Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Mladí

MYŠLIENKY

1. Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž, miesto aby do nej vstúpil. (Platón)


2. Až sa zdá, že oni sú dospelí a my deti. (J.Ritsos)


3. Keď sa mladí ľudia nazdávajú, že sú nenútení, v skutočnosti sú nevychovaní a hrubí. (Rochefoucauld)


4. Mladosť je vlastne horúčkovitý stav ducha. (Rochefoucauld)


5. Mladí môžu do sekty vstúpiť niekedy preto, aby získali čas pre dôležité životné rozhodnutie. Neprekáža, ak je tam prísna disciplína. Je to pre nich čas, kedy za nich rozhodujú iní a nemusia sa ešte rozhodovať pre to na čo sa necítia zrelí. (P.Rosso)


6. Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ - byť s nimi len tak. (P.Rosso)


7. Aký strašný by bol svet, keby sa nerodili ustavične deti, ktoré so sebou prinášajú možnosť, dokonalosť a nevinnosť. (J.Ruskin)


8. Adolescent súdi spoločnosť prísne podľa absolútnych noriem, podľa ktorých sám nedokáže žiť, a to predovšetkým rodičov, učiteľov a lekárov a nezastaví sa pred žiadnou autoritou. (Říčan)


9. Identita adolescenta - Vezmi si desať papierov a na prvý napíš odpoveď na otázku: Kto som? Potom druhý lístok, znova odpoveď. Po desiatom ich zoraď podľa dôležitosti a zahadzuj ich od toho s najmenšou hodnotou. Predstav si rozlúčku s touto identifikáciou. Nakoniec ti zostane najdôležitejší papierik. (Říčan)


10. Adolescentné moratórium - mladí sa necítia na úlohy dospelých a preto hľadajú možnosť ako získať čas. Môže to byť prerušenie štúdia, uviaznutie v nejakom záujme, prirodzené je to počas vojny, kde za neho rozhodujú iní. (Říčan)


11. Mladý človek, ktorý nikdy neplakal, je divoch. (G.Santanyana)


12. Keď bujne vystrája mládenec, je to chyba, ak starec, je to šialenstvo. (Seneca st.)


13. Mladosť je taká nádherná vec, že je hriechom márnotratne ju nechávať iba mladým. (G.B.Shaw)


14. Mladosť je nádherná - nie je väčší zločin, než ničiť ju v deťoch. (G.B.Shaw)


15. Mladosť je hneď hotová so slovom nebezpečným ako ostrie noža. (F.Schiller)


16. Slová prorokov dnes nájdete na stenách metra a činžiakov. (P.Simon)


17. Naša mládež miluje prepych, má zlé maniere, opovrhuje autoritou, nerešpektuje starších. (Sokrates)


18. Mladosť túži po experimente. (Stevenson)


19. Mladosť je schopnosť vedieť začať. Nie je viazaná na vek. (P.Strauss)


20. Mladí sú hlúpi, že sa tak nástojčivo ponáhľajú byť starými. (P.Strauss)


21. Žiaden mladý človek nechce byť mladší. (J.Swift)


22. Dieťa sa stane dospelým vtedy, keď si uvedomí, že má právo nielen mať pravdu, ale aj mýliť sa. (T.Szasz)


23. Až do dvadsaťpäť rokov deti milujú svojich rodičov; keď majú dvadsaťpäť rokov posudzujú ich; potom im odpustia. (H.Taine)


24. V deťoch sú uložené všetky naše vlastné veľké možnosti. (Tolstoj)


25. Niet smutnejšieho zjavu než mladý pesimista; iba ak starý optimista. (M.Twain)


26. Keď mi bolo štrnásť, môj otec ničomu nerozumel. Keď mi bolo dvadsaťjeden, žasol som koľko sa tento starý pán za tých sedem rokov naučil. (M.Twain)


27. Mladosť sa mýli ukrutne, ale je natoľko nestále a premenlivé, že sa vlastne nemôže dlho mýliť. (P.Valéry)


28. Mladí ľudia trpia menej svojimi chybami, než múdrosťou, ktorej sa im dostáva od starých. (Vauvenargues)


29. Zajtrajšok - tvrdia mladí - je náš. A idú mu v ústrety viac túžbou než činnosťou. A keď zajtrajšok naozaj príde, nachádza starcov. (Verdinois)


30. Keď sa z mladosti začnú robiť zásluhy, je to zlé, pretože každý starý blb bol raz mladým blbom. (J.Werich)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.