Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Pokoj

MYŠLIENKY

1. Pokoj môže mať len ten, kto ho dáva. (Eschenbachová)


2. Je jediný prostriedok, ako človeku bude dobre: Naučiť sa byť spokojný s tým, čo je nám dané a nežiadať stále to, čo nám chýba. (T.Fontane)


3. Pane, urob ma nástrojom Tvojho pokoja! Nech zasievam lásku tam, kde je nenávisť; odpustenie tam, kde je urážka; vieru tam, kde je pochybnosť; nádej tam, kde je zúfalstvo; svetlo tam, kde je tma, radosť tam, kde je smútok. (sv.František Asisský)


4. Nedostatok sústredenia sa jasne prejavuje v tom, že nám robí ťažkosti byť sami so sebou. Sedieť pokojne, bez hovorenia, bez fajčenia, čítania, pitia, je pre väčšinu ľudí nemožné. Stávajú sa nervóznymi a nepokojnými a musia niečo robiť ústami, či rukami. Fajčenie je jeden z príznakov nedostatku sústredenia; zamestnáva ruky, ústa i nos. (E.Fromm)


5. Pokiaľ bude každý chcieť viac, musia vznikať triedy, musí existovať triedny boj a celkovo vzaté i medzinárodné vojny. Chamtivosť a mier sa navzájom vylučujú. (E.Fromm)


6. Kto nespokojne zavrhuje prítomnosť, ten málokedy zažíva dni plné pokoja. (J.Gotthelf)


7. Veľkou skúškou našej rozvahy je zachovať si múdrosť i vo chvíľach bláznenia. (B.Gracián)


8. Hlavná súčiastka, ktorá uvádza hodiny do chodu, sa volá nepokoj. (V.Holan)


9. Pokoj je len v srdci, ktoré sa horlivo oddáva duchovným veciam. (Kempenský)


10. Čistý, jednoduchý a pevný duch nie je roztržitý, i keď podniká mnohé práce, lebo koná všetko na slávu Božiu. (Kempenský)


11. Vnútorný človeka sa rýchlo spamätá, pretože sa nikdy celkom nerozptýli vonkajšími vecami. (Kempenský)


12. Niet inej cesty k životu a vnútornému pokoju, ako cesta svätého kríža a každodenného umŕtvovania. (Kempenský)


13. Keď sa pripravíš na to, čomu nemožno vyhnúť, totiž na utrpenie a na smrť, hneď ti bude lepšie a nájdeš pokoj. (Kempenský)


14. Chcem, aby si aj vtedy bol presvedčený, že si našiel ozajstný pokoj, keď ťa budú stíhať rozličné súženia a budeš skusovať mnohé protivenstvá. (Kempenský)


15. Štyri pramene pokoja: Usiluj sa vždy plniť radšej vôľu iného, než svoju vlastnú. Voľ vždy mať radšej menej než viac. Hľadaj vždy nižšie miesto a usiluj sa byť každému poddaným. Želaj si vždy a modli sa, aby sa s tebou plne diala vôľa Božia. (Kempenský)


16. Slová a skutky iných neposudzuj ľahkomyseľne a nepleť sa do vecí, ktoré sa ťa netýkajú. Tak sa budeš len zriedka a len málo znepokojovať. (Kempenský)


17. Keď dospeješ až tam, že budeš pohŕdať sebou, vedz, že budeš požívať plný pokoj, nakoľko je to len na svete možné. (Kempenský)


18. Svoj pokoj nestavaj na ľudských rečiach. Či budú o tebe hovoriť dobre alebo zle, tým sa ešte nestaneš iným človekom. (Kempenský)


19. Pravý pokoj nájde len ten, kto sa netúži páčiť ľuďom a nebojí sa im znepáčiť. (Kempenský)


20. Ak svoj pokoj zakladáš na niektorej osobe, že azda zmýšľa rovnako ako ty alebo že spolu žijete, ostaneš nestály a zmätený. (Kempenský)


21. Ak si dokážete udržať chladnú hlavu, keď ľudia okolo vás hlavu strácajú a dávajú to za vinu vám, potom sa ľudia upokoja a začnú konštruktívne premýšľať a pracovať. (Kipling)


22. Väčšina ľudí sa naháňa za pôžitkami v takom náhlivom chvate, že prebehnú popri nich. (S.Kierkegaard)


23. Kto nemá pokoj v srdci, tomu sa stvorenie darmo prihovára, akoby hovorilo hluchému uchu. (bl.Kolping)


24. Pokoj je hybnou silou pohybu. (Lao-c´)


25. Pokojná a chladná úvaha rozpletie každý uzol. (H.Macmillan)


26. Keď spím, spím. Keď jem, jem... (majster Zenu)


27. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6,21)


28. Šiel pomaly, čo najpomalšie, aby jeho duša mohla dobehnúť jeho telo. (H.Michaux)


29. Pokoj je dielom spravodlivosti. (Pius XII.)


30. Ak sa dokážete sám upokojiť a zostať tichým okom uragánu, prenesie sa tento pokoj i na ostatných. (J.Adair)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.