Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Bolesť

MYŠLIENKY

1. Až pod údermi kladiva osudu, v bielej žiare utrpenia, z neho nadobúda život formu a tvar. (V.E.Frankl)


2. Osud, ktorý človek pretrpí, má práve ten zmysel, aby bol utváraný - tam kde je to možné - po druhé, aby bol nesený - ak je to nutné. (V.E.Frankl)


3. Až vtedy, keď už človek nemá vôbec žiadne možnosti realizovať tvorivé hodnoty, až keď naozaj nie je schopný osud utvárať, až potom môžu byť realizované postojové hodnoty, až potom má zmysel „vziať na seba svoj kríž“. (V.E.Frankl)


4. Vy ste všeličo vykonali vo svojom živote, ale i zo svojho utrpenia ste urobili to najlepšie. V tomto smere ste pre našich pacientov vzorom. Gratulujem vašim spolupacientom, že si z vás môžu vziať príklad. (V.E.Frankl)


5. Zdanlivo negatívne stránky ľudskej existencie, predovšetkým triáda, v ktorej sa spájajú utrpenie, vina a smrť, môžu byť premenené tiež v niečo pozitívne, vo výkon, no len vtedy, keď sa k nim pristúpi so správnym postojom a zameraním. (V.E.Frankl)


6. Bez úsilia a ochoty zakúsiť bolesť a úzkosť nevyrastie nikto, nikto nedosiahne niečoho cenného. (E.Fromm)


7. Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné. (E.Fromm)


8. Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú. (Goethe)


9. Zlá, ktoré nás tiesnia v tomto živote, nútia nás ísť k Bohu. (sv.Gregor Veľký)


10. Boh, ktorý prevyšuje ľudské myšlienky a súdi inými kritériami, je schopný dať do svojich spásonosných plánov aj bolesť. (Günthör IIa 22)


11. A keď sa ho sedliačik opýtal, prečo plače, pútnik povedal: Pretože mám slzy. (V.Holan)


12. Keby si zo srdca uvažoval aj o budúcich pekelných alebo očistcových trestoch, myslím, že by si vďačne znášal námahu a bolesť. (Kempenský)


13. Niet na svete nikoho bez nejakého trápenia alebo súženia, čo by bol hneď kráľ alebo pápež. (Kempenský)


14. Kto sa má lepšie? Iste len ten, kto vládze pre Boha trpieť. (Kempenský)


15. Nemôžeš mať veru dvojaké radosti: veseliť sa na tomto svete a potom kraľovať s Kristom. (Kempenský)


16. Hneď cítime a zvažujeme, čo nám prichodí znášať od iných, ale nepozorujeme, koľko znášajú druhí od nás. (Kempenský)


17. Či sa nazdávaš, že synovia sveta netrpia nič, alebo len málo? Takého človeka nenájdeš, hoci by si vyhľadal najvyšších rozkošníkov. (Kempenský)


18. Utrpenie je skúškou ohňa pre ľudí i pre náboženstvá (Keppler)


19. Bolesť je skúškou ohňa pre kresťanstvo. (bl.Kolping)


20. Utrpenie je drevo, ktoré udržuje oheň Božej lásky. (sv.Leonard)


21. Doteraz ste vôbec nerozjímali o Kristovom utrpení. Skúste to a uvidíte, že jarmo Božie milovaných bolestí stane sa sladkým. Trpíte, pretože nechcete trpieť. Prijmite túto bolesť, obetujte ju Bohu a on ju zmierni. Vaše povolanie je jasné: máte sa obetovať za iných, naprávať urážky, ktoré ste vy nezapríčinili, pestovať lásku v jej najvznešenejšom a naozaj božskom obsahu. (sv.Lidvína)


22. Z prostriedku prameňa pôvabov tryská niečo horkého, čo nás skľučuje uprostred samých kvetov. (T.Lucretius)


23. Nič nie je také nešťastné ako človek, ktorý ešte nikdy netrpel. (J.Maistre)


24. Každá bolesť, ktorá nikomu nepomáha, je absurdná. (A.Malraux)


25. Utrpenie prenasledovanej cirkvi je jediným majetkom, ktorý má cirkev a ku ktorému sa môže hlásiť. Ak na to zabudne a ak zamení obranu tohoto bohatstva za obhajobu svojich inšitúcií, je to vždy jej tragédia. (I.Medek)


26. Človek, ktorý sa bojí utrpenia už trpí tým, že sa bojí. (M.de Montaigne)


27. Toto je moja najhoršia skúsenosť: bolesť nerobí z väčšiny ľudí velikánov, ale ľudkov. (Morgenstern)


28. Mnohé dobré duše milujú svojho blížneho len vtedy, keď je biedny, chorý, keď je v agónii; skrátka, keď sú si isté svojou vlastnou prevahou. (U.Ojetti)


29. Odklad uspokojenia je spôsob rozvrhnutia strastí a slastí života tak, aby sme zväčšili slasť, preotože sa najskôr vyrovnáme s bolesťou a máme ju teda za sebou skôr. Bez tejto schopnosti nie je možné rozumne žiť. (M.S.Peck)


30. Popieranie utrpenia je lepšou charakteristikou choroby než jeho prijatia. (M.S.Peck)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.