12. Nielen individuálna existencia nepotrebuje pospolitosť k tomu, aby nadobudla zmysel, avšak tiež pospolitosť potrebuje individuálnu existenciu, aby sama mala zmysel. (V.E.Frankl)


13. „Jednotná dlažba“ nemá estetickú hodnotu mozaiky, ale iba hodnotu úžitkovú - práve tak ako masa pozná len úžitok človeka a nie jeho hodnotu a dôstojnosť. (V.E.Frankl)


14. Skutočná pospolitosť je bytostne pospolitosťou zodpovedných ľudí, púha masa je však len sumou odosobnených bytostí. (V.E.Frankl)


15. Živá bytosť má tendenciu integrovať a spájať sa; smeruje k tomu splývať s odlišnými a protikladnými entitami a rásť štrukturálne. (E.Fromm)


16. Aby sa skupina udržala pri živote, to záleží do istej miery na skutočnosti, či ju jej členovia považujú za dosť významnú, ba prikladajú jej väčšiu cenu, než má ich vlastný život, a že nad to veria v jej oprávnenosť, alebo dokonca nadradenosť v porovnaní so skupinami ostatnými. Bez takéhoto narcistického uprednostňovania skupiny by sa energia nutná k tomu, aby sa skupine slúžilo, alebo aby sa pre ňu dokonca podstúpili vážne obeti, značne zmenšila. (E.Fromm)


17. Vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné. (E.Fromm)


18. Som toho názoru, že človek je primárne sociálna bytosť, a nie, ako tvrdí Freud, primárne sebestačný a len sekundárne potrebujúci iných, aby uspokojil svoje pudové potreby. (E.Fromm)


19. Lebo Boh stvoril človeka ako rozumného a slobodného spoločenského tvora. (GS 21)


20. Každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celej ľudskej rodiny. (GS 26)


21. Vedomý a dobrovoľný nezáujem je hriešny. Vina je tým ťažšia, čím viac by mal blížny právo na náš záujem. (Günthör IIIa 69)


22. Vzájomná závislosť ľudí nevyžaduje iba potrebu vzájomne sa dopĺňať, ale ešte viac ich vnútorné bohatstvo, ktoré sa rozvíja výmenou a spoluprácou. (Günthör IIIa 113)


23. Ako svornosťou malé veci vzrastajú, tak nesvornosťou sa najväčšie rozpadajú. (sv.Hieronym)


24. Ľahká je úloha, keď o drinu sa delia mnohí. (Homér)


25. Sme šťastnejší v osamelosti ako medzi ľuďmi. Nie je to tým, že v osamelosti myslíme na veci a medzi ľuďmi sme nútení myslieť na ľudí? (S.Chamfort)


26. Spoločnosť by bola príjemná vec, keby sa jedni zaujímali o druhých. (S.Chamfort)


27. Nič sa nestane, keď nás iní predstihnú v prísnosti a dodržiavaní pravidiel, ale nikdy sa nedajme predbehnúť v bratskej láske. (Chautard)


28. Dvaja nie je dvakrát jeden, dvaja je tisíckrát jeden. (Chesterton)


29. Farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia smäd. (Christifideles laici)


30. V tíme má byť každý člen tak vyškolený, aby mohol prevziať prácu svojho kolegu. Nehovoríme moja práca, ale naša práca. (J.Adair)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.